Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (704 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (763 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (73 | 10%)
Viera (171 | 22%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (711 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 11%)
V oboje (37 | 5%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (651 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (280 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (206 | 28%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (118 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 11%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
holy-spirit-by-power5.jpg
Dielo Ducha Svätého je často diskutované. Prečo a ako sa prejavuje? Uvádza sa ako prejav novej náboženskej skúsenosti oslobodenej od určitých dogiem. Z Božieho Slova sa dozvedáme, že dielo Ducha Svätého nás vedie k tomu aby sme prijali Pána Ježiša ako Záchrancu sveta o svojho Vykupiteľa a stali sa pomocníkmi v diele záchrany ostatných ľudí. Ako sa to stáva? Akým spôsobom vedie Duch Svätý človeka k Ježišovi Kristovi a k službe?

Skúsenosť poznávania Ježiša Krista pod vplyvom Ducha Svätého je u každého z nás rôzna. Každý z nás má iné skúsenosti. Napriek tomu existujú určité spoločné znaky, ktoré máme v Božom Slove a ktoré môžeme poznať i vo vlastnej skúsenosti. Pričom dôležité je to čo je v Božom Slove, pretože naša osobná skúsenosť poznávania a obrátenia nemusí byť zárukou pravosti. Božie Slovo bolo dané ľuďom aby poznali aby sa dokázali orientovať a rozsudzovať medzi správnym a nesprávnym. Správny postoj k osobnej či akejkoľvek skúsenosti môžeme zaujať len na základe poznania: Čo hovorí Písmo. Je nebezpečné rozhodovať, rozsudzovať len na základe osobných skúseností či určitého názoru.

Boh nám dal svoje Slovo aby sme:
1. Mali informácie
2. Nadviazali s Ním spojenie


Poznanie toho, čo hovorí Boh je pre nás dôležité, pretože nepriateľ napáda skreslenými informáciami naše poznanie, skúsenosti zvlášť v tých otázkach, ktoré sú aktuálne a populárne v náboženskej oblasti v určitej dobe. Čo robí Duch Svätý v živote človeka? Je v tom určitý systém, poriadok alebo nie?

- Duch Svätý usvedčuje z hriechu,
- pôsobí obrátenie,
- očisťuje, ospravedlňuje,
- poveruje a uschopňuje k službe.

To čo sme si povedali, to sú určité pojmy, ktoré si vysvetlíme. Väčšina z nás ich pozná. Je to dôležité v takomto poradí alebo to môže byť aj poprehadzované? Môžeme byť očistení skôr ako sme usvedčení z hriechu? Môžeme byť poverení k službe skôr ako sme prešli bod 1,2 či 3? Vedie Duch Svätý k takej slobode, že je jedno ako a kedy to prebehne? Niektoré z nich môžu prebiehať súčasne, nie je to ako prechod v škole z jednej do druhej triedy, ale túto postupnosť je predsa možno vidieť.1. Duch Svätý usvedčuje z hriechu

Je svet hriešny? Rim 3,23 Božie Slovo nám definuje čo to je hriech. V Božom Slove máme 4 definície. Dnes uvediem len tú, ktorá to završuje, konkretizuje a uvádza hlavnú príčinu hriechu. Ján 16,7-9 Duch Svätý bol zasľúbený Ježišom - príde a poučí svet o hriechu, spravodlivosti a o súde. V tomto verši je v troch pojmoch napísané všetko čo konal a koná Ježiš Kristus. prečítajme si verš 9. Pán Ježiš Kristus povedal: „Hriech je, že neveria vo mňa." Čo si všetko ľudia predstavujú pod pojmom hriech. Vraždy, vojny, násilie, kradnutie, klamanie, ohováranie atď. Aj to je hriech, ale významovo veľmi zúžený. Čo hovorí o hriechu Ježiš a Duch svätý? Hriech je, keď človek neverí v Ježiša Krista. Je možné podať ešte jasnejšiu definíciu? Ale... Čo je to viera?

Pre veriacich je to ľahká otázka. Dôvera - nie rozumový súhlas. „Pane ja viem, že to čo odo mňa žiadaš, je pre mňa to najlepšie, lepšie ako moje cesty, silnejšie ako moje ruky, pevnejšie ako moje kroky, múdrejšie ako moja myseľ." To je dôvera dieťaťa, ktoré vloží svoju ruku do dlane rodiča pretože vie, že ho bude dobre viesť. Hriech, z ktorého Duch Svätý obviňuje je nedostatok dôvery. Hriech z toho že žijeme ako vzbúrenci proti Bohu, že sa snažíme žiť po svojom a pritom vôbec nie je dôležité aký život žijeme z hľadiska mravnosti. Často sa ľudia snažia žiť dobrým, mravným životom. Zbožným. To je to, čo chce Duch Svätý? NIE!

Duch Svätý nás vedie k dôvere v Ježiša Krista. K životu s Ním, čím viac Ho poznáme, tým Mu viac dôverujeme, budeme Ho milovať a odovzdáme sa Mu úplne. Nesnažme sa ísť na to opačne. Cez dobrý, mravný život. To je naopak. Dobrý, mravný život môžeme dosiahnuť jedine cez Ježiša Krista. Ježiš Kristus nehovorí, že ľudia budú odsúdení pretože niekoho zabili, okradli a pod. Nehovorí, že budú odsúdení pretože prestupovali Boží zákon. Ježiš nerieši dôsledky, ale poukazuje na príčinu. Duch Svätý usvedčuje z hriechu nedôvery. Ľudia nedôverujú Spasiteľovi. Jeho cieľom je viesť ľudí ku vzťahu úplnej dôvery. Keď si človek pod vplyvom Ducha Svätého uvedomí svoj hriech, prichádza druhý krok.2. Duch Svätý pôsobí znovuzrodenie, obrátenie hriešnika

Ako Duch Svätý pôsobí obrátenie, znovuzrodenie človeka? Je hriešny, už si to  uvedomil, ale teraz stojí na určitom bode s otázkou: Ako ďalej? Rim 12,2 Nepripodobňujte sa svetu - nežite už tak, ako doteraz, keď ste boli vo svete, keď ste nepatrili Kristovi nedôverovali mu - žili ste podľa vlastných prianí a túžob. Teraz už dôverujete Kristovi. Dôvera v Krista vám dáva silu zbaviť sa túžob po predchádzajúcom živote. - Premeňte sa, obráťte svoju pozornosť iným smerom, znovuzroďte sa. Váš život sa po predchádzajúcom poznaní musí zmeniť. Ako? V čom? Premeňte sa obnovením mysle, zmýšľaním Kde sa deje zmena? Ef 4,23 V našej mysli, zmýšľaní. Duch Svätý na nás pôsobí prostredníctvom našej schopnosti myslieť. Po tom čo nám odkryl náš hriešny stav, vedie nás aby sme uvažovali slobodne a rozumne, ktorým smerom chceme ísť. Kam sa obrátiť. Tak ako doteraz, alebo spravíme otočku. Pretože náš rozum nám jasne hovorí, že cesta ku šťastiu, spokojnosti a skutočnému životu vedie cez poznanie Ježiša Krista.

Nikodém to prežil. Ježiš mu túto cestu ukázal, jeho myseľ určitú dobu o tom  uvažovala, zvyky ho príliš zväzovali. Ale prišiel okamih kedy si povedal: Týmto smerom cesta nevedie. Obrátil sa a išiel za Ježišom. Kam nás vedie obnovená, obrátená  myseľ? Aby ste rozsudzovali čo je vôľa Božia, to čo je dobré, milé a dokonalé." Skrze čo poznáme vôľu Božiu? - Božie Slovo. Je obrátenie jednorazová záležitosť? Je to každodenná záležitosť. Každý deň sa potrebujeme obracať k nášmu Pánovi vo svojej mysli. Každý deň sa slobodne rozhodujeme kto bude dnes vodcom nášho života.3. Duch Svätý očisťuje veriaceho človeka

1 Jána 1,9 „Keď vyznávame svoje hriechy..." Nemáme radi podmienky. Tu je daná len jediná a dôležitá. Pán nám chce niečo dať, ale dá až vtedy, keď budeme vyznávať, to znamená prosiť: „Pane som hriešny, prosím Ťa zbav ma mojich vín." Môže nám Pán odpustiť bez toho, že by sme my vyznali, prosili? Môže? Nemôže, On rešpektuje našu slobodu. Samozrejme, že by to nemalo ani zmysel a Boh nerobí nezmyselné veci. Čo by ste robili keby Vám niekto dával niečo nasilu, čo by ste nechceli? Odmietli by ste to. Keď my vyznávame, On odpustí, očistí nás! „...On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti." On to urobí, pretože je verný. Je to jeho podstata, prirodzenosť. Princíp jeho konania - vernosť a spravodlivosť. Ako dlho to potrvá, než nás Duch Svätý úplne očistí? Než budeme úplne dôverovať Ježišovi Kristovi? Fil 1,6 Pán to chce čo najskôr. Keď každý deň máme rozhovor s Ježišom Kristom, umožňujeme mu aby nás viedol čo najrýchlejším možným tempom. Dôverujeme mu.

Dostávame sa do bodu, kedy nás Pán Boh chce použiť aby sme mohli byť jeho užitočnými deťmi. Poznali sme že náš život bol hriešny, že je potrebná zmena v našej životnej orientácii, že je dôležité, aby nás Pán očistil od našich hriechov minulosti a v budúcnosti nás poveril a uschopnil k službe. Inak povedané - poznali sme, že miesto kde žijeme, nie je pre nás vhodné, poznali sme, že musíme ísť preč, iným smerom, rozhodli sme sa odcestovať. Rozhodli sme sa. Išli sme na stanicu, aby nás vlak odviezol na lepšie miesto. Toto všetko je už za nami. Stojíme na nástupišti pri vlaku. Zostáva už len jedno - nastúpiť do vlaku. Úplne sa odovzdať do Božej vôle. Prešli sme s dôverou predchádzajúcimi krokmi. Má teraz význam prestupovať na nástupišti? Ten vlak nás dovezie do správnej stanice, keď nastúpime. Až po nastúpení budeme môcť prežiť a poznať v plnosti to, čo sme doteraz poznali z časti. Z nástupišťa sa nedá vidieť celá cesta, ani to miesto kam máme ísť.4. Duch Svätý uschopňuje a poveruje k službe

Po tom čo je veriaci takto pripravený, môže prísť i tento štvrtý krok. Neprichádza skôr. Najlepším dôkazom sú učeníci Ježiša Krista. Pán im dal prejsť týmto poznaním, skúsenosťou. I cez trpké sklamania svojich schopností a nádejí aby poznali, že cesta k službe vedie cez úplné odovzdanie. Pri svojom odchode zo zeme Ježiš poznal, že sú už blízko tomu okamihu a preto im povedal: ...ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Sk 1,8 O niekoľko dní na to títo ľudia viedli tisíce ľudí k Ježišovi Kristovi. 50 dní po tom čo Peter zaprel a ostatní radšej ušli ich, Duch Svätý použil ako hovorcov, organizátorov a modlitebníkov najväčšej evanjelizácie akú opisuje Biblia.

Ľudia poznávali svoje hriechy, hľadali cestu obrátenia a odpustenia hriechov po tom, čo Duch Svätý prehovoril skrze týchto ľudí. Výsledky tejto evanjelizácie ukazujú, že Duch Svätý chce uschopniť a poveriť ľudí, aby hlásali Jeho zvesť v Jeho sile. Na prejdenie tými tromi fázami nie je treba vždy veľa času. Pán to môže uskutočniť rýchlejšie.

On chce aby sme prešli i do tej štvrtej fázy do bodu, kedy nás bude môcť použiť k službe. Ten 4. krok to nie je niečo navyše. To je dar Ducha Svätého, ktorý potrebuje každý kresťan, bez ktorého nie je možné byť vo svojom kresťanskom živote šťastný. Tými tromi krokmi nás pripravil preto aby sme mohli začať štvrtý a byť úplnými kresťanmi - aby sme mohli slúžiť ako jeho dobrí svedkovia. Niekedy sa stáva, že sú kresťania unavení dlhým čakaním, všednosťou života.....

Ako získať opäť šťastie a radosť?

Službou pre ľudí, za ktorých Ježiš Kristus zomrel. Pán Boh nás stvoril do spoločenstva a šťastní môžeme byť len keď si pomáhame. A hlavne keď predstavujeme ľuďom nášho Pána Boha. On nám dal Ducha Svätého, aby nás viedol cez všetky fázy, cez prekážky až k nebeským bránam.

 
Modlitba Františka z Assisi

Pane môj, nech som vždy nástrojom pokoja!
Láskou nech som plný tam, kde nenávidia!
Nech viem aj odpúšťať, tam, kde urážajú
A ruku ponúkať ku stisku, nie k boju!
Nech nádej prebúdzam, zúfalstvo kde tlačí,
Nech svetlo zažíham, do temnôt zlých nocí...
By som radosť vnášal, starosti kde bydlo...
A tak mi, Pane daj dosiahnuť len jedno:
Nie by mňa tešili, ja aby som tešil!
Nie by mňa chápali, lež ja bych sám pochopil!
Nie by mňa ľúbili, ja aby sám ľúbil!
Veď kto je oddaný, ten získa preveľmi,
Kto seba zabúda, ten mnohé nachádza,
Kto iným odpúšťa, tomu sa zmazáva.
A kto tu umiera, ten sa aj prebudí,
Vo večnosť života, voľný aj od smrti.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one