Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
kala.jpg
I. Náčrt
Krátká osnova:

Okultismus - Dt 18,9-14; 1 Tm 4,1; Mt 24,24; Ga 5,20
1. Co je to okultismus?
2. Existence nadpřirozena
3. Proč je takový zájem o okultismus?
4. Bible a okultismus

Převtělování - 2 K 6,2; Žd 3,7.8; 9,27; 1 K 15,12-14.20-23
1. Co je reinkarnace?
2. Proč lidé věří v reinkarnaci?
3. Proč nemůžeme přijmout víru v reinkarnaci?

Moderního člověka, žijícího v neosobní, přetechnizované společnosti, úžasně přitahuje všechno, co mu zprostředkuje bezprostřední zážitky, zvlášť jsou-li nevšední, tajemné nebo jakkoli "nadpřirozené". Přidejme k tomu ještě všeobecný zmatek, který panuje v oblasti názorů na to, co se děje s člověkem po smrti, a už je jasné, že je vytvořena živná půda prorůzné pohledy, směry, jevy, zkušenosti...

Bible nás upozorňuje na skutečnost, že "v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami" (1 Tm 4,1). Zároveň nás vyzývá:"Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy,zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (1 J 4,1)
Ve světle toho, co Bible učí o přirozenosti člověka, podstatě smrti a vzkříšení, jak jsme to probírali posledně, chceme se podívat na dva nejrozšířenější jevy, které přitahují moderního člověka: na okultismus a reinkarnaci.


 
Okultismus
1.
Co je okultismus? Slovo "okult" pochází z latinského slova occultus, což znamená "skryté, tajné, tajemné". Okultismus se tedy zabývá tajemnými a skrytými věcmi, nadpřirozenými démonskými silami, zároveň také jednáním a událostmi, kterénení možné vysvětlit běžně dostupnými způsoby. Pod okultismus je možné zahrnout například: astrologii, čarování,magii, psychotroniku, satanismus, spiritismus (styk s mrtvými),věštění, čtení z dlaně, používání kouzelného stolku, věšteckých karet, virgule, křišťálové koule apod.

Existují dva extrémy, kterým bychom se jako křesťané měli vyhnout.
Jedním je popírání existence satana a duchovních bytostí (démonů) s ním spojených, a tím i popírání skutečnosti,že mohou ovlivňovat náš svět.
Druhým extrémem je mít o ně nezdravý zájem nebo přehnaný strach z nich -vidět "čertovo kopýtko" za vším, co se děje kolem nás. Z tohoto důvodu je potřebné, abychom se při našem studiu základů křesťanství zabývali i okultismem.

2.
Existence nadpřirozena. Žijeme v době, kdy lidé hledají odpovědi na základní otázky života: "Jaký je smysl života?""Existuje život po smrti?" "Je možné věřit v nadpřirozeno, vBoha?" V našem dosavadním studiu jsme se snažili odpovědětna to, proč věříme, že Bůh existuje a že se zjevil lidstvu v Bibli av osobě Ježíše Krista. Říkali jsme si, že Písmo ukazuje, že vevesmíru probíhá duchovní, nadpřirozený boj (Ef 6,12).

Bible svědčí o tom, že probíhá zápas mezi královstvím Božím akrálovstvím satana (Zj 12,7). Někteří lidé si satana představují jako chlupatou bytost s ocasem, kopyty, rohy, jako toho, kdo má v rukou vidle a smrdí sírou a dýmem. Není divu, že tato představa je pro moderního člověka směšná a nepřijatelná. Taková bytost by nikdy nepřesvědčila značnou část inteligentních nebeských andělů, aby se postavili proti Bohu apřidali se na jeho stranu. Je třeba si uvědomit, že máme co dočinění s moudrým a rafinovaným protivníkem, který nejenmistrovsky používá své schopnosti, ale i zneužívá neznalost lidí.

Nadpřirozeno existuje a s ním i skutečné bytosti, které žijí v jiném rozměru reality. Na jedné straně se Bůh snaží přesvědčitnás, že způsob, kterým řídí vesmír, je dobrý, a ukázat nám, že všechno, co nám říká, je smysluplné. Satan se naopak snaží svést nás na svou stranu, do vzpoury a odboje proti Bohu, oklamat nás svými polopravdami a lží, a tak nás zničit (J 8,44). Bůh nám však v tomto zápase všemožně pomáhá: "Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy." (1 J 3,8) Odmítnout všechny biblické odkazy na satana, démony nebo anděly s tím, že jde oprojevy primitivního, a tedy nevědeckého a pověrčivého pohledu na svět, jak to dnes někteří dělají, znamená zůstat bez kotvy a ochrany, vydán napospas vrtochům a svodům těchto nepřátelských bytostí.

I když je třeba počítat s existencí nadpřirozeného světa a nadpřirozených bytostí, současně musíme být opatrní, abychom všechny nevysvětlené jevy nezařazovali do kategorie nadpřirozených jevů. Musíme připustit, že mnohé z toho, co se všeobecně vydává za nadpřirozené, není ve skutečnosti nic jiného než trik, podvod, optický klam nebo přirozená věda, vysvětlitelná fyzikálními nebo psychologickými prostředky.

3.
Proč je takový zájem o okultismus? S alarmujícím růstem vlivu okultismu na lidi musíme se nutně ptát: "Jak je možné, že se lidé na začátku 21. století, se vším jeho vědeckým a technickým pokrokem, zaplétají do okultních praktik? Existuje několik faktorů, které k tomu přispívají:

a) Odklon od základních bodů křesťanství.
V posledním století jsme svědky neustálého zpochybňování základních bodů křesťanské věrouky, a to dokonce i těmi, kdo jsou představiteli církví nebo teologie. Jestliže se odloží nebo novým způsobem definují termíny jako hříchy, odpuštění, smíření, božství Ježíše Krista nebo inspirace Písma, z křesťanství moc nezůstane. Tím křesťanství ztrácí svou sílu a přitažlivost. Nesmíme zapomínat,že pod vlivem sekularizace stále větší procento populace nepřijímá křesťanský pohled na svět a neztotožňuje se s jeho věroukou. Takoví lidé jsou pak přístupnější pro experimentování s okultismem.

b) Zvědavost.
Na okultismu je cosi tajemného, co přitahuje lidskou zvědavost. Věci bizarní, nevysvětlitelné a špatné jsou vnaší době velmi přitažlivé. Většina z těch, kdo jsou dnes zapojeni do okultních praktik, začala z čiré zvědavosti "nevinnými" činnostmi čtením horoskopů, vykládáním karet nebo věštěním z dlaně. První zkušenosti často vedou ke zvýšené zvědavosti a lidé se do okultismu zapojí hlouběji, až nakonec se do něj úplně zapletou. Za tuto zvědavost se však draze platí. Je třeba si uvědomit, že okultismus není něco neutrálního, do čeho se člověk může pustit, a když se později rozhodne to opustit, takmůže svobodně přestat bez jakýchkoli škodlivých vedlejších účinků.

c) Okultismus nabízí reálné zážitky.
Každý z nás touží po určitých jasných (a konečných) odpovědích na základní otázky života. Realita okultistických zkušeností přitahuje mnoho lidí. Astrolog vám z hvězd předpoví budoucnost, poradí, jak investovat. Psychotronik vám zase řekne, co máte udělat pro své zdraví. Učení o reinkarnaci vás přesvědčí, že za svůj problém vlastně nemůžete, protože je důsledkem vašeho života někde na Sicílii ve 12. století. Médium vás zase ujistí, že po smrti na "onom světě" je všechno v pořádku, takže smrt vás nemusí děsit.  Protože okultní praktiky odhalují určité překvapující věci, člověkje spokojený, že našel konečnou realitu a že už nemusí pokračovat ve svém hledání pravdy. Duchovní prázdnota není zaplněná Bohem, ale určitou zkušeností, která může být z pochybného zdroje. Dnešní sekulární člověk se ptá, zda věci fungují. Pokud něco funguje - a okultní praktiky mu opravdu nabízejí skutečné zážitky - je pro to otevřený a s tím spokojený.

d) Je to jedno ze znamení poslední doby.
Není to tak dávno, co jsme studovali znamení poslední doby, která nám naznačují, že druhý příchod Ježíše Krista je blízko. Protože satan "ví, jak málo času mu zbývá," snaží se nasadit všechny své síly do boje, a proto můžeme čekat v době konce nárůst jeho činnosti (Zj 12,12). Ježíš nás varoval: "Nebo vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem."(Mt 24,24.25) V podobném duchu mluví i apoštol Pavel a Jan (1Tm 4,1; 1 J 4,1).

4.
Bible a okultismus. Bible jednoznačně a jasně zavrhuje všechny okultní praktiky: "Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin vohavnosti." (Dt 18,9-12). Podobně varuje i Nový zákon (Ga 5,19-21; Zj 21,8; 22,15). V knize Skutků se popisuje několik setkání apoštolů s různými formami okultismu (13,6-12; 16,16-19; 19,19.20). Z těchto slov je jasné, že Bible velmi silnými a jednoznačnými slovy odsuzuje okultismus a okultní praktiky, a proto rozvážný křesťan se bude varovat okultismu v jakékoli formě.


 
Převtělování

1.
Co je reinkarnace? Slovo "reinkarnace" je latinského původu a znamená opětovné vtělení. Reinkarnace znamená, že duše se po smrti vtěluje zpět do těla - pokaždé do jiného -ale duše (případně duch) samotná si zachová svou identitu. Reinkarnace tedy učí, že když člověk zemře, jeho duše unikne z těla a pokračuje v existenci v nějaké formě života - a to buď opět vlidské nebo v nižší či vyšší než lidské. V reinkarnaci dnes věří více než polovina obyvatelstva světa.

Základem učení o převtělování je, že život člověka je dán karmou. Karma je přesvědčení, že neexistuje nezasloužené štěstí ani nezasloužená bída. Každý člověk sám určuje svůj osud do posledního detailu. Pokud tedy konal dobré skutky, zákonitě se narodí do "dobrého" těla, pokud špatné, do špatného těla, případně se vtělí do zvířete, rostliny nebo minerálu (v hinduismu). Křesťanská forma převtělování učí, že nepřijme-li člověk v životě Krista nebo ho zavrhne, musí se vtělit do jiného člověka, a to tolikrát, až Krista nakonec přijme. Pak už jde duše k Bohu.


2.
Proč lidé věří v reinkarnaci? Existuje několik důvodů, pročse víra v převtělování lidem jeví přijatelná.

a) Víra v nesmrtelnou duši.
Už Platon učil, že nesmrtelná duše bere na sebe tělo jako trest za hřích, který spáchala. Duše tedy musí opustit ideální svět a jít do světa materiálního. Duše existovala dříve, než jsme se narodili, bude existovat poté, co zemřeme. To, že se na světě objevuje několikrát v různém těle,je součástí procesu očišťování se od hříchu. Víra v nesmrtelnou duši je i dnes nesmírně populární a všeobecně rozšířená. Pod vlivem helenismu přešla po smrti apoštolů i do křesťanské teologie. Je třeba však podotknout, že mnozí křesťané, kteří dnes věří v nesmrtelnou duši, zavrhují učení o reinkarnaci.
b) Psychologické svědectví minulých životů.
Někteří lidé považují určité psychologické jevy za důkaz předešlých životů. Velkou popularitu si v tomto směru získaly knihy lékaře Raymonda A. Moodyho "Život po životě" a "Život před životem". Samozřejmě, mnozí lékaři pochybují o tom, nakolik tyto psychologické jevy jsou vědeckým důkazem skutečnosti.
c) Spravedlnost v reinkarnačním systému.
Myšlenka, že člověk má k dispozici několik životů, se mnohým líbí z následujících důvodů:
ca) Především, karma se zdá spravedlivá. Jestliže děláš dobře, bude se ti dobře dařit. Jestliže jednáš špatně, nemůžeš se divit, že se ti daří špatně. Trest je úměrný tomu, co jsi udělal (ne jako v křesťanství, kde buď získáš všechno, nebo všechno ztratíš; nebe, nebo peklo). Zastánci reinkarnace tvrdí, že odsoudit někoho zaomezený počet hříchů k věčnému trápení je nespravedlivé, karma je však spravedlivá.
cb) Pomocí učení o karmě je možné vysvětlit utrpení v tomto životě - utrpení je důsledek karmy z předcházejících životů. Při takovém vysvětlení Bůh ani v nejmenším není zodpovědný za zlo. Všechno utrpení a nespravedlnost jsou vysvětlitelné jako důsledek špatných skutků v předcházejících životech.
cc) Jeden z nejatraktivnějších aspektů reinkarnace je, že úplně odstraňuje realitu soudu a možnost odsouzení. Učení o věčně hořícím pekle nebo i o totálním zničení bezbožných se mnohým lidem zdá neslučitelné s Božím charakterem lásky. Reinkarnace přichází s modelem, ve kterém Bůh může potrestat hříchy (skrze zákon karmy), požadovat víru v Krista (aspoň v jednom životě) a nakonec každého zachránit. Jestliže někdo Krista zavrhne, dostane druhou šanci, pak třetí atd, dokud Ježíše nepřijme. Člověk se může morálně i duchovně vyvíjet, a tak Boží lásku nakonec lépe pochopí. Někteří dokonce učí, že bez reinkarnace není možné dosáhnout morální dokonalosti.
cd) Posledním důvodem pro přitažlivost reinkarnačního modelu života a smrti je, že svoboda lidských bytostí ve vztahu k Bohu zůstává zachována. Bůh nikoho nenutí, aby věřil, jednoduše poskytne dostatek času pro použití svobodné vůle. Není třeba řešit problém Adamova hříchu a jeho vliv na mě (otázku dědičného hříchu a vrozené hříšné přirozenosti člověka) ani problém připočtené Kristovy spravedlnosti (jakým způsobem se to, co Kristus vykonal, dotýká mě).


3.
Proč nemůžeme přijmout víru v reinkarnaci? Jestliže vezmeme v úvahu křesťanský reinkarnační model, nemůžeme mu upřít, že se snaží obhajovat Boží lásku, milost a spravedlnost tváří v tvář problému zla. Skutečnost, že svobodná vůle a důstojnost člověka také zůstávají zachovány, je pozitivní. Ale celý systém má několik velmi závažných nedostatků.

a) Reinkarnace neřeší problém zla. Reinkarnace místo toho, aby řešila problém nespravedlivého utrpení, tvrdí, že utrpení jespravedlivé, a tím ho obhajuje. Protože karma z minulých životů způsobuje utrpení v tomto životě, nikdo vlastně není nevinný. Reinkarnacionalisté obviňují křesťany, že všechno, co mohou říct matce, které zemřela nevinná tříměsíční dcera, je: "Nevíme,proč se to stalo." Avšak jejich odpověď je ještě hroší: "Důvodem, proč toto zlaté stvoření umírá, je, že v předcházejícím vtělení bylo lumpem." Problém se tím neřeší, ale otočí, přehlíží se, protože se posouvá o jeden život zpět. Problém se přece nevyřeší tím, že ho posuneme o život zpět! Pokud utrpení v tomto životě je dáno životem předcházejícím, jak to všechno začalo? Odkud přišel dluh karmy a utrpení do prvního života? Nebo existuje zlo odvěčnosti? Je spravedlivé potrestat malé dítě za hřích, o kterém ono nemá ani tušení? Tím, že reinkarnace posouvá problém zla do předcházejícího života, ho vůbec neřeší, není k řešení ani o nic blíž.

b) Karma není morální zákon. Člověk by lehce získal dojem, že zákon karmy je něco jako zákon ve Starém zákoně - přesný univerzální morální kodex. Karma však není morální předpis. Je to systém trestu, který však nemá obsah, aby člověku řekl, co má dělat. Karma je moc výkonná, ale chybí jí moc zákonodárná. Odkud pocházejí mravní předpisy, nad jejichž naplňováním karma bdí? Ukáže se, že vůbec neexistují! To, co je mravní, je tedy relativní. Mravní je pak to, co je za daných okolností výhodné. To nás přivádí do relativismu. Jenže relativismus v etice je neudržitelný. Pokud neexistuje absolutní pravda, pak všechno zlo je relativní, a je-li relativní, proč by ho měla karma trestat?

c) Reinkarnace je v konečném důsledku nehumánní. Viděli jste někdy obrázky ze života v Indii? Na ulicích leží tisíce nuzných, zmrzačených, trpících, hladovějících lidí bez střechy nad hlavou. Proč je téměř nemožné těmto lidem pomoci? Protože tím, že zmenšíte jejich utrpení, podle hinduismu pracujete proti zákonu karmy. To, co jim ulevíte teď, si i tak budou muset odtrpět v dalším životě. Protože působíte proti jejich karmě, působíte vlastně i proti své, a tak přitěžujete sami sobě. Humanitární nebo charitativní činnost ve společnosti, která věří v reinkarnaci, je téměř nemožná.

d) Reinkarnace nezaručuje duchovní růst. Reinkarnacionalisté někdy používají evoluční teorii jako důkaz toho, že všechno se vyvíjí k lepšímu, k vyšším životním formám. Problém však je vtom, že neexistuje důkaz, který by potvrdil, že je to pravda, ať už na úrovni biologické nebo duchovní.
V konečném důsledku učení o reinkarnaci přináší víc problémů než řešení. Logicky prostě nestojí za to. A co o tom říká Bible?

e) Učení o reinkarnaci je protibiblické. Karma, to je vlastně určitá cesta spasení. Člověk si určuje svůj osud, jeho dobré skutky mohou usmířit nebo vyvážit špatné. Jestliže někdo nebyl úspěšný, dostane novou šanci v dalším životě a pak v dalším, až nakonec se všechny jeho problémy vyřeší. Reinkarnace vede v konečném důsledku k univerzalismu - víře, že nakonec všichni lidé budou spaseni. Člověk vlastně nepotřebuje žádnou pomoc, žádné spásné dílo Ježíše Krista. Dokonce nepotřebuje už ani Boha. Proto zvěst o kříži je pro hinduistu urážkou, pro křesťanského reinkarnacionalistu je nanejvýš laskavou inspirací. Spasení je dáno karmou, ne křížem. Nesmrtelnost pochází zevnitř, ne od Boha. Nadějí člověka je převtělení, ne vzkříšení.

Bible však nemluví o tom, že by duše přežívala tělo (Ž 146,4;115,17). Nemluví o tom, že by po smrti ještě existovala nová šance, že by člověk žil několik životů (2 K 6,2; Žd 3,7.8; 9,27). Písmo nenechává žádný prostor pro převtělování (Jr 13,23; 17,9). Biblická odpověď na smrt není reinkarnování, ale vzkříšení (1 K 15,12-55). Řešením hříchu není karma, ale kříž, který je garantem i důkazem Božího odpuštění. Reinkarnace vidí člověka jako duši uvězněnou v těle, kterého se jí nakonec (snad) podaří zbavit. Vzkříšení však ukazuje, že člověk je nedělitelná jednotka. Reinkarnace je proces k zdokonalování, vzkříšení je stav dokonalosti. Reinkarnace je přechodný stav, ve kterém duše touží zbavit se těla a splynout s Bohem, vzkříšení je konečný stav, ve kterém celý člověk - tělo,duch i duše - prožívá společenství s Bohem.

Před časem jsem se setkal s člověkem, jehož jsem nejprve považoval za křesťana. Poté co jsem se od něj ale dozvěděl, že věří v reinkarnaci, už si tak jistý nejsem. Je vůbec obsah křesťanské víry slučitelný s konceptem reinkarnace? Myslím že není. Dává reinkarnace logický smysl? Bojím se že ne a níže nabízím ke zvážení několik důvodů proč.

Myšlenka reinkarnace je dnes nesmírně populární a mezi jejími stoupenci naleznete leckoho. Od Sylvestra Stalloneho po Květu Fialovou. Co koncept reinkarnace představuje? Ve zkratce víru v to, že po smrti vaše duše přejde do jiného těla. Duše zůstává pořád stejná, mění se těla, která obývá. Jako když na cestě do práce přesedáte jednou z metra do tramvaje a pak zase do autobusu. Známá americká herečka Shirley McLaine, která je protagonistkou tak zvaného hnutí New Age, myšlenku popisuje takto: "Vím, že jsem musela být mnoho různých lidí v rozdílných dobách....bývalá prostitutka.....dvorní šašek popravený ve Francii králem Ludvíkem XV"......Pozoruhodné. McLaine je přesvědčená o tom, že se jí tohoto poznání dostalo skrze meditaci, duchovní média a jednou dokonce i akupunkturu.

Po filozofické stránce je domovem reinkarnace východ (Hinduismus, Budhismus, Taoismus), ale myšlenky se chopili i někteří západní myslitelé (Pythagoras, Plato, či Plotinus). Duše se například podle Platóna do těla poprvé dostává za trest poté, co zhřeší. Opouští ideální svět a vchází do porušené sféry hmoty. Když se spojí s embryem, nese si s sebou karmu, což je nejenom množina všech skutků nashromážděných za všechny předcházející dosavadní životy, ale i následků, které se ke skutkům váží. V Čechách jsme zvyklí říkat "jak si kdo ustele, tak si lehne". Přesně to vlastně beze zbytku platí zde. Chováte-li se dobře, můžete se narodit do nějakých velice příjemných okolností a stavu. Například jako syn ministerského předsedy.

Chováte-li se ale hůře, nemůžete se divit tomu, když se narodíte třebas jako čuně nebo kopřiva. Duše se inkarnuje do stále nových těl, přičemž každá smrt je možnou bránou k vysvobození z tohoto hrozného cyklu, který se nazývá samsara a je často vyobrazován jako kolo. Úniku z tohoto kruhu utrpení se zase říká moksha a v těchto systémech vlastně představuje spásu. Někteří vyznavači reinkarnace věří tomu, že poté co je karmický dluh splacen, se osvobozená duše setká s osobním Bohem, jiní zase očekávají splynutí s neosobní božskou Silou (Brahmanem).

Mohl bych zde nyní samozřejmě uvádět biblické důvody, proč je reinkarnace falešným konceptem. Pro někoho, kdo ale zatím nevěří v to, že Bible je v tomto směru nějakou zvláštní autoritou, by to však příliš velkou přidanou hodnotu nepřineslo. Pro tuto chvíli si proto v tomto článečku vystačím s logikou.

Jestli jste si snad někdy mysleli, že je například utrpení umírajícího dítěte obrovsky nefér, pak se s vyznavačem reinkarnace neshodnete. Podle něj a zákonu karmy je totiž takové utrpení nutně spravedlivé. Dítě přece trpí za hříchy. Za jaké? Za své hříchy z minulého života. Problémem je to, že nemá nejmenší tušení,o jaké hříchy šlo. Byly to hříchy nějakého cizího dospělého člověka, který je teď už dávno po smrti. Je něco takového možné? Má nějaký smysl trestat někoho za prohřešek, kterého si není a nemůže být vědom? Mám trestat dítě za hřích nějakého cizího rabiáta, kterého před pár lety pověsili za vraždu? Nevím jak pro vás, ale pro mně je celá ta představa naprosto odporná. Bůh, který by takovým způsobem jednal, by byl sotva něco víc než monstrum.

Ve svém současném životě (A) trpím dle zákona karmy za hříchy spáchané v životě předchozím (B). V něm pak zase za ty předcházející z života C. Zavrtáváme se stále hlouběji. Dá se tak nejen vyčerpat abeceda, ale také strávit věčnost. Problém je, že se nikam nedostanete. Jak začnete? Vždycky budete potřebovat nějaký předcházející život, který vám v tom stávajícím zadělal na problémy. Jeden nekrytý šek je hrazen dalším, který je také nekrytý a tak pořád zpět v nekonečném regresu. Skutečné peníze ani vysvětlení samsary nikde. Jaký karmický dluh tedy vlastně splácel první život? A nebo je snad zlo věčným principem společně s Bohem?

I když by někdo k takovému závěru snad mohl dospět, není pravda, že by mohl být zákon karmy připodobněn k univerzálnímu morálnímu zákonu daného lidem skrze Mojžíše. Karma totiž není morálním předpisem, ale systémem odplaty. Neříká nám co máme dělat. Odkud tedy pochází morální požadavky, které karma vynucuje? Žádné takové nejsou ! V panteismu není v posledku žádný rozdíl mezi dobrem a zlem a morálka je relativní. Jak vysvětluje budhista Allan Watts, "budhismus nesdílí západní přesvědčení o tom, že existuje nějaký morální zákon vycházející z Boha či přírody, který by měl člověk za povinnost poslouchat. Budhův recept na chování - nebrat ničí život, nebo to co vám nebylo dáno, nevyhovovat vášním, neoddávat se lhaní či neopíjet se - jsou dobrovolně přijatá pravidla k osobnímu prospěchu."

Máme tu co do činění s tak zvankou situační etikou či relativismem. Děláme to, co je prospěšné a co funguje. Problém je v tom, že na takovémto základě pro etiku si můžete teoreticky omluvit cokoliv. Klidně vraždu nebo znásilnění, neboť i tyto skutky mohou být za určitých okolností výhodné. Kam tím vším mířím? Jestliže není nic, co by bylo špatné samo o sobě, jaký má karma mandát k tomu nás trestat? Za co a na jakém základě, když neexistuje absolutní dobro a potažmo tedy ani zlo?

Jedním z nejsilnějších důvodů pro odmítnutí reinkarnace je skutečnost, že je obrovsky nehumánní. Všichni jsme schopni vybavit si šokující obrazy Indie, které jsem viděli v médiích. Neuvěřitelná a na naše poměry nepředstavitelná bída a utrpení nemocných, zmrzačených či umírajících hlady, se kterou se tam potkáte na každém kroku. Zdá se přitom, že si toho vlastně nikdo ani nevšímá. Nebo se to nezdá a je to opravdu tak? Když se Gautama Budha po opuštění svého přepychového paláce poprvé vydal vně jeho stěn, byl konfrontován s dosud nepoznaným utrpením lidí za hradbami. Co dělat? Měl se aktivně podílet na umenšení tohoto utrpení a nebo je ignorovat? Vybral si druhou možnost. Budha se rozhodl pro cestu nezájmu o utrpení druhých. Proč?

Jednak proto, že jelikož je vše v posledku JEDNO (monismus), nemůže vlastně ani existovat rozdíl mezi dobrem a zlem. Věci jsou přesně takovými, jakými mají být. Fatalismus. Kdyby se Budha rozhodl působit proti zlu, se kterým se setkal, pracoval by ve skutečnosti proti spravedlnosti. Hatil by tím práci karmického zákona, která toho kterého nešťastníka trestá za hříchy spáchané v minulých životech. Lidé si odpykávají svůj trest a vy jim do toho s dobrými úmysly vpadnete. Pomůžete jim sice, ale jelikož karmický dluh musí nešťastník tak jako tak zaplatit, nutíte jej procházet ještě dalšími životy naplněnými utrpením, než by bylo bývalo nutné, kdybyste se tam vůbec neobjevili. Z tohoto pohledu je celoživotní dílo Matky Terezy dobře míněným zlem.

Nevím jak vy, ale já něčemu takovému věřit neumím.
 

 
Výkladové poznámky

 K okultismu
1.
Uvědomujeme si, že tím, že informujeme o světě okultismu, vystavíme některé lidi věcem a praktikám, o kterých předtím nevěděli. Neděláme to proto, abychom v nich vzbudili nezdravou zvědavost. Zlo od nedávna zvláštním způsobem lidstvo přitahuje. Proto rada apoštola Pavla je aktuální i dnes: "Přeji si,abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu." (Ř 16,19).

2.
Není možné v rámci jednoho článku (nebo biblické hodiny) probrat jednotlivě všechny formy okultismu a uvést důvody, proč jako křesťané v nich vidíme nebezpečí. To by byl námět a rozsah pro celou knihu. Pro lepší seznámení s problematikou doporučujeme následující knihy: Okultismus - Hra s ohněm (Advent 1993), Dr. J. W. Provonsha: Existuje život po životě? (Advent 1994), R. Morneau: Cesta do nadpřirozeného světa (Advent 1992).

3.
Je pravdou, že moderní okultismus stále častěji používá "inteligentnější" formy, které pro současného člověka nejsou tak podezřelé a mají v sobě kus "křesťanství" nebo "vědeckosti", jako např.: ESP (Extra-sensory preception - mimosmyslové vnímání), reinkarnace, uzdravování vírou, bílá magie, NDE (Near-death experiences - zážitky na prahu klinické smrti), transcendentální meditace, psychotronika atd. Parapsychologiese dnes snaží dodat některým okultním praktikám určitý punc vědeckosti.

Dokonce je možné tyto věci studovat na některých univerzitách, např. Kalifornská univerzita v Berkeley uděluje titul bakaláře magie.
Není pochyb o tom, že existují různá silová, energetická pole, zemské záření a že různí lidé jsou na tyto věci různě vnímaví. Jakmile však předpokládáme, že tyto formy energie mají inteligenci, takže je možné se jich dotazovat (jsou schopné odpovídat různým lidem mluvícím různými jazyky), znamená to,že máme co do činění s inteligencí, která stojí mimo naši dimenzi bytí. Bible nám jednoznačně říká, kdo má zájem komunikovat s člověkem takovými pochybnými metodami (2 K11,14).


K převtělování
1.

 Víra v reinkarnaci nesmrtelné duše není moderním vynálezem, věřili tomu tak už Egypťané (pyramidy měly ochránit tělo, aby sedo něj nedostala duše), Řekové (Platon učil, že v nebi jsou dvoje dveře, jedněmi duše přicházejí, druhými odcházejí; důvod, proč je duše nesmrtelná, vidí Platon v tom, že není stvořená a je tedy nezničitelná), věří tak hinduisté, budhisté, taoisté, vyskytuje se v náboženstvích Číny a Japonska. Vlivem východních náboženství se v posledních desetiletích víra v reinkarnaci explozivně šíří v Americe i Evropě a dostává se do myšlení mnoha formálních křesťanů. (Křesťané a mohamedáni běžně v reinkarnaci nevěří.)

2.
Psychologická svědectví minulých životů. Existují dva hlavní psychologické "důkazy", které se uvádějí ve prospěch víry v reinkarnaci: déj vu a hypnotická regrese.

Déj vu [čti: deža vi = už viděné] je pocit, který člověk má, když přijde na neznámé místo a něco mu říká, že tam už předtím byl. Všechno se člověku zdá neskutečně známé, a přitom dobře ví, že v životě na tom místě nebyl. Reinkarnační vysvětlení tohoto jevu je jednoduché: navštívil ho v předešlém životě. Takový výklad však není jediným možným vysvětlením tohoto psychologického jevu. Může jít o "disrytmickou funkci" předních laloků mozku (jak uvádí Encyclopaedia Britannica), a tedy o mentální iluzi,která nemá velký praktický význam. Někteří lidé jsou k tomuto jevu náchylní více než jiní.

Hypnotická regrese vypadá na první pohled značně přesvědčivě. Někteří lidé jsou v hypnotickém stavu schopni uvést detailní informace o okolnostech a událostech ze svých předešlých životů. Mnohé z těchto informací jsou historicky celkem přesné.(Mnohé sice nejsou, ale co s těmi, co přesné jsou?) Existuje několik psychologických a psychiatrických vysvětlení (které tu nebudeme uvádět, protože nejsou jednoduché). Kromě toho, na základě Bible je pro křesťana přijatelná myšlenka, že zlí duchové (satanovi padlí andělé) mohou být schopni vkládat do podvědomí lidí v hypnotickém stavu určité informace nebo "poselství" (1 S 28). To by mohlo vysvětlovat případy, které nejsme [zatím] schopni vysvětlit jinak.

3.
Reinkarnace nezaručuje duchovní růst. Navzdory všem vědeckým pozorováním a pokusům, 150 let po Darwinovi nemáme jediný důkaz zkamenělin nebo z laboratoří, že by se jedna životní forma změnila v jinou. Jestliže se podstatné evoluční změny nedějí v biologickém světě, jaký důvod máme domnívat se, že se dějí ve světě duchovním? Vyspívá snad lidstvo k vyššímu typu bytostí, které jsou dnes blíže Bohu, lépe chápou jeho lásku? Stačí krátký pohled do černé kroniky. Dalším problémem převtělování je, že opakování životů ještě není zárukou, že dluh karmy se bude zmenšovat. Co když se dokonce ještě zvýší? Jestliže nejsme schopni dělat to, co je správné teď, jakou máme záruku, že v dalším životě na tom budeme líp?

Jestliže jeden život nestačí na to, abych přijal Krista, nemusí stačit ani nekonečný počet životů. Reinkarnace však přináší i jiné nezodpovězené otázky. Jestližese duše neustále vracejí do nového těla, proč tak rapidně přibýválidí na světě? Proč tolik lidí tvrdí, že v minulém životě byli Napoleonem, Kleopatrou nebo královnou Viktorií? Nakolik je při převtělení zachována moje identita? Jsem to vůbec "já", když jsem už někdo jiný?


 
Praktické důsledky

Když mluvíme o okultismu, je třeba mít na paměti, že nemyslíme na homogenní či organizovanou skupinu lidí nebo konkrétní náboženství. Okultismus se vztahuje na různé praktiky a nauky, které se spojují s okultními jevy. Pod okultismus zahrnujeme ty, kdo patří do nějaké okultistické skupiny, vykonávají nějaké okultní praktiky nebo věří v okultní jevy. Na člověka se může vztahovat buď jen jeden, nebo i všechny tři aspekty zároveň.

Nejčastěji okultismu propadnou lidé, kteří neznají učení Bible nebo ho neberou vážně. Kromě toho tito lidé jsou: tak zvědaví, že ve své zvědavosti jsou ochotni jít tak daleko, že si zahrávají is démonskými mocnostmi; dále jsou to konformisté, kteří sedívají kolem sebe a "protože to dělá každý", jsou ochotni být dalšími z těch, kdo to dělají, protože oni nechtějí být jiní. Propadnou tomu lidé neuspokojení, kteří v náboženské zkušenosti nenašli to, co si od ní slibovali, a tak jsou skeptičtí; dále lidé smutní, které postihla ztráta blízké osoby a jsou ochotni udělat cokoli, aby se o dotyčném něco dozvěděli; také lidé nespokojení s danou situací ve společnosti nebo v círvki a hledající alternativu jinde; lidé psychicky labilní, kteří se lehce nechají ovlivnit někým jiným a vyhovuje jim to; děti okultistů,které jsou tomuto působení vystaveny už odmalička; a nakonec lidé naivní a lehkovážní, a těch je dost v každé generaci.

Zahrávat si se světem okultismu může mít vážné důsledky. Je rozdíl mezi tím, když vím, že mě nějaký jed zabije, jestliže ho sním, a mezi tím, když svévolně okusím to, o čem vím, že mi uškodí. Potřebujeme vědět o práci satanských sil, ale ne proto,aby nás to vedlo k experimentování, obdivu nebo zapojení se do těchto věcí. Bible nás varuje, že záměry a motivy satana se v průběhu dějin nezměnily. Satan použije jakýkoli nástroj, jen aby odvedl lidi pryč od Boha a potvrdil jim svou pravdu: "Nikoli, nepropadnete smrti." (Gn 2,4)
 
" Tyto pronárody ... poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě Hospodin, tvůj Bůh nedovolil. "
Dt 18,13.14

 


 

Máš na výber, keď ide o to, čo sa s tebou stane po smrti? Je reinkarnácia skutočná? Existuje život po smrti? Ako je to s karmou? Ľudia sa od nepamäti zamýšľali, čo sa deje po smrti a či sa vôbec niečo deje. Ukončí smrť našu existenciu, je vstupnou bránou do večnosti, alebo je len prestávkou medzi životmi na zemi? Mnohí ľudia veria, že duša sa prevteľuje do rôznych tiel. Prečo je myšlienka reinkarnácie taká lákavá?Reinkarnácia a karma

Reinkarnácia ponúka nádej mnohým. Ak nám to nevyjde v tomto živote, máme šancu v tom ďalšom. Lenže aj tí, čo v reinkarnáciu veria, priznávajú, že drvivá väčšina ľudí si svoje predchádzajúce životy nepamätá. Ako sa môžeme poučiť zo svojich chýb z minulého života, ak si ich nepamätáme? Zdá sa, že robíme stále dookola rovnaké chyby. Ako teda môžeme dúfať, že sa nám v budúcom živote podarí napraviť naše chyby, ak vezmeme do úvahy rozsah ľudských morálnych zlyhaní, odkedy je svet svetom?

Reinkarnácia navyše tvrdí, že učiní spravodlivosti zadosť. Podľa zákona karmy (čo je nemenný, neosobný zákon vesmíru) v každom živote dostaneme to, čo si zaslúžime. Naše dobré či zlé skutky nám v každom ďalšom živote prinášajú dobré alebo zlé dôsledky. Pri karme vraj nejestvuje žiadne nespravodlivé utrpenie, pretože nikto nie je nevinný. Všetko utrpenie si človek zaslúži kvôli svojej zlej karme. Dieťa bez nôh si to zaslúžilo, rovnako ako žena, ktorú znásilnili. Každý z nás si karmu nesie so sebou do ďalšieho života. Neexistuje milosť, odpustenie ani zľutovanie. Nielenže je to zlá správa pre tých, ktorých tlačí k zemi zlé svedomie, karma je navyše v rozpore s naším morálnym cítením. To nám totiž našepkáva, že vo svete existuje aj nezaslúžené utrpenie, ktoré si zasluhuje náš súcit a snahu zmierniť ho.Limity reinkarnácie

Môže reinkarnácia reálne ponúknuť nádej a zmysel pre spravodlivosť v tomto strápenom svete? Akú útechu ponúka reinkarnácia ohľadom smrti? Zákon karmy je neľútostný. Posolstvo Ježiša Krista je však iné. Ježiš nepopieral, že existuje aj nespravodlivé utrpenie. Ponúkal odpustenie tým, čo ho spôsobovali, a útechu tým, ktorí ho zažívali.

Ježiš učil, že nikto nedokáže dodržať morálny zákon. Ľudské srdce nedokáže byť čisté, má sklony k zlým postojom a skutkom, ktoré sú urážkou milujúceho a absolútne dobrého Boha. Ježiš nám ako náš záchranca ponúka odpustenie: on sám zaplatil za naše priestupky voči Bohu. Tvrdil, že ľudia môžu získať buď večnú odmenu, alebo večný trest na základe toho, či prijmú jeho odpustenie počas svojho jediného života tu na zemi (Matúš 25, 31-46; pozri aj Hebrejom 9, 27). Ježiš vraví, že prišiel na svet „hľadať a spasiť, čo zahynulo“ (Lukáš 19, 10). Povedal, že „neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“ (Marek 10, 45).

Ježiš preukázal odpúšťajúcu lásku dokonca aj počas svojho ukrižovania. Jeden zo zločincov ukrižovaných vedľa neho vyznal svoje hriechy a požiadal ho, aby si na neho spomenul, keď príde do svojho kráľovstva. „Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti dnes: Budeš so mnou v raji“ (Lukáš 23, 42). Jedinou požiadavkou na dosiahnutie raja je veriť v Ježiša – a nie život za životom pracovať na zbavení sa zlej karmy a zhromažďovaní tej dobrej. Lebo Ježiš povedal: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život“ (Ján 3, 16). A to je naozaj dobrá správa – pre tento aj pre budúci život.

Ak chceš hlbšie spoznať život a učenie Ježiša Krista, prečítaj si v Novej zmluve knihu s názvom „Evanjelium podľa Matúša“.


Douglas Groothius, PhD.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one