Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
naboženstvo.jpg


Čo je budhizmus a čomu budhisti veria?

 

Budhizmus je jedno z hlavných náboženstiev vo svete, čo sa týka počtu prívržencov, geografickej distribúcii a sociálno-kulturologického vplyvu. Aj keď je najviac zastúpené na východe, predsa sa stáva populárnym a vplyvným náboženstvom aj na západe. Je to osobitné náboženstvo s vlastnými pravidlami, ale tiež má mnoho podobného s hinduizmom (obe náboženstvá učia o Karme – etika príčiny a následku), Májami (iluzorná príroda sveta) a Samsarou (cyklus reinkarnácie). Budhisti veria, že konečný cieľ v živote je dosiahnuť osvietenie.

Zakladateľ budhizmu, Siddhartha Guatama sa narodil v kráľovskej rodine v Indii okolo 600 roku p.n.l. Žil prepychovo, bez dotyku s vonkajším svetom. Jeho rodičia ho chceli ochrániť od vplyvu náboženstva a od bolesti a trápenia. Ale neprešlo mnoho času a jeho útočisko bolo dobyté a on mal víziu starého človeka, chorého človeka a mŕtvoly. Jeho štvrtá vízia bola o pokojnom asketickom mníchovi (ten, ktorý popiera prepych a komfort). Vidiac mníchov pokoj, rozhodol sa, že sa tiež stane asketickým mníchom. Zanechal život v bohatstve a hľadal osvietenie cez život v prostote. Vycvičil sa v seba-odumieraní a meditácii. Bol vodcom medzi svojimi súčasníkmi. Napokon jeho úsilie vyvrcholilo v jeho poslednom skutku. „Oddal“ sa jednej mise ryže a sadol si pod fík (takzvaný Bodhi strom) a rozhodol sa, že bude meditovať, až pokým nedosiahne osvietenie alebo kým nezomrie. Aj keď mal pokušenia, predsa do nasledovného rána dosiahol osvietenie a skrze to sa stal známy ako „osvietený“ alebo „Buddha“. Takto osvietený začal učiť mníchov, na ktorých už mal veľký vplyv. Piati nasledovníci sa stali jeho učeníkmi.

Čo to vlastne Gautama objavil alebo skúsil? Osvietenie je „stredná cesta“, ktorá nespočíva v prepychovosti alebo v seba-odumieraní. On vlastne odhalil to, čo sa neskôr stalo známym ako „Štyri šľachetné pravdy“: 1. žiť pre utrpenie (Dukha), 2. utrpenie je následok žiadosti (Tanha alebo „pripojenie“), 3. utrpenie sa môže eliminovať, keď sa eliminujú všetky pripojenia, 4. toto sa dosiahne, keď sa nasleduje cesta s ôsmimi krokmi. Táto cesta spočíva z: 1. zrak, 2. zámer, 3. hovor, 4. skutky, 5. spôsob života (stať sa mníchom), 6. námaha (správne usmerňovať svoju energiu), 7. meditácia, 8. koncentrácia. Učenie Buddhu je zhrnuté do Tripitaky alebo „tri koše“.

Za týmto charakteristickým učením stoja učenia podobné hinduizmu, zvlášť reinkarnácia, karma, Maya a iné tendencie pochopiť realitu vo svetle panteistickej orientácie. Budhizmus tiež ponúka teológiu božstiev a vyvýšených bytostí. Ale podobne ako hinduizmus, budhizmus nemôžno chápať iba ako vysvetlenie Boha. Niektoré prúdy v budhizme by sa mohli nazvať celkom ateistické, kým iné sú panteistické a tiež existujú i teistické, ako je čistý budhizmus. Klasický budhizmus sa nevyjadruje ohľadom zvrchovanej bytosti a preto sa považuje za ateistický.

Dnes je budhizmus pomerne rozmanitý. Zhruba ho môžeme rozdeliť do dvoch širších kategórií. Je to Theravada (malá loď) a Mahayana (veľká loď). Theravada je kláštorná forma, ktorá zabezpečuje osvietenie a nirvánu pre mníchov, kým Mahayana budhizmus umožňuje tento cieľ dosiahnuť i laikom. V týchto dvoch kategóriach nachádzame rôzne vetvy, ako sú: Tendai, Vajrayana, Nichiren, Shingon, Čistá Zem, Zen a Ryobu, atď. Takže, ak niekto chce pochopiť budhizmus, je dôležité, aby vedel, že nestačí chápať iba klasický budhizmus.

Buddha seba nikdy nepovažoval za boha alebo za nejakú vyvýšenú bytosť. Seba predstavoval ako „usmerňovateľa“ pre ostatných. Až po svojej smrti bol povýšený za boha, ale iba jedna časť budhistov ho tak uznáva, kým iná časť nie. Čo sa týka kresťanstva, v Biblii je jasne povedané, že Ježiš je Syn Boží (Matúš 3:17: „A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“) a že Ježiš a Boh sú jedno (Ján 10:30). Nikto sa nemôže považovať za kresťana, ak nevyznáva, že Ježiš je Boh.

Ježiš učí, že On je cesta, a je iba tým, ktorý usmerňuje, ako hovorí aj Ján 14:6: „Ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k ocovi, iba skrze mňa.“ V čase keď Guatama zomrel, budhizmus mal veľký vplyv v Indii; tristo rokov neskôr sa budhizmus rozšíril po celej Ázii. Knihy o Buddhovi boli písané okolo 400 rokov po jeho smrti.

V budhizme sa hriech ignoruje. Aj keď sa hriech chápe ako „mravná chyba“, kontext, v ktorom sa chápe „dobro“ a „zlo“ je nemravný. Karma sa chápe ako prírodná rovnováha a nie je osobne zodpovedná. Príroda je nemravná; takže karma nie je mravný kód a hriech je nie úplne nemravný. Takže môžeme povedať, že na základe budhizmu, naša chyba nie je mravný problém, pretože to nie je osobná chyba, ale neosobné prestúpenie. Následky takého chápania sú katastrofálne. Pre budhistov je hriech iba omyl a nie prestúpenie voči prirodzenosti Svätého Boha. Takéto chápanie hriechu stojí oproti tomu, čo mravný človek chápe v jeho vzťahu so Svätým Bohom (Rimanom 1-2).

Na základe toho, že budhizmus chápe hriech ako neosobnú chybu, môžeme povedať, že sa tu rozchádza s kresťanstvom. Biblia hovorí, že hriech má následky na večnosť. V budhizme neexistuje potreba človeka za Spasiteľom. Pre kresťanov je Ježiš jediný spôsob ako sa zachrániť z večnej smrti. Pre budhistov je to iba etický spôsob života a meditovanie s očakávaním, že sa dosiahne osvietenie alebo nirvána. Je pravdepodobné, že každá osoba bude musieť prejsť cez viacero reinkarnácií, aby si odplatila karmický dlh. Pre opravdivých nasledovníkov budhizmu, náboženstvo je filozofia mravnosti a etiky zabalená do života sebaovládania. V budhizme je realita neosobná a bezvzťahová; takže je bez lásky. Nielenže je Boh iluzórny, ale považovaním hriechu ako nemorálnej chyby sa kompletná hmotná realita odmieta, kde my sami seba zapierame. Ja sám sa stávam ilúziou.

Keď sa pýtajú budhistov, ako vznikol svet alebo kto ho stvoril, hovoria, že Budha zostal mlčať, lebo neexistuje ani počiatok ani koniec. Napriek tomu, existuje nekonečný cyklus rodenia sa a umierania. Kladie sa otázka, aká Bytosť by stvorila človeka, aby žil v bolesti a trápeniach a potom aby opakovane zomieral. Tak sa dostaneme do bodu, kde sa budeme pýtať, prečo sa vôbec trápiť? Kresťania vedia, že Boh poslal svojho Syna, aby zomrel raz a navždy, aby sme my nemuseli trpieť na večnosť. On poslal svojho Syna, aby nás uvedomil o tom, že nie sme sami a že sme milovaní. Kresťania vedia, že život je viac než trápenie a smrť: „a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.“ (2. Timoteovi 1:10).

Budhizmus učí, že Nirvána je ten najvyšší bod, ktorý človek môže dosiahnuť a dosahuje sa individuálnym spôsobom. Nirvána popiera racionálne vysvetlenie alebo logické poradie a preto sa nemôže naučiť, môže sa iba dosiahnuť alebo nie. Ježišovo učenie o nebi bolo celkom jasné. On nás učil, že naše hmotné telá zomrú, ale náš duch bude zjednotený s Ním v nebi (Marek 12:25). Budha učí, že človek nemá svoju osobnú dušu, lebo je to sebeckosť a ilúzia. Budhisti neveria v milostivého Otca v nebesiach, ktorý poslal svojho Syna, aby zomrel za naše duše, za naše spasenie, aby nám zaobstaral cestu do Jeho slávy.


 

Čo je to hinduizmus a čomu hinduisti veria?

 
 
 Hinduizmus je jedno z najstarších náboženstiev – zápisy siahajú až do 1400 – 1500 p.n.l. Je to zároveň jedno z najkomplexnejších náboženstiev – má viac ako milión bohov. Majú rôzne základy viery a rozčlenení sú na mnoho siekt. Aj keď je to tretie najrozšírenejšie náboženstvo na svete, existuje iba v Indii a Nepále.

Hlavné zapísané texty sú Vedas (najhlavnejší zápis), Upanishadas, Mahabharata a Ramayana. Tieto zápisy obsahujú hymny, zaklínadlá, filozofie, rituály, piesne a rozprávky, na ktorých hinduisti zakladajú svoju vieru. Ďalšie texty v hinduizme sú Brahmana, Sutra a Aranyaka.

Aj keď je hinduizmus známy podľa toho, že je politeistický, lebo má viac ako 330 miliónov bohov, predsa existuje jeden boh, ktorý je zvrchovaný – Brahma. Brahma je bytosť, o ktorej sa verí, že je prítomná v každej časti reality a existencie v celom vesmíre. Je neosobný a nespoznateľný a verí sa, že existuje v troch formách: Brahma – Stvoriteľ; Višnu – Záchranca; Šíva – Ničiteľ. Tieto osobnosti Brahmi sú tiež známe cez mnohé inkarnácie. Je ťažké zosumarizovať hinduistickú teológiu, lebo rôzne hinduistické školy obsahujú elementy z takmer každého teologického systému. Ale hinduizmus môže byť:

1. Monoistický – len jedna vec existuje; Sankaristická škola

2. Panteistický – iba jedna božská vec existuje, takže Boh je podobný svetu; Brahmaizmus

3. Panenteistický – svet je časťou Boha; Ramanužská škola

4. Teistický – iba jeden Boh, odlišný od stvorenia; Bhakti hinduizmus

Keď pozorujeme iné školy, hinduizmus môže byť aj ateistický, deistický, ako aj nihilistický. Keďže je toľko rozdielov v hinduizme, slobodne sa môžeme opýtať, čo vlastne hinduizmus robí hinduizmom? Podstatná otázka je, či systém viery uznáva, že je Vedas svätý. Ak učenie uznáva, že áno, tak je to hinduizmus. Ak hovorí, že nie, tak to učenie nie je hinduizmus.

Vedas sú viac ako teologické knihy. Obsahujú „teo-mytológiu“, ktorá je zamerane pretkaná mýtmi, mytológiou a dejinami, aby dosiahli náboženský základ. Táto „teo-mytológia“ je natoľko zakorenená v indickej kultúre a dejinách, že jej zapieranie vlastne znamená zapieranie celej Indie. Takže zapieranie tohto náboženstva je vlastne zapieranie celkovej indickej kultúry. Keď určitý systém prichytí indickú kultúru a jej teo-mýtické dejiny, tak sa ten systém môže považovať za hinduistický, bezohľadu, či je teistický, nihilistický alebo ateistický. Toto protirečenie môže byť ťažko pochopitelné západnému svetu, ktorý hľadá logickú dôslednosť v náboženstve. Ale aj kresťania sú nelogickí, keď hovoria, že veria v JHVH, a predsa žijú ako ateisti a popierajú Krista. Pre hinduistov je to iba logické protirečenie. Pre kresťanov je to pokrytectvo.

Podľa hinduizmu je ľudstvo božské. Pretože je Brahma všetko, tak všetci sú bohovia. Atman alebo každý osobne je jedno z Brahmom. Všetko von z Brahmi sa považuje za ilúziu. Duchovný cieľ hinduistov je stať sa jedno s Brahmom a posunúť sa zo sveta ilúzie. Táto sloboda sa volá „mokša“. Kým sa nedosiahne „mokša“, hinduisti veria, že on/ona budú pokračovať v reinkarnácii, pokým nepochopia pravdu (pravda je to, že nič iné neexistuje, iba Brahma). Ako osoba bude reinkarnovaná závisí od karmy – je to princíp, ktorý riadi prirodná rovnováha (princíp príčiny a následku). To, čo si robil v minulosti bude vplývať na to, čo sa stane v budúcnosti. Minulosť a budúcnosť sú vo vzájomnom vzťahu.

Aj keď je toto krátke zhrnutie toho, čo vlastne hinduizmus je, predsa vidíme, že si protirečí s kresťanstvom. Kresťanstvo má jedného Boha, ktorý je osobný a dáva sa spoznať (5. Mojžišova 6:5; 1. Korinťanom 8:6); má iba jednu knihu; učí, že Boh stvoril svet a všetko, čo je na ňom (1. Mojžišova 1:27; Židom 9:27-28); a učí, že spasenie je iba skrze Ježiša Krista (Ján 3:16; 6:44; 14:6; Skutky 4:12). Hinduizmus je falošné náboženstvo, pretože nepozná Ježiša Krista ako Boha a Človeka a Spasiteľa – jediný prameň spasenia pre človečenstvo.

Zdroj: http://nasledujtejezisa.blogspot.sk/?view=classic

 

Náboženstvá a vznik rôznych smerov
 

Napadlo vás někdy, co to je náboženství a kde má svůj počátek? Které je nejstarší? Proč je tolik forem náboženství? A který směr je ten správný? Proč vůbec lidé věří v Boha? To jsou otázky pro každého rozumně přemýšlejícího člověka. Možná si řeknete, že vás to nezajímá, ale každý  člověk na této planetě, tudíž i vy, jste do některé z forem zapojeni. Jsou zde různé zvyky – tradice, svátky, které každý z nás praktikuje ve svém životě. Většina z nás slaví vánoce, velikonoce, či chodí cvičit jógu…

Už samotné slovo náboženství znamená – následování někoho. Rád bych se s vámi zamyslel nad  počátkem náboženství, které je tu dodnes. K tomu, abychom to poznali, potřebujeme Bibli. Je to kniha, kterou začal  psát Mojžíš přibližně 1500 let před naším letopočtem a pravdivost jejích slov dokazují četné archeologické nálezy. To, že její slova se dochovala v nezměněné formě dokazují nalezené svitky v Kumránských jeskyních. Také mnohá další naleziště potvrzují pravdivost příběhů v  zapsaných  Bibli.  Poznejte to  sami, otevřete si ji  a  ověřte si její pravdy.Počátek Náboženství – následování Boha.

Člověk =  ADAM  a EVA byli stvořeni Bohem Stvořitelem. Genesis 1,27

Narodili se jim dva synové  – Kain a Abel. Genesis 4,1-16. 
Abel poslouchal Boha (věřící lidé), Kain Boha neposlouchal, dělal si co chtěl. Zabil svého bratra, což byla první smrt na světě (nevěřící lidé).

Místo  zabitého Abela se Adamovi a Evě narodil syn ,kterému dali jméno Šet, který opět Boha poslouchal.Z rodu Šetova se narodil Noe, který měl tři  syny Sema, Chama a Jafeta

Jméno Sem znamená  věřící v pravého Boha, jméno Cham znamená nevěřící v pravého Boha, mající své bohy. Jméno Jafet znamená bloudící (věřící i nevěřící).Z potomků Sema si Bůh  vyvolil národ, který by nesl pravou víru v pravého Boha. Byli to Izraelité – židé.

Židé  – mají svůj počátek u Abrahama  1400 let před Kristem. Bůh si povolal Abraháma, který je nazván Otcem víry. Poslouchal Boha a nesl pravé poselství o Pravém Bohu – Stvořiteli. Genesis 11,10. 27.  (narození Abrama), Genesis 12,1-9. 15. – (smlouva mezi Bohem a  Abrahamem). Verš 21- (narození Izáka). Izák měl Jákoba a Jákob měl 12 synů –pokolení Izraelců ( židů ).

Když vyvedl  Bůh svůj vyvolený národ z Egyptského otroctví, dal Mojžíšovi na hoře Sinaj desky Božího neměnného zákon. Mnoho bodů tohoto zákona je dodnes součástí většiny světských, státních zákonů. Tento zákon zní: 1. Neměj žádné bohy kromě mne 2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli 3. Neužívej jméno Hospodina nadarmo 4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý 5. Cti otce svého i matku svou 6. Nezabíjej 7. Necizolož 8. Nekraď 9. Nelži 10. Nezáviď


Křesťané  – mají svůj počátek před víc jak 2000 roky. Jejich učení je založeno na Ježíši Kristu, který byl  žid, a  který se prohlašoval, a mocnými činy dokazoval, že je Synem Boha nejvyššího. Byl tak důležitou postavou dějin, že se podle něj změnil letopočet. Odkazuje lidi na pravého Otce, který je na Nebi ( ve vesmíru ).

Křesťanství je pokračováním  židovského náboženství, které vede k poznávání Pravého Boha skrze Syna Ježíše Krista.  Jeho život, i celé dílo vykoupení je popsáno v Biblických evangeliích.  Z dalšího Noemova syna Cháma vychází další směry náboženství.

Muslimové – islám – mohamedáni. To je východní náboženství.  Mají svůj počátek také u Abraháma. Jeho syn Izmael, byl ale synem  Egyptské služky jménem Hagar. Genesis 16,1-12.  Pochází  tedy z  pokolení  Cháma.  Biblické proroctví o něm říká: „bude to člověk nezkrotný.  Jeho ruka  bude proti všem a ruce všech proti němu a bude stát proti všem svým bratrům“.

Stálé nepokoje Muslimů a Židů – potomků nevlastních bratrů Abrahama, jsou naplněním tohoto proroctví. Věří v jednoho boha – ALLAHA. Prorok Mohamed žil až v 6. století po Kristu. Allah nedává člověku žádnou svobodu – působí v životě člověka všechno bohatství i bídu, radost, žal i hřích. Věří v mrtvé bohy – lidi. Muslimové světí pátek jako sváteční den.


Budhisté  –  Je to východní náboženství. Jeho zakladatelem je Budha a narodil se roku 560 před Kristem v Nepálu blízko Indie. Původní jeho jméno bylo GUATAMA. Jméno Budha je bůh. Náš svět je pro něho jenom závojem – MÁJA.

On hlásá : -život je utrpení a utrpení je život. Budhovo učení má 8 stupňů a na rozdíl od židovského zákona, který vede k Bohu, vede tento k sobě samému. Mravouka:  1/ pravá víra, 2/ pravé smýšlení, 3/ pravé mluvení, 4/ pravý život a životospráva ( nezabiješ,nepokradeš,nebudeš žít necudně,nebudeš lhát a pít opojné nápoje).  Budha žádá : 5/ poctivou obživu, 6/ pravé úsilí 7/ pravé smýšlení, 8/ pravé zahloubání se sama do sebe.


Hinduisté –  východní náboženství – pochází také z rodu Cháma. Je to národní Indické náboženství. Nemá žádného zakladatele  – JOGA – jogin – je velmi rozšířeno i u nás.

Zde je místo pro všechny – je to náboženská míchanice. Ind říká, že v Indii jsou všechna náboženství světa.  Porovnejte se mnou : 
1. teisté –  věří v osobního boha mimo svět, ale ne v Boha zjeveného v Kristu 
2. deisté  – věří z rozumových důvodů v jednoho boha – ten stvořil jednou svět, tak  jako hodinář hodinky, natáhl je a oni běží samy od sebe 
3. monoteisté – věří v jednoho boha 
4. polyteisté –  věří v mnoho bohů 
5. ateisté –  popírají víru v boha 
6. křesťanství – je zde místo i pro Ježíše Krista  a jeho křesťanství, ale Ježíšův nárok na plnou pravdu odmítají. Ježíš je zde jeden mezi ostatními. V indických lokálech vedle sebe visí obrazy boha Krišny, Budhy, Ježíše a Gandiho ….

Hinduistický bůh  – ŠIVA – bůh mlčení. Mají 330 mil. bohů  (zvířata, stromy, hory… Toto náboženství sahá  do roku 1250 před Kristem.  VÉDY – tajné spisy – básně. Světí neděli – den slunce  a modlí se směrem ke slunci.


Ateismus  – moderní a poslední náboženství. Náboženství Rozumu. V knize slovník Ateisty je psáno toto : „bůh nestvořil člověka , ale člověk boha, ke svému obrazu a podobenství.“ Francouzský  materialismus  byl vrcholem ateismu 18 století.

Ateismus marxistický – největší forma  ATEISMU – „marxizmus je materialismus ,nelítostně nepřátelský vůči náboženství … jehož úkolem je zbavit člověka náboženských bludů a předsudků  … a osvobodit ho od všeho nadpřirozeného  … vzbuzuje v člověku důvěru ve vlastní síly … a člověk je nejvyšší bytost pro člověka. (str. 275 ) Organizace byla založena  v roce 1925 v Sovětském svazu a jmenovala se Spolek bezbožníků … bojovala  s náboženstvím všemi prostředky, v závodech, továrnách, kolchozech a školách. “


Vidíte, že jsou zde  různé společenské skupiny – náboženství, které se nějakým způsobem dotýkají každého z nás. Do kterého náboženství patříme, si musí odpovědět  každý sám osobně. Na čem, a nebo na kom, člověk staví svoji budoucnost  je na našem svobodném rozhodnutí. Svoboda rozhodování je největší dar, který jsme od boha dostali. V tomto bludišti je jenom jedna  cesta  správná a na tu nám někdo musí  posvítit.  Já jsem poznal, že tím světlem je Ježíš Kristus, který přišel z nebes a zve nás domů. My jsme zabloudili a nedokážeme se vrátit zpět.  Ježíš  říká:

Jan 8,12 – Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“

A král David říká:

Žalm 119,105 – Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

Proto i já  si vás dovoluji pozvat domů, kde nás čekají. Ježíš Kristus nám připravuje příbytky, aby nás vzal tam, kde je On. Až bude země očištěna a bude stvořeno vše nové, bude naším domovem opět nádherný Ráj, tak jak Hospodin zamýšlel na začátku stvoření světa. Jsou na světě dvě skupiny lidí :
 

Tuláci – bloudí tímto světem  – nemají cíl – jenom smrt.
Poutníci – bloudí tímto světem , ale mají cíl – život věčný – Boží království.

 

Izaiáš 44,6 – Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.

Izaiáš 55,6 – Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izaiáš 56, 6-7 –  Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby.

Jan 14, 6-7 –  „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“

Jan 3,16 – Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život


 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one