Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
art_sky_sun_clouds_airplane_aircraft_stars_moon_800x600.jpg
Andělé jsou duchovní bytosti, které mají prvky intelektu, emocí a vůle. To platí jak o dobrých, tak zlých andělech (démonech). Andělé mají intelekt (Matouš 8:29; 2 Korintským 11:3; 1 Petr 1:12), projevijí emoce (Lukáš 2:13; Jakub 2:19; Zjevení 12:17) a prokazují i vůli (Lukáš 8:28-31; 2 Timoteovi 2:26; Juda 6). Andělé jsou duchovní bytosti (Židům 1:14) bez fyzického těla. Přestože nemají tělo, má každý anděl svou vlastní osobnost.

Protože jsou andělé stvořenými bytostmi, jejich poznání má své meze. To znamená, že neví všechno, jako to ví Bůh (Matouš 24:36). Zdá se, že mají víc vědomostí než lidé, což může být dáno třemi věcmi.

Za prvé, andělé byli stvořeni jako vyšší druh bytostí než lidé. Proto mají více vědomostí.
Za druhé, andělé se věnují Bibli a studují svět daleko podrobněji než lidé, a odtud rovněž čerpají vědomosti (Jakub 2:19; Zjevení 12:12).
Za třetí, andělé získávají znalosti možností dlouhodobě sledovat lidskou činnost. Na rozdíl od lidí nemusí andělé studovat minulost, oni ji totiž zažili. Vědí proto, jak se ostatní lidé chovali a jak reagovali v různých situacích a s daleko větší přesností dokážou předvídat, jak se za obdobných okolností zachováme my.

Ačkoliv mají vlastní vůli, jsou andělé, stejně jako všechno stvoření, podřízeni Boží vůli. Dobré anděly Bůh posílá ku pomoci věřícím (Židům 1:14). Tady je pár činností, které Bible andělům přisuzuje: Chválí Boha (Žalm 148:1-2; Izaiáš 6:3). Uctívají Boha (Židům 1:6; Zjevení 5:8-13). Radují se z Božího díla (Job 38:6-7). Slouží Bohu (Žalm 103:20; Zjevení 22:9). Předstupují před Boha (Job 1:6; 2:1). Jsou nástrojem Božího soudu (Zjevení 7:1; 8:2). Přináší odpovědi na modlitby (Skutky 12:5-10). Jsou nápomocni při přivádění lidí ke Kristu (Skutky 8:26; 10:3). Pozorují práci, pořádek i utrpení křesťanů (1 Korintským 4:9; 11:10; Efezským 3:10; 1 Petr 1:12). Povzbuzují v nebezpečných časech (Skutky 27:23-24). Starají se o spravedlivé v čase smrti (Lukáš 16:22).

Andělé jsou zcela jiný druh bytostí než lidé. Z lidí se po jejich smrti andělé nestávají. Andělé se také nikdy nestali, a nikdy nebyli, lidskými bytostmi. Bůh stvořil anděly, stejně jako stvořil lidstvo.

Bible nikde neříká, že andělé byli stvořeni k obrazu a podobě Boží, jako je to psáno o lidech (Genesis 1:26). Andělé jsou duchovní bytosti, které na sebe do určité míry mohou vzít fyzickou podobu. Lidé jsou v první řadě fyzické bytosti, s určitými duchovními aspekty. To nejlepší, co se můžeme od andělů naučit, je jejich okamžitá a bezmezná ochota a poslušnost Bohu a jeho příkazům.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one