Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (704 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (763 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (73 | 10%)
Viera (171 | 22%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (711 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 11%)
V oboje (37 | 5%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (651 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (280 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (206 | 28%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (118 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 11%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
God.jpg

Existuje Bůh? Nebo je jen lidským výmyslem?

Je to tak, jak říká Bible nebo mají pravdu ti, kdo tvrdí, že Bůh je jen starověkým lidským zdůvodněním přírodních zákonů? Lze nějak dokázat Boží existenci?

Když se podíváme do historie, nebyla v minulosti otázka po Boží existenci tak vyhrocena jako dnes. Zatímco dříve si lidé kladli otázku jaký Bůh je, jak jej uspokojit, aby člověku požehnal, případně který Bůh je tím pravým Bohem, dnes se vůbec ptají, zdali Bůh existuje. Ale už samotný fakt, že v celých dějinách se jako nit táhne touha lidí po něčem, co je přesahuje nebo jistota a hledání toho, co je přesahuje (Boha), svědčí o tom, že toto „něco" skutečně existuje. Tak jako žízeň svědčí o to že existuje prostředek k jejímu uhašení, tak lidská touha po Bohu svědčí o tom, že Bůh existuje. Dějiny lidstva jsou v podstatě dějinami pokusů lidí Boha nalézt, uchopit, přiblížit se mu. Starověké národy obětovali svým bohům v domnění, že si je nakloní a zařídí si jejich přízeň. Domorodé národy mají své démony, muslimové Alláha, hinduisti Brahmu, Višnu a Šivu, buddhisti pak hledají nirvánu. Dokonce i atheisté mají své bohy. V 18.století, v době Francouzské revoluce, kdy bylo křesťanství ve Francii tvrdě potíráno, existoval místo Boha kult bohyně Rozumu. Každý člověk potřebuje mít něco, v co věří a všichni lidé mají v sobě neodstranitelnou touhu po Bohu (i když jí nazývají různě).


Jób to popisuje už před několika tisíci lety následovně:

Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa. Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne. (Job 23,3-5)


Hledání Boha popisuje také Nový zákon:

Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: 'Neznámému bohu'. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.' Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. (Sk 17,22-30)


A jak Boha můžeme poznat?

Lidé tuší Boží existenci, ale sami nemáme možnost jej poznat. Poznat ho můžeme jen v tom, co on sám nám o sobě odhaluje - zjevuje. Možná právě proto lidé tak často říkají, že Bůh není, protože si ho nemůžou „ohmatat" a vlastním úsilím se k němu vyšplhat.

Jak ho tedy můžeme poznat:

 

1) STVOŘENÍ

Svědectvím o Boží existenci a jedna z možností, jak jej poznávat je to, že je zde vesmír, stvoření. Přírodovědci i filozofové uznávají, že vše, co zde je, má svou příčinu. Nic tu není bez nějaké příčiny, bezdůvodně. Protože zde vesmír je, někde musí být jeho příčina, jeho počátek. Zákon příčiny a následku říká, že každý konečný, ohraničený jev je zapříčiněn něčím z vnějšku, nikdy ne sám sebou. Dnes je běžná představa, že vesmír vznikl tzv. Velkým třeskem (Big Bang). Z nekonečně hustého „bodu" se po Velkém třesku začal rozpínat do nynější podoby a stále se rozpíná. Někteří zpochybňují v rozporu s logikou i to, že má vesmír počátek; vědecké důkazy však svědčí o tom, že tu vesmír nebyl vždy a že v čase počátek má. Teď jde jen o to, kde je příčina jeho vzniku. U ateistů je příčinou on sám (protože nic jiného tu není, tak musí mít příčinu sám v sobě). To ale odporuje jejich vlastnímu tvrzení, že příčina toho, co tu je, je vně. Tak jako má každý výrobek svého tvůrce, musí jej mít i vesmír. Hodiny mají hodináře a nevznikly díky sami sobě; dům se taky nepostaví sám díky sobě…

Bible dává odpověď zcela jasnou a logickou:

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gn 1,1)

Což můžeme říci i takto: Na počátku (v čase) stvořil Bůh (příčina)  nebe (prostor)  a zemi (hmotu).

neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, (Kol 1,16-17)

Stvoření, příroda, celý vesmír o svém stvořiteli svědčí jasně a jednoznačně. Už jsme si přeci řekli, že každý výrobek má svého výrobce. Sám život a struktura i té nejjednodušší buňky jsou natolik složité, že je dosud žádný člověk nedokázal napodobit. Jestliže i mnohem jednodušší věc, jakou je auto, má svého tvůrce, co pak buňka, ta snad ne?

 Apoštol Pavel píše:

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Ř 1,19-20)


 

2) MORÁLKA

A kde se tu vlastně vzala morálka? Lidé všeobecně uznávají morální zákony, ale nepozastavují se nad faktem, že každý zákon má i svého tvůrce. A v případě těchto zákonů (neboť platí ve všech dobách a národech - všude je a byla např. vražda či krádež porušením morálky) jím není člověk, protože kdyby byl, pak by bylo v celé historii a po celé zeměkouli morálních zákonů nepřeberné množství. A přece je jen jeden. Je zapsán v srdcích lidí a jeho tvůrcem je Bůh sám. Někdy se mu říká svědomí a není člověka, který by svědomí neměl.

Svědomí (zákon) samo o sobě však nemá smysl bez soudce, který dbá nad jeho dodržováním a trestá ty, kteří jej poruší. Trestem pak jsou výčitky, které má ten, kdo svého svědomí neuposlechl. Svědomí však může být potlačeno a tím se stává stejně matným ukazatelem na Boha jako porušená příroda. A proto se Bůh zjevil ještě dvěmi dalšími a dokonalejšími způsoby:


 

3) BIBLE

Oba způsoby poznávání Boha, o kterých jsme mluvili nejsou ještě spojeny s přímým setkáním člověka s Bohem. Bůh však během historie lidstva promlouval k mnohým lidem přímo (ve formě slyšení, slova proroků, ve snech). Celé dějiny Izraele, popsané ve Starém zákoně, jsou toho svědkem. Tam se Bůh praotcům a prorokům zjevoval  přímo a osobně:

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. (Gn 18,1)

Tu se mu (Mojžíšovi) ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. (Ex 3,2)

Slovo, které se stalo k Jeremjášovi o veškerém lidu judském čtvrtého roku vlády Jójakíma, (Jr 25,1)

Těmito způsoby Bůh s lidem komunikoval a zjevoval a odkrýval jim svou povahu a své úmysly. Dokonce svůj lid si vyvolil, aby na něm mohl ukázat, jaký je a aby lid jej mohl poznávat. Toto vše pak bylo zaznamenáno písemně a uchováváno z generace na generaci. My pak tuto sbírku slov, hovořících o Božím zjevení a Božích plánech a úmyslech máme uchovánu jako Bibli. V ní se nám tedy ještě plněji a přesněji zjevuje Bůh a jeho charakter.


A jakého že nám Bible Boha zjevuje?

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. …a trápil se ve svém srdci. (Gn 6,5-6)

Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal: "Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích; avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení." (Ex 34,6-7)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. (J 3,16-17)

„Bůh je láska" (1Jan 4,8)

Po celá staletí proroci hovořili o tom, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, dobrý, všudypřítomný, trpělivý, milosrdný, slitovávající se… Přesto si však dál kladli otázku, jestli takový opravdu je. Jak by asi jednal na našem místě:


 

4) Ježíš Kristus

Vrcholem zjevení a odkrytí tajemství Božího, vrcholnou možností jak poznat Boha, je pak on sám ve svém Synu Ježíši Kristu.

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. (Žd 1,1-2)

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, (Ga 4,4)

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." (J 14,7)

Jaký je tedy Bůh? Jakého Boha nám zjevuje Ježíš Kristus?

Na to stačí přečíst si evangelia (životopis Ježíše Krista) a poznáme, že byl tím nejvíc milujícím člověkem ze všech lidí. On ukázal nejdokonaleji Boží povahu, Boží zájem o nás.V osobě Ježíše Krista poznáváme Boha, který je:

·        Velký a mocný (Jan 16,23-24)

·        Dobrý a soucitný (Mt 19,17; Lk 15,11-32)

·        Vnímavý na lidské potřeby (Mt 9,35-36)

·        Chce obnovit naše původní štěstí (Jan 3,16)

·        Má svůj plán se světem, který k tomuto cíli vede a řídí (Mk 1,14-15; 13,29)

·        Jednou zničí zlo a obnoví původní soulad ve vesmíru (Mt 25,31-46)

Nový zákon tak dovršuje to, co bylo započato již ve Starém zákoně.

Ale je vůbec k něčemu dobré poznání Boha, je to v životě důležité?

Poznání Boha je velmi důležité! Jestli Bůh existuje a žije, pak je to on, kdo stvořil náš svět i člověka. Jestli on nás stvořil, pak zná dokonale všechno o našem původu a pak je to také on, kdo tento svět udržuje a řídí. Ví, proč tu jsme, zná naše nemoci  a touhy. Jestli Bůh je (a snažili jsme se ukázat, že je), pak má ale jistě také nějaký plán a úmysl s člověkem a chce člověka dovést k cíli, který mu určil a pro který jej stvořil. Proto je poznání Boha tak důležité, abychom také poznali smysl našeho života, věděli, proč se některé věci dějí a náš život měl nějakou smysluplnou hodnotu.

Ježíš Kristus říká:

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista. (J 17,3)

Věčný život je pak tím cílem a smyslem života, pro který tu jsme a byli jsme stvořeni a ke kterému nás Bůh chce dovést.

 
KTO STVORIL BOHA


" Ak čokoľvek vznikne, jeho vznik musí byť vyvolaný niečím iným. Kniha má svojho autora, hudba skladateľa, večierok hostiteľa. U všetkých vecí, ktoré vzniknú, má ich počiatok svoju príčinu. "

Vezmi si vesmír. Vedci kedysi zastávali teóriu ustáleného stavu vesmíru – teda že vesmír vždy existoval a nemal žiadny počiatok.

Kozmologické dôkazy však dnes skôr naznačujú tzv. veľký tresk, teda že existoval určitý konkrétny okamih, kedy začal vesmír existovať. Náš vesmír priestoru, času, hmoty a energie má určitý jednoznačne vymedzený počiatok. Keďže neexistoval vždy, ale vznikol v určitej chvíli (má jasný počiatok), musela ho zapríčiniť alebo vytvoriť nejaká iná realita.1

Všetko, čo pozorujeme v prírode, malo svoj počiatok. Boh však spadá do inej kategórie – a ani to nemôže byť inak. Od celej prírody, ľudstva a všetkého, čo existuje, sa totiž líši v tom, že existoval vždy a nie je závislý od ničoho, čo stvoril. Boh nie je závislá bytosť; je sebestačný, existuje sám osebe. Presne takto ho opisuje aj Biblia a ako takýto sa nám dal on sám poznať. Prečo musí byť taký?

Náš vesmír sa nedá vysvetliť žiadnym iným spôsobom. Vesmír nemohol stvoriť sám seba. Neexistoval vždy. A nemohol byť stvorený niečím, čo je samo stvorené. Prečo?

Tvrdenie, že vesmír stvoril Boh, ale Boha stvoril pre zmenu nejaký Boh druhého rádu, a toho zase stvoril nejaký Boh tretieho rádu a tak ďalej až do nekonečna, neobstojí. Aristoteles presvedčivo argumentoval tým, že musí existovať realita, ktorá zapríčiňuje, ale sama nie je ničím zapríčinená (alebo bytosť, ktorá je hýbateľom, ale sama nie je uvedená do pohybu). Prečo? Pretože keby existovala nekonečná regresia príčin, potom by tento proces zo samotnej svojej definície nemohol vôbec začať. Pokiaľ by každá príčina bola zapríčinená príčinou, ktorá sama tiež musela byť zapríčinená, chýba nám prvotná príčina, ktorá to celé uviedla do pohybu.2

Takže na otázku Kto stvoril Boha? sa dá jednoducho odpovedať, že ho nikto nestvoril, lebo by to nikto nedokázal.


[1] Kenneth R. Samples: If God Created All Things, Then Who Created God? (Connections 2007; Vol. 9, No. 4; www.reasons.org); [2] Ibid.
 Otázka:

" Mohol by Boh byť ženou? "


Naša odpoveď:

V prvom rade treba povedať, že Boh je duchovná bytosť a nemá fyzické ľudské vlastnosti – teda nie je ani mužom ani ženou vo fyzickom zmysle. Po druhé, všetky dôkazy v Biblii potvrdzujú, že Boh sa človeku odhalil v mužskej podobe. Biblia bola vnuknutá Bohom1 a v nej sa na Boha odkazuje vždy v mužskom rode ako „on“. V Starej i Novej zmluve sa pri odkazoch na Boha používajú iba zámená mužského rodu. Aj Ježiš sa rozhodol vziať na seba mužskú podobu, keď chodil po zemi.

Avšak niekedy je v Písme používaný obrazný jazyk, ktorý Bohu priraďuje ľudské vlastnosti, a tým umožňuje človeku lepšie ho chápať. Občas teda Biblia poukazuje aj na „ženskú“ stránku Božej povahy. Ježiš raz povedal:

„Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste!“2

Aj Božia múdrosť v Knihe prísloví sa personifikuje ako žena, pritom v Novej Zmluve sa píše, že Ježiš je Božia múdrosť.3

Je zaujímavé, že hneď na začiatku Biblie sa píše, že človek bol stvorený na Boží obraz – ako muž a žena…

„Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“4

Preto by nás nemalo prekvapovať, že Boh má v sebe aj určitú „mužskosť“ aj určitú „ženskosť“. Práve vďaka tomu si muži aj ženy dokázali po stáročia nájsť k nemu cestu. Boh môže byť ako matka (obraz sliepky) a zároveň je to náš nebeský „Otec“ (tak ho Písmo nazýva najčastejšie). Boh je starostlivý a láskavý, a zároveň silný a mocný.

Samozrejme Boh je ďaleko nad naše chápanie a nemôžeme ho „zaškatuľkovať“ ako muža či ženu. Aj keď sme boli stvorení na jeho obraz a odrážame časť toho, kým Boh je, my ľudia určite nereprezentujeme celý obraz Boha. Je to, akoby nejaký maliar namaľoval svoj autoportrét: nech je ten obraz akýkoľvek krásny, umelec bude vždy omnoho viac než jeho umenie. Úžasné na tom celom je to, že Boh sa k nám znížil, aby nám zo seba odhalil viac. V osobe Ježiša Krista sa stal človekom a volá nás do blízkeho osobného vzťahu s ním.

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one