Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
  
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Uctievať alebo neuctievať Máriu?
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (684 | 80%)
Áno ! (73 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (19 | 2%)
Určite nie ! (17 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (740 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (21 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (196 | 26%)
Múdrosť (95 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (110 | 15%)
Sila (71 | 10%)
Viera (169 | 23%)
Zmysel života (56 | 8%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (692 | 84%)
Ak verím v evolúciu (95 | 12%)
V oboje (36 | 4%)

Aké náboženstvo vyznávate?

Ateizmus (162 | 13%)
Budhizmus (15 | 1%)
Hinduizmus (5 | 0%)
Islam (15 | 1%)
Judaizmus (11 | 1%)
Kresťanstvo (994 | 78%)
Novopohanstvo (27 | 2%)
Rastafarianizmus (10 | 1%)
Scientológia (12 | 1%)
Sikhizmus (4 | 0%)
Šintoizmus (4 | 0%)
Špiritizmus (7 | 1%)
Univerzalizmus (5 | 1%)
Zoroastrianizmus (3 | 0%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (632 | 91%)
Nie (65 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (314 | 42%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (98 | 13%)
Asi nie (42 | 5%)
Nie (270 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (44 | 6%)
16 - 25 rokov (202 | 28%)
26 - 35 rokov (113 | 16%)
36 - 45 rokov (134 | 19%)
46 - 55 rokov (111 | 15%)
56 - 65 rokov (82 | 11%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
jesus-pictures-with-quotes-jesus-quotes-with-cross-picture-28312.jpg
„Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho" (Luk 23,33).

Najprv odsúdencov priviazali na kríže. Tí dvaja lotri sa zmietali, Ježiš však neodporoval. Ježišova matka, ktorú podopieral najmladší z učeníkov - Ján, išla za svojím synom na Golgotu. Spolu s učeníkmi ešte stále dúfala, že Ježiš sa vyslobodí. Keď zločincov priviazali na kríž, s napätím a bolesťou hľadela na svojho syna. Videla jeho ruky rozpäté na kríži, pripravené kladivo a klince, a keď mu prebíjali ruky, vyľakaní učeníci odniesli Ježišovu omdlievajúcu matku z tejto hroznej scény. Kým žoldnieri dokončievali svoje strašné dielo, Ježiš prosil za svojich nepriateľov:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia" (Luk 23,34)

Nemyslel na vlastné utrpenie, ale na hriech svojich nepriateľov a na ich strašný koniec. Nezvolával zlorečenstvo na týchto krutých vojakov, ani pomstu na kňazov a predstaviteľov národa. Kristus ich ľutoval v ich nevedomosti a vine. Prosil, aby im to bolo odpustené, „lebo nevedia, čo robia". Keby vedeli, že mučia toho, ktorý prišiel zachrániť ich a všetkých ostatných ľudí pred večnou smrťou, boli by sa zhrozili. Ich nevedomosť nie je však bez viny. Mali totiž možnosť poznať a prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa.

Keď Kristus prosil za svojich nepriateľov, modlil sa za celý svet. Jeho modlitba sa týkala každého hriešnika, ktorý žil na Zemi. Všetci máme podiel na jeho smrti a všetkým ponúknuté odpustenie. Ktokoľvek chce, môže sa zmieriť s Bohom a prijať večný život. Ježišovi nepriatelia si vylievali na ňom zlosť, aj keď visel na kríži. Kňazi a zákonníci sa pripojili k davu a posmievali sa zomierajúcemu Spasiteľovi.

„Ak si Boží Syn, zostúp z kríža!" (Mat 27,40)

Boli to podobné slová ako vyriekol satan pri pokúšaní na púšti:

„Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby!" „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu" zo strechy chrámu (Mat 4,3.6)

A satan so svojimi anjelmi bol prítomný aj pri kríži. On navádzal týchto ľudí k nenávisti voči Kristovi. Satanské šialenstvo spájalo kňazov, predstaviteľov národa, farizejov a oklamaný dav ľudí. Náboženskí vodcovia sa spojili so satanom a jeho anjelmi. Vykonávali jeho príkazy. A Ježišova prvá modlitba na kríži je za týchto ľudí:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia" „Amen, hovorím ti dnes: Budeš so mnou v raji" (Luk 23,43)

Dvaja odsúdení zločinci boli ukrižovaní s Ježišom. Kým jedného z nich utrpenie ešte viac zatvrdzovalo a poburovalo, druhý sa správal celkom inak. Nebol to zatvrdnutý zločinec. Zviedli ho zlí spoločníci. Vídaval predtým Ježiša a počul ho. Jeho učenie ho presvedčilo, ale kňazi ho od Ježiša odradili. Chcel prehlušiť svoje presvedčenie, a preto sa stále viac utápal v hriechu, až ho chytili, vypočúvali ako zločinca a odsúdili na kríž. Bol Ježišovým spoločníkom v súdnej sieni i cestou na kríž. Počul Pilátove slová:

„Ja na ňom nijakú vinu nenachádzam" (Ján 19,4)

Všimol si jeho božské správanie i slová súcitného odpustenia mučiteľom. Z kríža spoznal mnohých významných náboženských činiteľov, ako sa Ježišovi posmievajú. Počul vyzývavé reči, ktoré ozvenou opakuje aj jeho spoluvinník:

„Či ty nie si Kristus? Zachráň seba i nás!" (Luk 23,39)

Počul okoloidúcich ľudí, ktorí Ježiša obhajovali. Počul, ako opakovali jeho slová a svedčili o jeho činoch. Znova bol presvedčený, že je to Kristus. Tomu druhému zločincovi povedal:

„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale tento nič zlé neurobil" (Luk 23,40.41)

Už nemal nijaké otázky. Nemal pochybnosti ani námietky. Tento lotor po odsúdení za zločin stratil nádej a zmocňovalo sa ho zúfalstvo; no napodiv, napadli ho aj nové myšlienky. Pripomínal si všetko, čo od Ježiša počul, ako uzdravoval chorých a odpúšťal hriechy. Počul aj svedectvo tých, čo v Ježiša uverili a s plačom šli za ním. Videl a čítal nápis nad Spasiteľovou hlavou - Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Počul, ako niektorí z okoloidúcich tieto slová opakovali so zármutkom, no iní potupne a výsmešne. Duch Svätý mu osvietil myseľ a pozvoľna sa uzatvára reťaz dôkazov. V zmučenom, posmievanom a ukrižovanom Ježišovi poznal Božieho Baránka, ktorý sníma hriech sveta. V nádeji a v úzkosti bezmocným hlasom obrátil sa k zomierajúcemu Spasiteľovi a prosil:

„Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva" (Luk 23,42)

Odpoveď prišla okamžite. Bolo počuť vľúdne a zvučné slová plné lásky, súcitu a moci:

„Amen, hovorím ti dnes: Budeš so mnou v raji" (Luk 23,43)

V zástupe tých, čo stáli pod krížom, jeho pozornosť upútala jedna tvár - jeho matka. Nemohla opustiť svojho Syna. Ján, ktorý vedel, že koniec je blízko, ju znova doviedol pod kríž. Ježiš videl jej strápenú tvár a pozrel sa aj na Jána. Matke povedal: „Žena, hľa, tvoj syn!" a potom oslovil Jána: „Hľa, tvoja matka!" (Ján 19,26.27). Takmer tridsať rokov pomáhal Ježiš niesť bremeno starostí domova. Aj teraz, vo svojom poslednom utrpení, myslel na svoju zarmútenú matku. Podobný duch sa prejaví v každom učeníkovi Pána. Tí, čo nasledujú Krista, si uvedomia, že úcta a starostlivosť o rodičov patrí k ich náboženstvu. Kristus vedel, že Ján ho miluje, a preto mu ako vzácny odkaz zveril svoju matku. Tým jej zabezpečil to najnutnejšie - láskavý súcit človeka, ktorý ju miloval, pretože ona milovala Ježiša. Ján pochopil Kristove slová a prijal tento prejav dôvery. Odvtedy vzal Máriu k sebe a s láskou sa o ňu staral.

„Nastala tma po celej zemi" (Luk 23,44)

Tmu nespôsobilo zatmenie či iný prírodný dôvod. Bolo to Božie zázračné svedectvo, ktoré malo utvrdiť vieru ďalších pokolení. Táto hustá tma zakrývala Božiu prítomnosť. Boh a jeho svätí anjeli boli pri kríži. Otec bol so Synom. Keby jeho sláva poodhrnula mračnú clonu, všetci prítomní by boli zahynuli. Touto hustou tmou Boh zastrel poslednú ľudskú trýzeň svojho Syna. Všetci, čo videli Krista trpieť, boli presvedčení o jeho božstve. Posmievačný dav hľadel celé hodiny na Kristovo utrpenie. Teraz ho však Boh milostivo prikryl svojím plášťom. Na Golgote akoby zavládlo hrobové ticho. Zástupu zhromaždeného pod krížom sa zmocnila neobvyklá hrôza. Zlorečenie a tupenie zmĺklo. Mužovia, ženy i deti padli na zem. Chvíľami temnotu pretínali blesky a osvecovali kríž i Ježiša Krista.

O tretej popoludní sa začalo vyjasňovať, tma však stále zahaľovala Spasiteľa. Táto temnota bola symbolom strašnej trýzne, ktorá Spasiteľovi zvierala srdce. Potom Ježiš nahlas vykríkol:

„Eloi, eloi, lama sabachtani." „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" (Mar 15,34)

Keď Spasiteľa obklopila temnota, mnohí volali: To je pomsta neba. Stíha ho Boží hnev, pretože sa vydával za Božieho Syna. Mnohí, čo v neho uverili, keď počuli zúfalé volanie, strácali nádej. Ak je Ježiš takto opustený, v čo môžu dúfať jeho nasledovníci? Len čo temnota prestala tiesniť Kristovho ducha, znova sa ozvalo telesné utrpenie a Ježiš zvolal:

„Žíznim" (Ján 19,29)

Jeden z rímskych vojakov mu priložil k ústam octom naplnenú hubku nastoknutú na yzopovej tyči. Nevedel, že smäd, ktorý Ježiš cítil bol iného druhu.

„Ako črep vyschla moja sila a jazyk sa mi k ďasnám prilepil, kladieš ma do prachu smrti. Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov a prebodli mi ruky, nohy." (Ž 22,16.17)

Kňazi sa však vysmievali jeho utrpeniu. Keď tma prikryla zem, zmocnila sa ich hrôza. Keď tá pominula, znova sa báli, že Ježiš im môže uniknúť. Nechápali jeho slová: „Eloi, eloi, lama sabachtani." Opovržlivo a posmešne vraveli:

„Volá Eliáša" (Mar 15,35)

Ani v poslednej chvíli mu nechceli zmierniť utrpenie. Povedali:

„Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal" (Mar 15,36)

Nevinný Boží Syn visel na kríži, celé jeho telo bolo zbičované; ruky i nohy boli pribité na drevo. Hlava bola poranená tŕňovou korunou a rozochvené pery chceli od bolesti kričať. Všetko, čo vytrpel - krvavé kvapky, čo mu stekali z hlavy, zmučené ruky a nohy, telo ubolené smrteľným zápasom a nevýslovná duševná trýzeň, keď Otec skryl svoju tvár - dodnes oslovujú každého človeka: Pre teba Syn Boží ochotne niesol túto ťarchu vín. Pre teba víťazí nad smrťou a otvára ti brány raja. Ten, ktorý stíšil rozzúrené vlny a kráčal po spenených vodách jazera. Ten, pred ktorým sa chveli diabli a ustupovali choroby, ktorý otváral slepým oči a mŕtvym vracal život - zomiera ako dobrovoľná obeť na kríži z lásky k tebe. On, ktorý sníma hriech sveta, znáša hnev Božej spravodlivosti a pre teba sa stáva hriechom. Tí, čo stáli pod krížom, ticho očakávali koniec tohto strašného výjavu. Slnko opäť zasvietilo, ale kríž stále zahaľovala tma. Kňazi a poprední muži hľadeli na Jeruzalem; temný mrak pokryl mesto i judské pláne. Slnko spravodlivosti, Svetlo sveta, prestávalo osvecovať milované mesto Jeruzalem. Ohnivé šípy Božieho hnevu mierili teraz proti tomuto hynúcemu mestu.

Tma náhle ustúpila a Ježiš jasne a zvučne zvolal: „Dokonané je!" Práve vtedy kňazi v chráme vykonávali obetný obrad. Bol čas večernej obete. Kňaz stál s nožom v ruke. Mal byť zabitý baránok predstavujúci Krista. Ľud na to hľadel s napätím. Zem sa zachvela. Neviditeľná ruka roztrhla vnútornú chrámovú oponu zhora nadol a dovolila ľuďom vidieť miesto, kde sa v minulosti zjavovala Božia prítomnosť. Boh tu nad zľutovnicou zjavoval svoju slávu. Len veľkňaz mohol odhrnúť oponu, ktorá oddeľovala toto miesto od ostatného chrámu. Vstupoval sem raz v roku, aby vykonal obrad zmierenia za hriechy ľudu. Táto opona sa teraz roztrhla na dvoje. Svätyňa svätých v pozemskom svätostánku prestala byť posvätným miestom. Všade nastal údes a zmätok. Kňaz chcel zabiť obeť, ale nôž mu vypadol z ruky a baránok ušiel preč. Pri smrti Božieho Syna sa stretol symbol so skutočnosťou. Tá najväčšia Obeť bola prinesená. Cesta do svätyne svätých je otvorená.

Pre všetkých je pripravená nová a živá cesta. Hriešni a kajúci ľudia už nemusia čakať na príchod veľkňaza. Zhromaždených akoby oslovil živý hlas: Teraz sa skončili všetky obete za hriech.

„Je Dokonané!" „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha" (Ján 19,30; Luk 23,46)

Zvláštne svetlo osvietilo kríž a Spasiteľova tvár žiarila slávou slnečného jasu. Sklonil hlavu na hruď a zomrel. V strašnej temnote, zdanlivo Bohom opustený, Kristus vypil do dna kalich ľudskej biedy. V tých strašných hodinách sa spoliehal na Otca. Poznal povahu svojho Otca; chápal jeho spravodlivosť, milosrdenstvo i nesmiernu lásku. I v posledných slovách prejavil svoju vieru citovaním prorockých slov zo Žalmu 22:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku! Bože môj, volám vo dne, ale Ty sa neozývaš, aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Ty však tróniš ako svätý, Ty, chvála Izraela. V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení. Veď Ty si ma vyviedol zo života matky, dal si mi nádej na matkiných prsiach. Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej Ty si Boh môj!" (Ž 22,2-6.11)

Nikdy predtým nebola zem svedkom podobnej udalosti. Ohromený zástup so zatajeným dychom hľadel na Spasiteľa. Temnota opäť zahalila zem a ozvalo sa hromové dunenie. Nastalo prudké zemetrasenie. Ľudia padali jeden cez druhého. Nastal divoký zmätok a zdesenie. Z okolitých hôr s rachotom padali skaly do údolia. Hroby sa otvárali a vydali svojich mŕtvych. Akoby sa celé stvorenstvo trieštilo na atómy. Kňazi, poprední muži, žoldnieri, kati i ľud onemeli hrôzou a popadali na zem. Nebeskí anjeli v údive hľadeli na nekonečnú lásku Ježiša, ktorý aj v najväčších duševných a telesných mukách myslel len na iných a povzbudzoval dôveru každého človeka.

Amen!
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one