Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (698 | 80%)
Áno ! (73 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (755 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (111 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (57 | 8%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (705 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (644 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (276 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (204 | 28%)
26 - 35 rokov (115 | 15%)
36 - 45 rokov (138 | 19%)
46 - 55 rokov (114 | 15%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010

Jde o různá vyjádření stále stejných časových období. Biblický měsíc má 30 dní, biblický rok 360 dní. Platí tedy, že 42 měsíců = 3,5 času (roku) = 1260 dní.

V tuto chvíli je důležité zmínit, že když biblická proroctví mluví v symbolech, potom jeden prorocký den odpovídá jednomu skutečnému roku. (V Ezechieovi 4,6 Bůh říká: „…ukládám ti za každý rok jeden den…")

S použitím tohoto principu můžeme „čtyřicet dva měsíců" ze Zjevení 13 přeložit jako 1260 let.

Šelma vycházející z moře má tedy mít moc po 1260 let. Co o tom říká historie? Skutečně měla Římská církev moc a pronásledovala Boží věrné po tuto předpovězenou dobu?

Historické záznamy umísťují oficiální počátek vlády papežství do roku 538 n.l. V tomto roce porazil římský generál Belisarius Ostrogóty a už nic nebránilo tomu, aby císař Justinián vydal dekret ustanovující papeže za pána nad všemi křesťanskými církvemi světa a předal Řím papeži.

„Vigilius… … nastoupil na papežský stolec (538 n.l.) pod vojenskou ochranou Belisaria." (Historie křesťanské církve, vol.3, str.327)

(Podrobnější výklad můžete opět najít v článku o Malém rohu.)

Bible odhaluje, že mocnost označovaná jako šelma vynořující se z moře bude mít moc přesně 1260 let. Je tedy jen matematickou záležitostí, abychom ověřili, zda proroctví skutečně mluví o papežství.

Pokud přičteme k roku 538 (oficiálnímu počátku Římskokatolické církve a státu) 1260 let, dostaneme rok 1798. Představuje-li tedy šelma z moře papežství, musíme najít historický důkaz, že v roce 1798 byla jeho moc radikálně omezena.

Dějiny mluví jasně. 10. března roku 1798, přesně 1260 let po vzniku papežské moci, poslal Napoleon Bonaparte svého generála Louise Alexandra Berthiera s jeho armádou do Říma. Papež byl zajat a o 18 měsíců později zemřel ve vyhnanství ve francouzské Valencii. Tato událost ukončila papežskou moc pokud jde o vynucování papežských nařízení silou.

1260 let papežské vlády se označuje jako doba temna. Určitě už jste se s tímto termínem setkali. Ta doba byla tak temná proto, že kněží zakazovali lidem číst nebo vlastnit Bibli (Vatikán dal Bibli na seznam zakázaných knih v r. 1299). Z pochopitelných důvodů. Kdyby lidé poznali pravdu, nebyli by tak snadno manipulovatelní pověrami a zastrašováním, rozpoznali by odpadlictví oficiální církve a její příklon k pohanství. Přesně k tomuto prozření došlo při reformaci, tedy v době, kdy se Bible vrátila do rukou lidu.

Na koncilu v Toulouse, církevní vůdci nařídili: Zakazujeme laikům vlastnit kopie Starého a Nového zákona… …Nejpřísněji jim zakazujeme mít výše zmíněné knihy v mateřském jazyce."

Tarragonský církevní koncil nařídil, že nikdo nesmí vlastnit knihy Starého a Nového zákona v římském jazyku a pokud je někdo vlastní, musí je předat místnímu biskupovi do osmi dnů po vyhlášení tohoto dekretu, aby mohly být spáleny." (D. Lortsch, Histoire de la Bible en France, 1910, p.14.)

Po stovky let bylo čtení Písma svatého povoleno pouze kněžím. Satan se snažil udržet Bibli z dosahu lidí, aby je udržel v temnotě a v zajetí pověr. Obyčejní lidé tak neměli šanci poznat pravdu. Byly to časy, kdy platilo, že u koho byla nalezena Bible, byl vyvlečen ze svého domu, přivázán ke kůlu a upálen na svém zápraží.

Poté, co se v 19. století začaly formovat biblické společnosti, zařadila je Katolická církev na seznam "škůdců", po bok komunismu. 8. prosince l866 napsal papež Pius IX. ve své encyklice Quanta Cura následující konstatování:

„Socialismus, komunismus, tajné společnosti, biblické společnosti… …škůdci tohoto typu musí být zničeni jakýmkoliv způsobem."

Vatikán vždy věděl, že Bible v rukou lidí je pro něj nebezpečná…
 

 

9. Její smrtelná rána se zahojila

Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. (Zj 13,3)

Dá se i tato indicie aplikovat na papežství? Utrpělo smrtelnou ránu, která se později zahojila?

Jak už jsem uvedl výše, papežský systém utržil 10. března 1798 zdrcující ránu a pozbyl svou moc vynucovat poslušnost svých nařízení silou.

V roce 1798 generál Berthier vstoupil do Říma, zrušil papežskou vládu a ustanovil sekulární." (Encyklopedie Britannica)

Naplnilo se proroctví a byla tato smrtelná rána, kterou papežství utržilo, uzdravena?

V roce 1929 uznala italská vláda Vatikán za nezávislý stát. Papež se tak stal znovu také politickým vládcem. 9. března 1929 řekl: „Lidé celého světa jsou s námi." The San Francisco Chronicle otisklo článek o podepsání smlouvy na přední stránce svého vydání. Bylo v něm mimo jiné napsáno toto:

„Mussolini a Gaspari podepsali historickou smlouvu… …uzdravující dlouholetou ránu."

Není to úžasné? Bible předpověděla, že rána první šelmy bude uzdravena a noviny to potvrdily přesně stejnými slovy.
 

 

10. Celá země jde v obdivu za šelmou

…ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. (Zj 13,3)

Poté, co byla smrtelná rána uzdravena, má celá země jít v obdivu za šelmou. Můžeme ve spojitosti s papežstvím vidět i naplnění tohoto poznávacího znaku?

Myslím, že k osvětlení tohoto bodu by mohlo pomoci několik vzpomínek na pohřeb papeže Jana Pavla II. z roku 2005.

Tohoto pohřbu, který byl označován za největší v historii, se zúčastnily více než dvě stovky světových vůdců. Nejen politických, ale také náboženských. Řím byl přeplněn miliony poutníků, kteří se osobně chtěli zúčastnit pohřbu papeže a miliardy lidí tento obřad sledovaly prostřednictvím televizních přenosů.


Projevy úcty a uznání zesnulému papeži Janu Pavlovi II. zněly z úst většiny vrcholných politiků a náboženských vůdců z celého světa. Ohlasy několika prezidentů (USA, Ruska, Francie) a premiérů (Velké Británie, Německa, Itálie) na smrt bývalého papeže si můžete přečíst například na této stránce. Pro zajímavost uvedu několik citátů od představitelů nekřesťanských náboženství: Izraelský premiér Ariel Šaron vyslovil politování nad skonem „muže míru, přítele židovského lidu, který uznal jeho jedinečnost, muže, který se zasazoval o usmíření mezi národy". Palestinský vůdce Mahmúd Abbás řekl, že papež věnoval svůj život obraně spravedlnosti a míru pro všechny: „Byl velkou náboženskou postavou, která zasvětila svůj život obraně hodnot míru, svobody, spravedlnosti a rovnoprávnosti všech ras a náboženství i právu našeho národa na nezávislost." Íránský prezident Mohammad Chatami označil zemřelého za obránce pravdy, spravedlnosti a míru. „S mimořádným smutkem jsme vyslechli zprávu o úmrtí hlavy katolické církve Jana Pavla II., který spojoval náboženské učení s filozofickým myšlením a básnickou a uměleckou tvořivostí." Přední celosvětová autorita sunnitských muslimů, velký imám káhirského al-Azharu šajch Muhammad Sajjid Tantaví označil papežovu smrt za „velkou ztrátu pro muslimský svět". Dokonce i afghánské radikální hnutí Tálibán vyjádřilo lítost nad papežovým skonem a označilo ho za duchovní ztrátu pro katolické společenství: „Ačkoli jiní křesťané vyhlásili křížové tažení proti islámu, papežův hlas pro světový mír zaslouží ocenění."

Zesnulý papež Jan Pavel II. si dokázal naklonit srdce celého světa. Prioritou současného papeže Benedikta XVI. jsou ekumenická jednání. Snaží se spojit křesťanské církve i ostatní světová náboženství. Jako hlavní podmínka úplného sjednocení je pak uváděna nutnost přijmout papeže jako hlavu, jako svrchovaného vládce všech církví. Tato jednání probíhají a ekumenické dílo postupuje kupředu.

Papež Jan Pavel II. líbá Korán
Jeden z ekumenických kroků - papež Jan Pavel II. líbá Korán...

Bible nám však říká, že to není papež, kdo je skutečnou hlavou církve.

Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. (Ef 5,23)

Jelikož šla za šelmou vystupující z moře „celá země", je zřejmé, že jde o celosvětově působící mocnost. I tuto charakteristiku jistě římskokatolický systém splňuje. Katolická církev je jednou z mála celosvětových církví.Totožnost první šelmy ze Zjevení 13 odhalena


Myslím, že z uvedených znaků je docela zřejmé, která mocnost se za symbolickým obrazem šelmy vystupující z moře skrývá. Pokud snad ještě u někoho přetrvávají pochybnosti, znovu doporučuji článek Malý roh - maska antikrista stržena, ve kterém je náhled do proroctví z Daniele 7. kapitoly, které odhaluje stejnou mocnost. Spousta poznávacích znaků v těchto dvou proroctvích je shodná, můžete tam ale najít i jiné indicie. Další podrobnosti o této mocnosti se můžete dovědět také například ze Zjevení 17.

Šelma vynořující se z moře je podle uvedených znaků celosvětová politicko-náboženská mocnost, která své sídlo i moc získala od starověkého Říma. Je to mocnost, v jejímž čele stojí člověk, který si nárokuje božskou úctu a moc odpouštět hříchy. Je to mocnost, která po dlouhá staletí krutě pronásledovala ty, kdo se drželi Bible jako jediného pravidla víry.

Shrnuto a podtrženo - podle indicií, které nám poskytla sama Bible, představuje šelma vystupující z moře nábožensko-politickou mocnost, kterou byl a je papežský systém.

Ve 2. části článku Dravé šelmy vládnou Zemi se pokusíme na základě biblických indicií odhalit totožnost druhé šelmy z 13. kapitoly Zjevení, podíváme se na spolupráci těchto dvou šelem a na to, jak tyto mocnosti ovlivní blízkou budoucnost nás všech.

Prevzaté z neuveritelnaodhaleni.cz

 
 

 

2
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one