Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
maxresdefault.jpg
Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts
 
Jsem velice rád, že dnes tady mohu být. Někdy jsem na cestách a tak se mi vždycky nepodaří tady být. Ale teď mám velkou radost, že tu mohu být na první lekci nového čtvrtletí, kdy budeme studovat listy apoštola Petra. Nazývá se „Buď pastýřem mých ovcí!“ – 1. a 2.list Petrův.
Základní verš:

Matouš 14,30.31: „Ale vida vítr tuhý, bál se. A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane, pomoz mi. 31 A i hned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu, Ó malé víry, pročežs pochyboval?“

K tomuto příběhu se vrátíme později v lekci. Avšak než se ponoříme do studia Petrových listů, položím vám jednu otázku. Kdo napsal většinu Nového Zákona? Pavel. A kdo napsal další největší část? Asi Jan. Janovy listy jsou velmi krátké, ale napsal kromě evangelia i knihu Zjevení. Dále Lukáš, který napsal evangelium (kde jsou zase nejdelší kapitoly) a knihu Skutků. Pak následuje Petr. Avšak Petr pravděpodobně nadiktoval Markovi, evangelium podle Marka.
Mnoho komentářů Markova evangelia uvádí: „Toto je pravděpodobně z rozhovorů s Petrem.“

Petr měl zřejmě velmi velký vliv na novozákonní církev. Jaké jméno je v Novém Zákoně zmiňováno častěji? Pavel, nebo Petr? To je záludná otázka. Je to přibližně stejně. Petr měl však také jméno Šimon a Kéfas. Pavel měl ovšem také jméno Saul.
Když to sečteme, tak se myslím jméno Pavel vyskytuje častěji.
Jsou to však dva z nejvýznamnějších. Přitom Pavel se v evangeliích vůbec nevyskytuje.

Když si pročítáte evangelia Petr je zmiňován mnohem častěji než Ondřej, nebo Tomáš, Jakub a Jan, či kdokoliv jiný z apoštolů. Pokaždé, když se stalo něco zajímavého a bylo při tom 12 apoštolů, tak je zmíněn Petr. Byl to velmi otevřený, upřímný a přímočarý vůdce. Vždycky vyslovil svůj názor, i když nevěděl, o čem mluví.

Byl jsem zvědavý a tak jsem si stáhl, kolikrát se Petr vyskytuje. Uděláme si malý přehled, abyste lépe porozuměli, kdo je autorem těchto knih, a jaká je jeho historie. Budeme se tím také zabývat více do hloubky v našich lekcích.
Narodil se kolem roku 5 po Kristu (byl asi o něco mladší než Ježíš) a byl pravděpodobně nejstarší z apoštolů. Nevíme to přesně, ale podle tradice tomu tak bylo, a je jediný z učedníků, o kterém je psáno, že byl ženatý. Jsem si jistý, že i ostatní byli ženatí, ale konkrétně je to psáno o Petrovi. Píše se o jeho tchýni a člověk nemůže mít tchýni, dokud se neožení.

Petr byl tedy pravděpodobně ženatý a měl i děti.

Kolem roku 27 po Kr. se dozvěděl o Ježíši při Jeho křtu v Jordánu. Narodil se poblíž Betsaidy, což je město v Galileji. Šimon Petr je nazván syn Jonášův, bar Jona. „Bar“ znamená „syn“.
Petr se setkal s Ježíšem u řeky Jordánu díky svému bratrovi Ondřejovi.
Když se Ježíš vrátil po 40ti dnech v pustině, přestěhoval se do Galileje, kde uviděl Šimona a Ondřeje, jak vypírají své sítě a povolal je. Oni všechno zanechali a následovali ho.

Pak se vydal na cestu, kdy kázal a poté si udělal přestávku. Oni se zatím vrátili k rybaření. Poté se s nimi opět setkal a vyzval je, aby opustili všechno, co dělali. O tom čteme v Lk 5.
Ježíš přišel k Petrovi domů a uzdravil jeho nemocnou tchýni (Mt 8,14).
Petr se stal jedním ze svědků toho, když Ježíš vzkřísil z mrtvých dívku.

Dále čteme, jak Šimon Petr učinil v Mt 16 prohlášení o Ježíšovu Božství. Ježíš řekl Petrovi, že zbuduje Svou církev na prohlášení, které Petr učinil.
Potom se Petr pokusil Ježíšovi rozmluvit, aby zemřel a byl vzkříšen třetího dne a byl za to pokárán.
Petr spolu s Jakubem a Janem byli svědky proměnění na hoře.

Ježíš předpověděl, že Ho Petr zapře. Petr řekl Ježíšovi, že Ho nikdy nezapře, ale zapřel Ho.
Když byl Ježíš zatčen, Petr Ho zdaleka následoval, ale potom vyběhl ven a hořce plakal.

Petr a Jan byli první apoštolové u hrobu. Jan ho předběhl, ale Petr vešel dovnitř jako první. Petr je první apoštol, kterému se Ježíš po vzkříšení zjevil.
Petr se stal vůdcem zbývajících apoštolů, se kterými byl na Olivové hoře, když Ježíš předpověděl konec světa. Byl tam spolu s Ondřejem, Jakubem a Janem a dostali k tomu od Ježíše zvláštní výklad.

Petr byl naplněn Duchem o Letnicích, kdy kázal.
Byl u Krásné brány a pomohl mrzákovi, aby chodil. Byl za to uvězněn.

Petr řekl: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“
Postavil se Ananiášovi a jeho ženě a oba padli mrtví k zemi, protože lhali Duchu svatému.

Navštívil Lydii a vzkřísil Dorkas a byl první, kdo nesl evangelium pohanům – Kornéliovi a jeho domácnosti. Kornélius měl sen a Petr vidění na střeše.
Byl uvězněn v kapitole 12, a byl zázračně vysvobozen andělem.
Později ho Pavel obvinil, že se choval jako pokrytec, když se objevili Židé.

Podle tradice byl Petr v roce 64 po Kr. ukřižován hlavou dolů, protože se necítil hodný zemřít stejně jako Ježíš. To se mohlo přihodit následně po požáru Říma, který nechal založit Nero. Petr byl tedy popraven Neronem.
Pavel byl římský občan, a proto byl sťat. Petr byl ukřižován, protože byl Žid a nikoliv římský občan.
 
To byl rychlý přehled, abychom si uvědomili, že Petr se mnohokrát výrazně projevil v evangeliích.
Po tomto úvodu, kde jsme si vyzdvihli jen několik málo bodů, se vraťme k našemu studiu.
 
Neděle – „Odejdi ode mne, Pane“
První část se nazývá: „Odejdi ode Mne“. Petr se necítil hodný.
Toto byl jeden z mnoha případů, kdy Petr vyniká.

Mt 4,18-20: „A chodě Ježíš podlé moře Galilejského, uzřel dva bratry, Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje bratra jeho, ani pouštějí sít do moře, (nebo byli rybáři). 19 I dí jim: Poďte za mnou, a učiním vás rybáře lidí. 20 A oni hned opustivše síti, šli za ním.“

Pravděpodobně jejich otec Jonáš byl v té době už mrtvý, zatímco Zebedeus stále ještě žil.
O Jakubovi a Janovi je psáno, že opustili svého otce se sítěmi v lodi a následovali Ježíše. Zatímco Petr a Ondřej nikoli. Petr už byl ženatý. Byl o trochu starší než oni a nikde není ani zmínka o tom, že jejich otec žije.
Tak tedy odešli a následovali Ježíše.
Avšak potom se opět vrátili k rybaření, Možná proto, že to byl jejich zdroj obživy.

Lk 5,1-11: „Stalo se pak, když se zástup na něj valil, aby slyšeli slovo Boží, že on stál podlé jezera Genezaretského.“ – Galilejské jezero má tři jména: Galilejské, Genezaretské, Tiberiadské. Římané s oblibou všechno pojmenovávali po sobě. Židům se to nelíbilo a bojovali, aby byl zachován tradiční název.

Lk 5,2: „I uzřel dvě lodí, any stojí u jezera, rybáři pak sstoupivše z nich, vypírali sítí. 3 I vstoupiv na jednu z těch lodí, kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko.“ – aby Ho lidé mohli dobře vidět a slyšet. – „A posadiv se, učil z lodí zástupy. 4 A když přestal mluviti, dí k Šimonovi: Vez na hlubinu, a rozestřete síti své k lovení.“ – To znělo jako divný požadavek, protože všichni lovili ryby v noci. Šimon Mu řekl: - „5 I odpověděv Šimon, řekl jemu: Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme nepopadli,…“

Viděl jsem to, když jsem byl v Izraeli, že v noci u Galilejského jezera, rybáři pověsili světla na záď lodi. Ve vodě se to pak kolem světla začalo hemžit rybami. Na jeden zátah se pak dalo ulovit mnoho ryb, které připlavaly v noci ke světlu.
Ryby jsou neustále přitahovány světlem.
Ježíš řekl:

Lk 5,4: „Vez na hlubinu, a rozestřete síti své k lovení.

Už byl den a Petr mu odpověděl: „„5 I odpověděv Šimon, řekl jemu: Mistře, přes celou noc pracovavše, nic jsme nepopadli,“ – Ježíš se možná na něho podíval a Svým pohledem mu řekl: „Řekl jsem ti, co máš udělat. Věř Mi.“ –„ale k slovu tvému rozestru sít. 6 A když to učinili, zahrnuli množství veliké ryb, tak že se trhala sít jejich.“ – Radši než aby táhli síť sami a riskovali, že se protrhne a tak přišli o všechny ryby, zavolali své přátele. – „7 I ponukli tovaryšů, kteříž byli na druhé lodí, aby přišli a pomohli jim. I přišli a naplnili obě lodí, tak že se pohřižovaly.“ – Když se spojíte s jinými sbory při evangelizaci. Všechny mohou být naplněny. Přestože Ježíš byl v Petrově lodi, obě lodě se naplnily rybami. Obě se dokonce potápěly pod množstvím ryb.
Myslíte si, že to byl jen šťastný den, nebo to byl lov jejich života? Netouží snad rybáři, aby měli aspoň jednou v životě takový úlovek, o kterém by mohli vyprávět?

Pro Petra a jeho druhy to byl skvělý den, o kterém sní každý rybář. Znamenalo to i hodně peněz.
Jedním z důvodů, proč to Pán Bůh udělal, bylo, že toto množství ryb poskytne na nějakou dobu prostředky pro Petrovu rodinu a jeho misijní působení.
Pán jim tím v podstatě říkal: „Věřte mi. Mohu naplnit vaše sítě.“
Petr si uvědomil, že to byl zázrak. Přes den se ryby nechytají, a už vůbec ne tolik ryb.

„8 To uzřev Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým, řka: Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.“ – Opravdu chtěl, aby Ježíš odešel? Anebo to bylo jeho vyznání?: „Pane, jsem v přítomnosti Boží, a já jsem hříšný člověk.

Námořníci tehdy byli docela drsní lidé.
A víme, že když Petr zapřel Ježíše, věděl jak „přepnout“ na proklínání.
Když řekl: „Jsem hříšný člověk“, tak mluvil pravdu, ale Ježíš ho zavrhl, když Petr činil pokání a vyznal se. Dostalo se mu útěchy od Pána.

„9 Hrůza zajisté byla jej obklíčila, i všecky, kteříž s ním byli, nad tím lovením ryb, kteréž byli popadli, 10 A též Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteříž byli tovaryši Šimonovi. I dí Šimonovi Ježíš: Nebojž se. Již od tohoto času lidi budeš loviti. 11 A přivezše k břehu lodí, a všecko opustivše, šli za ním.“

Jsem si jist, že Zebedeus a Petrova manželka a jeho děti (pokud měl děti), prodali ryby a tak získali zdroje.
Avšak Petr řekl, že není hodný.
Jednou z věcí, která nás kvalifikuje k práci pro Pána Boha, je uvědomit si svou nedostatečnost.

2.Sam 6,9: „A boje se David Hospodina v ten den, řekl: Kterakž má vjíti ke mně truhla Hospodinova?“

David si pomyslel: „Já nejsem toho hoden. Nemůžeme přinést truhlu Hospodinovu do našeho města.“
To je podobné, jako Izajášova slova v Iz 6,5 poté, co viděl Pána.

Iz 6,5: „I řekl jsem: Běda mně, jižť zahynu, proto že jsem člověk poškvrněné rty maje, k tomu u prostřed lidu rty poškvrněné majícího bydlím, a že krále Hospodina zástupů viděly oči mé.“

Měli jste někdy strach z Boží přítomnosti? A pomysleli jste si: „Nejsem hoden! Co mám dělat?“
„Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.“
To byla i Janova reakce, když viděl Pána.
„Nejsem hoden, zahynu.“

Daniel, když viděl Pána Boha ve vidění, tak si pomyslel stejně jako ostatní: „Nejsem hoden.“
Bůh mohl Petra použít, protože byl pokorný, uvědomoval si, že je hříšný člověk. Ježíš tak mohl skrze něj učinit velké věci.
Poté, co zapřel Krista, vyšel ven a hořce plakal a činil pokání ze svého hříchu.
 
Pondělí – Petrovo vyznání
Podívejme se několik veršů v Mt 16.

Mt 16,5: „A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba. 6 Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského.“ – Učedníci si říkali: „Zapomněli jsme si vzít oběd.“ A Ježíš řekl: „Ale ne.“ Mluvil v metaforách a v podstatě řekl: „Dávejte si pozor na učení saduceů, oni Mě odmítají.“

Proto později v té stejné kapitole jim Ježíš položil velmi závažnou a důležitou otázku.

Mt 16,13: „Přišed pak Ježíš do krajin Cesaree Filipovy, otázal se učedlníků svých, řka: Kým praví lidé býti mne, Syna člověka? 14 A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem, aneb jedním z proroků.“

Existovalo nějaké proroctví, které říkalo: „Přijde Eliáš“? Jedno proroctví říkalo, že někdo přijde v moci a v duchu Eliáše.
Bylo nějaké proroctví, podle kterého se měl vrátit Jeremiáš? Ne, aspoň já o žádném takovém nevím.
„Jeremiáš, nebo jiný z proroků“ – ten kdo přišel, ten přišel v jejich duchu. A On řekl: „Dobře, ale toto je velká otázka:

Mt 16,15: „I dí jim: Vy pak kým mne býti pravíte? – Ne, co říkají ostatní lidé, ale, co říkáte vy? Když přemýšlíte, co si myslíte o Ježíši, měli byste říct to, co o Něm říká svět? Nebo Kým je pro vás? A to je velice důležité. Ježíš chce vědět: „Co si myslíte vy?“

A Šimon Petr bez váhání (vždycky promluvil jako první) odpověděl:

Mt 16,16: „I odpověděv Šimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“

Když řekl: „Ty jsi Kristus“, tak slovo „Christos“ znamená „Pomazaný“. „Věřím, že Ty jsi Ten, na kterého jsme čekali.“
„Ty jsi Kristus, ten Syn Boha živého.“

Mt 16,17: „A odpovídaje Ježíš, řekl mu: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. 18 I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.“ – Neřekl mu: „Ty budeš první z mnoha papežů.“ Ale mnozí lidé to tak čtou. Myslí si: „Protože Ježíš uznal, že Petr byl požehnaný.“ A pak pokračuje:

Mt 16,18.19 je psáno: „I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí. 19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“

Když nepoučený, nezasvěcený člověk čte tento verš, může si myslet, že Ježíš Petrovi říkal: „Petře, protože jsi jako první poznal, že jsem Kristus…“ Mimochodem o kousek níže čteme, že všichni učedníci tomu věřili, jak je psáno.

Mt 16,20: „Tedy přikázal učedlníkům svým, aby žádnému nepravili, že by on byl ten Ježíš Kristus.“

Petr učinil toto prohlášení ne proto, že by ostatní tomu nevěřili, ale proto, že on byl první, kdo to vyslovil.

v. 17: „Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.“

Všimněte si, co říká ve verši 18:

Mt 16,18: „I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí. 19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“

V řečtině jsou zde však použita dvě odlišná slova. Ježíš řekl: „Ty jsi Petr.“ Petr je „petros“ (πετρος).
Slovo „Petr“ = „petros“ znamená „kamínek“, který se někde kutálí. Je to kousek kamene.
Ale pak pokračuje a říká: „…a na téť skále“ – na této „petra“ (πετρα), což byla skála obrovské velikosti, jako např. skála v Gibraltarském průlivu.
Ježíš Petrovi řekl: „Ty jsi kamínek, ale na této Skále, o které jsi mluvil a řekl, že Já jsem Kristus, postavím Svou církev.“

Když tedy řekl: „A tobě dám klíče království nebeského.“, tak je nedával jen Petrovi, protože Ježíš řekl téměř tu samou věc v evangeliu podle Jana všem věřícím. Říká to všem věřícím, všem apoštolům. V podstatě tím říká: „Sdílením evangelia budete mít klíče, které odemknou spasení druhým.“
Tedy myšlenka, že Kristus svěřil jednomu člověku, tuto velkou autoritu, je skutečně kacířská. A protestanté to dříve prohlašovali, ale teď už neslýchám, že by to říkali.
Petr byl tedy první, kdo to poznal.
V Lk 9 je podobné podání tohoto příběhu.

Lk 9,18: „I stalo se, když se on modlil obzvláštně, že byli s ním učedlníci. I otázal se jich, řka: Kým mne praví býti zástupové? 19 A oni odpověděvše, řekli: Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, jiní pak, že prorok jeden z starých vstal. 20 I řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv Petr, řekl: Krista toho Božího. 21 A on s pohrůžkou jim přikázal, aby toho žádnému nepravili,“

Všimněte si, že neřekl: „Ty budeš nový papež“, ale čteme, že řekl, aby o tom nikomu neříkali.

„21 A on s pohrůžkou jim přikázal, aby toho žádnému nepravili,“

Proč nechtěl, aby o tom někomu řekli?
Protože Kristus věděl, že ještě musí určitou dobu kázat a věděl, že když bude veřejně říkat: „Já jsem Mesiáš“, vyvolalo by to tak obrovský odpor náboženských vůdců, že by to zabránilo Jeho kázání.  A tak jim řekl: „Teď to nezveřejňujte, ještě nenastal čas.“

Lk 9,22: „Pravě: Že Syn člověka musí mnoho trpěti, a potupen býti od starších a od předních kněží {biskupů} i od zákonníků, a zamordován býti, a třetího dne z mrtvých vstáti.“

Vraťme se k Mt 16, kde Ježíš učinil toto prohlášení. Jak na to zareagoval Petr?

Mt 16,21: „A od té chvíle počal Ježíš oznamovati učedlníkům svým, že musí jíti do Jeruzaléma, a mnoho trpěti od starších a předních kněží {biskupů} a od zákonníků, a zabit býti, a třetího dne zmrtvých vstáti. 22 I odved ho Petr,“ – To bylo od Petra hezké, že Ho odvedl stranou. Nechtěl Ho uvést do rozpaků tím, že Mu bude něco vytýkat před jinými lidmi.

„počal mu přimlouvati,“ – To bylo úplně něco jiné, než když Mu řekl: „Odejdi ode mne, jsem jen hříšný člověk.“ – „řka: Odstup to od tebe, Pane, nikoli nestane se tobě toho.“ – A Ježíš se podíval na Petra, podíval se i za něj a uvědomil si, že to byl ďábel, kdo promluvil. – „23 Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdi za mnou, satane,“

Pokud tedy máte dojem, že Petr byl první papež, všechno, co musíte udělat je číst o kousek dál a neuplyne ani 20 minut od chvíle, kdy Ježíš řekl: „Ty jsi kamínek, a na této Skále postavím Svou církev“, a pak se mu podívá do očí a řekne: „Jdi za Mnou satane.“
Mám tedy vážné pochybnosti o tom, že by Ježíš říkal, že postaví Svou církev na muži, který byl takový mizera, kdy v jedné minutě učinil tak velké prohlášení a v další minutě ho Ježíš nazval satanem.

Petr nebyl ďáblem, ale ďábel mluvil skrze něj.
To je velmi důležité, abychom tomu porozuměli.
Všichni to špatně pochopili, nejen Petr.
Dovolte mi přečíst vám citát z knihy „Touha věků“.

„Učedníci stále ještě doufali, že Kristus bude vládnout jako pozemský král. Přestože svůj záměr tak dlouho skrýval, učedníci věřili, že nezůstane navždy chudý a neznámý a že čas, kdy nastolí své království, se přiblížil. Nikdy je ani nenapadlo, že nenávist kněží a rabínů nepomine, že Krista jeho vlastní národ zavrhne a odsoudí jako podvodníka a ukřižuje jako zločince.“ (DA 415; TV 265)

Mysleli si, že Ježíš je Syn Davidův.
Když byl Kristus pronásledován kněžími, říkali si: „David byl pronásledován Saulem.“
Domnívali se, že Ježíš si prožíval těžkosti, když procházel zkouškami, ale jakmile je překoná, bude prohlášen králem. Říkali si: „Budeme stát při Něm, jako Davidovi mocní muži. A když se stane králem, budeme kralovat s Ním.“ Byli si jistí, že se to tak stane.
Když tedy řekl: „Zemřu.“ Zarazili se: „Cože? To vůbec nezapadá do naší eschatologie.“ A velmi se s tím potýkali.

1.Pt 4,12.13: „Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo. 13 Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.“

Pochopil Petr konečně, když psal své listy, že budou muset trpět? Řekl: „nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo.“ Prošli si neočekávaným ohněm zkoušky, když viděli Ježíše na kříži?
Řekli si: „Něco takového jsme nečekali.“ Řekli jste si někdy v životě: „Vím, stalo se to některým lidem, ale nikdy jsem si nemyslel, že se to přihodí i mě. To jsem nečekal.“?
Je v Bibli psáno, že Bůh žehná lidem? Ale přestože jim žehná, procházejí si zkouškami? Minulý rok jsme studovali o Jobovi. Víme, že ti, kdo Boha milují, si projdou ohnivými zkouškami. Bůh zachrání Svou církev ve zkouškách.

Všichni, kdo žijí zbožným životem, budou pronásledováni. Petr pochopil, že všichni zbožní si projdou soužením.
Petr ve svých listech píše docela dost o soužení, kterým si věřící projdou. Proč na nás přichází utrpení? Aby nás přezkoušelo, aby očistilo naši víru.
Bůh dopouští, abychom si prošli těžkostmi.

Je pro nás jednodušší, když víme, že Božím plánem je naše spasení. Amen?
Když si procházíte těžkostmi, můžete si pomyslet: „Mám takovou smůlu.“ A začnete se litovat. Když si však uvědomíte, že Bůh to dopouští jen proto, aby vás spasil, řeknete si: „Dobře Pane, ať to stojí cokoliv.“ Je pro vás snazší se s tím vyrovnat.
 
Úterý – Chůze po vodě
To byla další Petrova zkušenost. Je několik příběhů, kdy byl Ježíš s učedníky na moři během bouře. Toto je jeden z nich, kdy poté, co vyučoval zástupy, chtěli Ho přinutit, aby se stal králem. A učedníci je v tom povzbuzovali.  Ježíš si řekl: „Musím oddělit učedníky od zástupu.“ A tak je poslal, aby nastoupili sami na loď a přeplavili se na druhou stranu. Řekl jim, že je později dohoní. Neřekl jim ale jak.
Učedníci si pomysleli „Ale Pane!“
On však řekl: „Vy jděte, dohoním vás“,

Mt 14,22-31: „A i hned přinutil Ježíš učedlníky své, aby vstoupili na lodí a předešli jej na druhou stranu, dokudž by nepropustil zástupů. 23 A propustiv zástupy, vstoupil na horu soukromí, aby se modlil. A když byl večer, sám byl tam. 24 Lodí pak již byla u prostřed moře, zmítající se vlnami, nebo byl vítr odporný. 25 Při čtvrtém pak bdění nočním“ – Asi ve tři ráno – „bral se k nim Ježíš, jda po moři.“

Mimochodem tento příběh je i v evangeliu podle Jana, kde čteme, že byli na moři v noci.
(J 6,16: „Když pak byl večer, sstoupili učedlníci jeho k moři. 17 A vstoupivše na lodí, plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma, a nepřišel byl Ježíš k nim. 18 Moře pak dutím velikého větru zdvihalo se. 19 A odplavivše se honů jako pětmecítma neb třidceti, uzřeli Ježíše, an chodí po moři, a přibližuje se k lodí. I báli se. 20 On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se. 21 I vzali ho na lodí ochotně, a hned lodí přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.“)

Mt 14,26: „A vidouce jej učedlníci po moři jdoucího, zlekali se, řkouce: Obluda jest. A strachem křičeli. 27 Ale i hned Ježíš promluvil k nim, řka: Doufejtež, jáť jsem, nebojte se.“

Někdy se bojíme, stejně jako se báli oni, protože nevěděli, že Ježíš přichází s požehnáním.

„28 I odpověděv jemu Petr,“ – Velmi rychle mu to došlo. Nejdřív křičel hrůzou, ale teď má takovou radost, když slyší Ježíše, že ani nepočkal, až nastoupí na loď. – „řekl: Pane, jestliže jsi ty, rozkaž mi k sobě přijíti po vodě.“ – Petr je velmi zvědavý, jaké to asi je kráčet po vodě. – „29 On pak řekl: Poď.“ – Víte, proč nám Pán často odpovídá na modlitby „Ano“? O co vlastně Petrovi šlo? Nepřicházel už Ježíš k lodi? Petr řekl: „Dovol mi doprovodit Tě k lodi.“ Ježíš přicházel k učedníkům, protože měli problémy.

Pán často odpovídá „Ano“ na naše modlitby. A tak řekl Petrovi: „Ano, pojď, proč ne?“
„A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi.“ – Proč byl Petr jediný, kdo o to požádal? Všichni se shodneme na tom, že Petr byl trochu jiný než ostatní. Kolik z vás by řeklo: „Pane, můžu si to vyzkoušet?“ Chvíli předtím měl hrozný strach, ale najednou je velmi zvědavý, jaké to je chodit po vodě a chce i to vyzkoušet.“

Mt 14,29: „On pak řekl: Poď. A vystoupiv Petr z lodí, šel po vodě, aby přišel k Ježíšovi. 30 Ale vida vítr tuhý, bál se.“

Přestal se dívat na Ježíše. Mám takové podezření, že když vystoupil z lodi, šel k Ježíšovi, díval se na Něj a všechno bylo v pořádku. Avšak Petra vždycky zajímalo, co si myslí jeho přátelé. A tak se na ně obrátil a řekl: Podívejte se, chodím po vodě.“ Přestal se dívat na Ježíše a uviděl vítr a vlny, a jeho víra se začala potápět, a on spolu s ní. A pak Petr vyřkl jednu z nejkratších modliteb v Bibli. – „A počav tonouti, zkřikl, řka: Pane, pomoz mi.“ – Jsou v ní obsaženy všechny složky. Dává vám to smysl? „Pane, pomoz mi.“ – Neměl čas na delší modlitbu.

„31 A i hned Ježíš vztáh ruku, ujal jej a řekl jemu, Ó malé víry, pročežs pochyboval?“

Pokaždé, když čtu tento příběh, tak si kladu otázku: „Proč je tento příběh v Bibli?“
Mám jednu teorii. Život křesťana je označován za chůzi – chodíme s Bohem, chodíme s Ježíšem.

Procházet svatým životem v bezbožném světě není možné bez zázraku.
Nebylo možné, aby Petr chodil po vodě, aniž by se díval na Ježíše. Jediná možnost, jak můžeme žít zbožným životem, je denně umírat sami sobě a mít své oči upřené na Ježíše. Každý den, kdy chodíte s Bohem, je zázrak. Je to spásná moc Kristova, která nám pomáhá, abychom nebyli přemoženi někým, kdo by nás stáhl do moře. Jsme obklopeni bouřlivými vlnami hříchu a bezbožnosti.
Když máme oči upřené na Krista, můžeme udělat i nemožné.

Někteří lidé říkají: „Nikdo nedokáže žít zbožným životem. Nikdo nedokáže zachovávat Desatero přikázání.“
„Ano, to je pravda. Bez Boha to nedokážete.“
Proto je evangelium jedinečné – „V Kristu je možné všechno.“
Když lidé začínají předkládat nejrůznější argumenty, jak snadné je hřešit, a jak jsme slabí, tak s nimi musím souhlasit, a řeknu: „Máte pravdu, ale Pán Bůh po nás nevyžaduje, abychom dělali to, co je normální. Žádá po nás, abychom, jako křesťané, dělali nadpřirozené věci.“
Jestliže chodíte s Kristem, máte oči upřené na Něj a vedete život naplněný Duchem, je to výjimečné, neobyčejné, nadpřirozené, je to jiné.

V Bibli je psáno, že Noé chodil s Bohem v bezbožné generaci/pokolení? Bylo to z Boží milosti. Noé nalezl milost.
Pokud máme žít svatým životem v bezbožném světě, jak toho dosáhneme? S Boží milostí. Amen?
Jsem velmi rád, že Petr položil tuto otázku, protože jinak bychom nedostali lekci, že pokud následujeme Boha, On může rozdělit moře, může pohnout horami a může nám dát schopnost chodit po vodě.
Dále je psáno:

„32 A jakž oni vstoupili na lodí, utišil se vítr. 33 Ti pak, kteříž na lodí byli, přistoupivše, klaněli se jemu, řkouce: Jistě Syn Boží jsi.“

Dovolte mi říci vám, proč jsem zmínil Janovo evangelium. U Jana 6, je navíc jedna věc. Je psáno, že, když nastoupili na loď, vítr se utišil a oni byli u svého cíle.
J 6,21: „21 I vzali ho na lodí ochotně, a hned lodí přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.“
Kde byli, když Ho uviděli? Uprostřed moře, uprostřed noci. Když pozvali Ježíše do lodi, ocitli se v cíli. Najednou se rozhlédli a viděli světlo lampy na břehu a řekli: „Jsme tady.“ Jak se to stalo?

Nepřehlédněte tento důležitý bod: Co dělali, když k nim Ježíš přišel? Veslovali. Když Ho pozvali do člunu, ocitli se v cíli. Chce Pán Bůh, abychom používali lidskou sílu ke splnění toho, co od nás vyžaduje?
Ježíš jim řekl: „Přeplavte se přes moře.“ Neřekl jim: „Nebudete mít žádné problémy.“ Máme problémy. Ale On řekl: „Přeplavte se přes moře.“ Učedníci poslechli. Museli čelit odporu. Byl silný vítr, velké vlny, ale když pozvali Ježíše do lodi, ocitli se u cíle.
Kdo je tam tedy dovedl? Ježíš. Avšak dělali všechno, co mohli ve své lidské síle, aby vykonali to, co jim řekl, aby udělali.
To je pro nás důležitá lekce k zapamatování.

Někteří lidé jen sedí na břehu. Ježíš říká: „Přeplavte se na druhou stranu.“ Oni odpovědí: „Ano, když nastoupíš do mého člunu.“
On řekne: „Vy začněte dělat to, co můžete udělat. Když už nebudete moci, tak udělám zázrak.“
Bůh chce, abychom v naší lidské síle udělali to, co můžeme.
To je další Petrův velký příběh. Poznáváme Petra, který napsal dva listy.
V Iz 43,2 je zaslíbení, které Petr možná znal:

Iz 43,2: „Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se,“ –  Myslím, že toto zaslíbení znali i Sidrach, Mizach a Abdenágo – „aniž plamen chytí se tebe.“

 
Středa – Petrovo zapření

Lk 22,31: „I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil, aby vás tříbil jako pšenici. 32 Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých. 33 A on řekl jemu: Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti. 34 On pak dí: Pravím tobě, Petře, nezazpíváť dnes kohout, až prvé třikrát zapříš, že neznáš mne.“ – U Marka 14,30 je psáno: „prvé než kohout po dvakrát zazpívá, třikrát mne zapříš.“

Ježíš řekl: „Satan vyprosil, aby vás tříbil jako pšenici.“ To, co Pán řekl Petrovi, platilo pouze pro Petra, nebo pro každého z nás?
Když se rozhodnete následovat Ježíše tak, jako Petr, jste hrozbou pro ďábla.
Když Ježíš řekl: „Jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá“, prosil jenom za Petra, anebo prosil i za nás?
Kde ještě je psáno, že se Ježíš za nás modlil? U Jana 17:

J 17,20: „Ne za tytoť“ – za 12 apoštolů – „pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,“ - To jsme my. Kristus za nás prosí, stejně jako prosil za Petra.

Byla Petrova víra zkoušena? Mysleli bychom si, že když Ježíš za něj bude prosit, jeho víra zkoušena nebude.
Padl Petr? Přestože se za něj Ježíš modlil a prosil za něj, tak Petr padl.
Petr byl zkoušen, padl, ale byl spasen? Činil pokání.

To by nás mělo povzbudit, protože Ježíš za nás prosil. To však neznamená, že nikdy nebudeme pokoušeni, že nikdy nepadneme.
Znamená to, že když věříme a vytrváme jako Petr, máme naději. Petr činil pokání a vrátil se, byl znovu získán.
Ježíš byl zatčen a vedli ho k veleknězi. Avšak Petr následoval zpovzdálí.

Lk 22,54: „I javše jej, vedli, a uvedli do domu nejvyššího kněze {biskupova}. Petr pak šel za ním zdaleka.“ – Toto jsem si ve své Bibli podtrhl.

Následoval Petr Ježíše? Ano. Jak ho následoval? Zdaleka. Proč Ho následoval zdaleka?
Když Ježíše vedl dav při triumfální vstupu do Jeruzaléma, volali: „Hosana Synu Davidovu!“ Následoval Petr zdaleka, nebo byl hned vedle oslátka?
Když byl Ježíš obklopen 12ti apoštoly, a přišli Ježíše zatknout, Petr vytasil meč a začal bojovat, když se jeho přátelé dívali.

Teď však všichni jeho přátelé utekli. Jeho publikum se vytratilo, Ježíš už není populární a Petr teď následuje zdaleka. Myslím, že Petr se potýkal trochu s tím, co si myslí dav. Zdá se, že se měnil podle toho, co dělal a co říkal dav.
A nyní, když už Ježíš nebyl populární, Petr Ho stále miluje a stále Ho následuje, ale zpovzdálí.

Jestliže následujete Ježíše zpovzdálí v tomto světě, budete ve velkém pokušení Ho zapřít.
Pokud jdete hned vedle Ježíše, a všichni budou vidět, kde stojíte, kde je vaše místo, neocitnete se v kompromitující situaci.
To je velmi důležitá lekce. Když jste v Ježíšově blízkosti, dejte lidem vědět, že jste křesťané hned na začátku. Tak budou vědět, když vás začnou zkoušet a pokoušet, což se děje pořád, na čí straně stojíte.

Lk 22,55: „A když zanítili oheň u prostřed síně, a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně. 56 A uzřevši ho jedna děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním. 57 On pak zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.“ – Petr se pohyboval ve špatném davu a byl jím ovlivněn. – „58 A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem. 59 A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, nebo také Galilejský jest.“ – „To se pozná podle toho, jak mluvíš.“ – „60 I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zazpíval. I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prvé než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.“

A u Matouše čteme:

Mt 26,73: „A po malé chvíli přistoupivše ti, kteříž tu stáli, řekli Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, nebo i řeč tvá známa tebe činí. 74 Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A hned kohout zazpíval. 75 I rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Prvé než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed ven, plakal hořce.“

Z místa, kde Petr seděl, mohl vidět soud a Ježíše, jak ho bije chrámová stráž. To ještě nebyli římští vojáci, byl ještě pořád souzen u velekněze.
Zapřel Krista potřetí, otočil se a uviděl Ježíše. Navzdory všemu utrpení a týrání u soudu, Ježíš myslel na Petra, obrátil se na něj a jejich oči se setkaly. Ježíš se na Petra podíval laskavě a Svým pohledem mu v podstatě řekl: „Říkal jsem ti to. Ty jsi přísahal: ‚I kdyby Tě všichni opustili, nikdy Tě nezradím. Půjdu s Tebou do vězení a na smrt, nikdy tě nezapřu.‘ Nevěděl jsi, o čem mluvíš.“

Když Petr spatřil ten pohled plný lásky, zlomilo mu to srdce. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Myslím, že hned poté, co na něj pohlédl, jak čteme v knize „Touha věků“, dostal Ježíš další ránu. Petr si uvědomil, že Ježíš dostal trest, který si zasloužil on.
Ale naštěstí tím to nekončí.

Ř 5,20: „Zákon pak k tomu přistoupil, aby se rozhojnil hřích, a kdež se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost, 21 Aby jakož kraloval hřích k smrti, tak aby i milost kralovala skrze spravedlnost k životu věčnému, skrze Jezukrista Pána našeho.“

Byl to hřích, když Petr zapřel Svého Pána? Ano.
Ale cokoliv Petr udělal, tak to dělal rázně. Nezapřel Ho pouze jednou, ale třikrát. A nejenže Ho zapřel třikrát, ale zapřel Ho s přísahou a proklínáním v přítomnosti Ježíšových nepřátel na Kristově soudu. To mu zlomilo srdce, ale činil pokání. A „kdež se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost,“
Vždycky jsem udiven tím, jak nejhorší judský král Manasse – král, který vládl nejdéle a dopouštěl se těch nejhroznějších věcí – tak když konečně činil pokání, Boží milost se mnohem více rozhojnila. Manasse došel odpuštění a mohl se vrátit do svého království.
Bůh je tak dobrý!
 
Čtvrtek – Petr - vůdce církve
O Letnicích byl Petr hlavní mluvčí. Nebyl jediný, kdo kázal, ale jeho kázání bylo zaznamenáno. Mluvil odvážně u Krásné brány.
Nyní se už Petr obrátil a sanhedrinu, který řekl: „Nařizujeme vám, abyste nekázali ve jménu tohoto člověka“, odpověděl: „Více sluší poslouchati Boha než lidí.“ (Sk 5,29) A to byla řečnická otázka pro Židy, protože věděli, že vždycky musí poslouchat Boha více, než lidi.

Petr tím říkal: „Bůh nám říká, abyste nám neříkali, co máme dělat.“
Byli zbičováni a hned se vrátili do Chrámu, a pokračovali v kázání.
Dělal si Petr teď starosti, co si o něm myslí lidé? Trochu ano, protože v listu Galatským čteme:

Ga 2,9.11,12: „A poznavše milost mně danou, Jakub a Petr a Jan, kteříž se zdadí sloupové (vedoucí v církvi) býti, podali pravic mně a Barnabášovi na tovaryšství, abychom my mezi pohany, a oni mezi Židy kázali“.

Petr vítal Pavla mezi učedníky. Tak bude Pavel moci jít k pohanům, a oni k Židům. Teď se však podívejme do Ga 2,11:

„11 A když byl přišel Petr do Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel; hoden zajisté byl trestání. 12 Nebo prvé než přišli někteří od Jakuba,“ – v Jeruzalémě – „jídal s pohany, a když přišli, ucházel a odděloval se, boje se těch, kteříž byli z Židovstva.“ – A tady se Petr vrátil ke svým starým způsobům.

Mojžíš byl věrný 40 let, a pak ztratil nervy a projevil se v něm ten dřívější Mojžíš.
Petr byl veden Pánem Bohem. Když byl s pohany v Antiochii, tak s nimi jedl a kamarádil se s nimi. Nejedl nečisté jídlo, ale (podle židovských zvyků) neměl s nimi jíst ani vstoupit pod střechou pohanů.

Jednal s nimi tak, jak s nimi měl jednat a pak si řekl: „Přichází židovská delegace, to nevypadá dobře. Oni se stále drží svých starých zvyků, tak se radši stáhnu.“
Pavel řekl: „Jsi pokrytec. Jestli je to správné, pak lidé z Jeruzaléma by měli vědět, že to správné je. Přestaň si dělat starosti s tím, co si myslí ostatní.“

Pavel pokáral Petra, který toto pokárání přijal. Pavel měl pravdu. A později Petr řekl: „Náš milovaný bratr Pavel napsal věci, které mu Pán svěřil.“
Petr mluvil o Pavlových spisech jako o Písmu. Byl mezi nimi dobrý vztah. Přijal Pavlovo pokárání ve správném duchu a doufejme, že změnil své způsoby.

 


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one