Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
L 8 - Pokorné přijetí nebeské moudrosti

Kazatel: Doug Batchelor


Základní verš:

Jakub 4,10: „Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.“
Tato lekce pojednává o pýše a pokoře.

V knize „K jádru křesťanství“ , kterou napsal C.S. Lewis je kapitola nazvaná „Velký hřích“ a v této kapitole se píše:
Pýcha je podle křesťanských učitelů esencí neřesti, svrchovaným zlem. Ve srovnání s ní jsou necudnost, hněv, hamižnost, opilství a všechno ostatní pouhé maličkosti. Skrze pýchu se ďábel stal ďáblem; pýcha je původcem všech ostatních neřestí; je to stav mysli, který je v dokonalém protikladu vůči Bohu.“
Pýcha je skutečně v základu hříchu, protože vede až k srdci sobectví. Pýcha udělala z Lucifera ďábla. Kdosi jednou řekl: „Nikdy nejste více podobni ďáblu, než když jste pyšní a nikdy se nepodobáte více Ježíši, než když jste pokorní.“ Protože tito dva představují dokonalé protiklady.
Ježíš byl tichý a pokorný. Byl příkladem pokory.

V této lekci na mnoha místech Jakubova listu jsme vyzýváni, abychom utvářeli charakter podle vzoru Ježíše Krista.

Podívejme se na několik příkladů v Bibli, které ukazují, jak nebezpečná je pýcha. Když Kristus začal poprvé vyučovat v Mt 5, mluvil o zákonících a farizejích. Samozřejmě to se netýkalo jenom jich, ale vyskytuje se to v církvi ve všech dobách. Farizeové se modlí, aby je lidé viděli. Modlí se dlouhé modlitby, aby si lidé o nich mysleli, že jsou velmi svatí. Co je základním důvodem takového chování? Pýcha.

Ježíš řekl, že když se postí, zanedbávají svůj vzhled, aby všichni věděli, že se postí. Snaží se vypadat zbožně. To je velmi nebezpečné. Je to náboženská pýcha.

Řekl také: „Nechtějte budit pozornost, když prokazujete dobrodiní. Ale ty když almužnu dáváš, nechť neví levice tvá, co činí pravice tvá.“ (Mt 6,3) Darovat máme v tichosti. Náboženská pýcha je stejně smrtelná, jako jiné druhy pýchy. Vyskytuje se i u nás v církvi: dát dar a troubit přitom na trumpetu. Říkat dlouhé modlitby, říkat každému, že se postí.

Proč náboženští vůdcové ukřižovali Ježíše? Důvodem byla pýcha a závist. Dokonce i Pilát to věděl. V Bibli je psáno:
Mt 27,18: „Nebo věděl, že jej z závisti vydali.“
Pýcha otřásá samotnou podstatou.

Můžete dokonce pomyslet na některé dobré lidi v Bibli – dobří králové, např. král Uziáš, který byl druhý nejdéle vládnoucí král v Judsku. Kraloval 52 let. Píše se o něm, že „činil to, což pravého bylo před očima Hospodinovýma“ . (2.Par 26,4)
Jednoho dne se však něco stalo. Říká se, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Když je někdo králem a každý mu říká, jak je skvělý, protože chce získat výhody, za chvíli tomu může král začít věřit. Uziáš se jednoho dne rozhodl pálit kadidlo jako kněz. Myslel si, proč by to nemohl udělat, když je král. Vždyť králové všech pohanských národů okolo jsou kněží.

Vzal zlatou kadidelnici a chtěl pálit kadidlo. Kněží ho však upozornili, že podle Písma to mohou dělat jen kněží. Král Uziáš se rozhněval. Proč? Důvodem byla pýcha. Chtěl mít ještě vyšší postavení. Když se hádal s kněžími, na čele se mu ukázalo malomocenství. V Bibli je malomocenství symbolem hříchu. Člověk se nejvíc podobá ďáblu, když je pyšný.

Vyvedli ho z chrámu, protože byl nečistý a zbytek života musel žít v izolaci.

Co třeba král Ezechiáš? Byl to dobrý král. Modlil se a Bůh zničil celou armádu nepřátel. Modlil se a Bůh vrátil slunce nazpátek, stejně jako u Jozue. Byl to dobrý král. Avšak když k němu přišli vyslanci z Babylóna, místo aby jim vyprávěl o Bohu, jak vrátil zpátky slunce, začal jim ukazovat své bohatství. Pak za ním přišel prorok Izajáš a řekl mu: „Protože jsi myslel jen na sebe, Babylón se vrátí a vezme si všechny poklady, které jsi jim ukázal. Odvede také mladé lidi.“
2.Kr 20,17.18: „Aj, dnové přijdou, v nichž odneseno bude do Babylona, cožkoli jest v domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji až do tohoto dne; nezůstaneť ničeho, praví Hospodin. 18 Syny také tvé, kteříž pojdou z tebe, kteréž ty zplodíš, poberou a budou komorníci při dvoru krále Babylonského.“
Mezi odvedenými byli i Sidrach, Mizach  a Abdenágo.

Johnu Knoxovi jednou řekli: „Jsi ten nejlepší kazatel v celém Skotsku.“ A Knox odpověděl: „Já vím. Ďábel mi to pořád opakuje.“
V knize Daniel 4 se Nebúkadnézar prochází a říká:
Da 4,27: „Zdaliž toto není ten Babylon veliký, kterýž jsem vystavěl mocí síly své, aby byl stolicí království k ozdobě slávy ? 28 Ještě ta řeč byla v ústech krále, a aj, hlas s nebe přišel: Toběť se praví, Nabuchodonozoře králi, že království odešlo od tebe,“
Tak rychle se proměnil ve zvíře.
Proč ztratil rozum? Pro svou pýchu.
Proč Eva jedla zakázané ovoce? Ďábel řekl: „Budeš jako Bůh.“ Takový chtěl být ďábel.
Bible říká: „Nemilujte svět!“:
1J 2,15: „Nemilujtež světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-liť kdo svět, neníť lásky Otcovy v něm. 16 Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, toť není z Otce, ale jest z světa. 17 Svět pak hyne i žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží, tenť trvá na věky.“
Svět nakonec zanikne.
Světská pýcha je tedy opak toho, čím je Bůh. Jakub se často zmiňuje o pýše a pokoře. Musel to být problém tehdejší církve.
 


Tichost moudrosti

Jk 3,13: „Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti.
V krotké moudrosti – bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Jakub spojuje krotkost, tichost s moudrostí.

O kolik moudřejší byl Nebúkadnézar, když v něm převládla pýcha? Přišel o rozum, stal se zvířetem. Lidé přijímají rychlá a špatná rozhodnutí, když jsou ovládáni pýchou.
Př 27,2: „Nechať tě chválí jiní, a ne ústa tvá, cizí, a ne rtové tvoji.“
Měli bychom projevit uznání a pochválit, ale je rozdíl mezi pochvalou a pochlebováním. Jaký je mezi nimi rozdíl? Motivace. Občas, když někdo někomu lichotí, chce si získat jeho přízeň a nějaké výhody. Jakub říká v Jk 3,13: „Ukažiž dobrým obcováním skutky své“ A Židům 13,7 mluví o životě v moudrosti:

Žd 13,7: „Zpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry.“
U krále Davida jsem si všiml jedné věci: když žil u Saula v Saulově paláci, choval se moudře. Proč chtěl Saul zabít Davida? Co se stalo?

Když se vraceli z bitvy proti Filistinským, vyšly jim naproti ženy a prozpěvovaly: „Porazilť jest Saul svůj tisíc, ale David svých deset tisíců.“ (1 Sam 18,7) Od té chvíle chtěl Saul Davida zabít.
Kdyby řekly: „Saul pobil své tisíce a David své stovky“, byl by Saul šťastný. Avšak Davidovi přiznaly větší vítězství. Když David zabil Goliáše, utekla celá armáda.

Důvodem u Saula byla pýcha. Jaký byl rozdíl mezi chováním Saula a jeho syna Jónatana? Jónatan řekl: „Davide, vím, že Bůh si Tě zvolil. Já jsem sice korunní princ, ale ty budeš králem místo mě.“ Byl upřímný a pokorný a stejně dosahoval velká vítězství v bitvách.
Když se podíváte na izraelské krále, je mezi nimi mnoho špatných králů. Jejich synové byli ale velmi dobří králové. Například Joziáš byl dobrý král.

Achaz byl špatný král, ale Echeziáš byl dobrý. Manases byl zase špatný král. Saul byl špatný, Jónatan byl dobrý. To ukazuje, že synové nenesou hříchy svého otce a otcové synův hřích.
 
Když mluvíme o krotké, tiché moudrosti – je moudrost něco jiného než znalost? Člověk může mít mnoho znalostí, být génius, ale moudrost je něco jiného.

Da 12,3: „Ti rozumní (moudří KJV) však budou zářit jasem oblohy, a kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, jako hvězdy navěky a navždy.  4 Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží.“ (ČSP)

Kolik z vás souhlasí s tím, že žijeme ve věku, kdy se rozmnožilo poznání?

Slyšel jsem o jedné statistice, kde se uvádělo, že většina poznání, kterého se v historii dosáhlo, by se vešlo do dvaceti let. A každých několik let se poznání zdvojnásobuje.

Moudrost obrací lidi ke spravedlnosti, ale znalosti znamenají jenom znát věci. V posledních dnech budou lidé zmateně pobíhat, poznání se rozmnoží, ale moudrost nikoliv. Moudrost pochází z bázně před Hospodinem. „Moudří mluví, protože mají co říct; blázni mluví, protože musí říct něco.“

Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti.
Př 16,19: „Lépe jest poníženého duchu býti s pokornými, než děliti kořist s pyšnými.“
V celé knize Přísloví se mluví o tom „mít pokorného ducha.“
Jak pokorný byl Šalomoun? Záleží na tom o jakém období, věku jeho života mluvíme.

Když byl Šalomoun mladý, za co se modlil? „Pane, jsem jenom dítě a neumím vycházet ani vcházet. Udělal jsi mě králem tohoto lidu, který je jako písek v moři. Nevím, co mám dělat.“
Měl pokorné srdce a řekl: „Pane, prosím, dej mi srdce rozumné, abych rozeznal mezi dobrým a zlým.“ Protože byl pokorný, Bůh odpověděl na jeho modlitbu a dal mu i bohatství.

Později v životě však za ním přišel prorok a řekl mu, že je hříšný, protože dovolil svým pohanským ženám, aby s ním manipulovaly a umístil modly do Hospodinova chrámu. Když mu prorok vyčetl zlo, kterého se dopustil, Šalomoun chtěl proroka potrestat. Celé jeho chování se změnilo. Stal se pyšným. Pamatujete si další příběh v Bibli, kdy prorok přišel za králem a řekl mu pravdu a král ho chtěl zabít?

Muž Boží přišel z Judska za Jarobeámem a když král uslyšel slovo muže Božího, vztáhl svou ruku a poručil: „Chopte se ho!“ Ale ruka strnula a nemohl ji přitáhnout zpět k sobě. (1Kr 13)
Prorok Micheáš šel a mluvil s králem Achabem a Jozafatem. Řekl Achabovi: „Zemřeš v bitvě, jestliže půjdeš, a budeš bojovat u Rámot Galád.“ Achab řekl: „Dejte tohoto do žaláře, a dávejte mu jísti maličko chleba a maličko vody, dokudž se nenavrátím v pokoji.“ (2.Kr 22,27)
Proč? Protože Micheáš zranil jeho pýchu.

Kdosi řekl: „Moudrost je vědět, co dělat dál. Poznání je vědět, jak to udělat. Ctnost je udělat to.“
 


Dva druhy moudrosti

Jk 3,15.16: „Neníť ta moudrost s hůry sstupující,“ - mluví o moudrosti světa – „ale jest zemská, hovadná, ďábelská. 16 Nebo kdež jest závist a rozdráždění, tu i roztržka i všeliké dílo zlé.“
O čem se dohadovali Ježíšovi učedníci dokonce ještě před poslední večeří? Jakub a Jan si vzali na pomoc svou matku, která přišla za Ježíšem a řekla: „Ať moji synové sedí jeden po Tvé pravici a druhý po levici.“ Později se dohadovali cestou, který z nich je největší. Jakub a Jan si s tím dělali velké starosti.

Není to pro vás povzbuzením, když Ježíšovi učedníci, kteří nakonec v moci Ducha svatého obrátili svět vzhůru nohama, měli problém s pýchou? Když se díváme na svá srdce a vidíme stejné věci v našich srdcích, napadne nás: „To nikdy nedokážu.“

Ježíš pracoval se stejným materiálem, jako jsme my v učednících. Pavel a Barnabáš byli dobří přátelé – nedošlo mezi nimi k rozdělení církve? Jan Marek, jeden z misionářů ztratil odvahu a potřeboval pomoc. Později, když se chtěli vydat na další misijní cestu, Barnabáš řekl: „Vezměme s sebou i Marka.“ Barnabáš mu chtěl dát další šanci, ale Pavel nechtěl. Je psáno, že mezi nimi byl velký spor. Domnívám se, že to nemělo nic společného s pýchou, kdo z nich měl pravdu. Rozešli se a následkem byly dvě misijní skupiny. Mimochodem Barnabáš měl evidentně pravdu, protože později Pavel psal: „Pošlete ke mně Marka, protože mi bude užitečný v šíření evangelia.“

Nakonec vznikly dvě misijní skupiny. Bůh všechno obrátil v dobré. Nemyslím si ale, že chtěl, aby se spolu pohádali. Myslím, že někdy vzniká mnoho nepotřebných sporů v rodinách. Proč? Někdo se urazil a tak vám dají vědět, jak umí být tvrdí. Proč se to děje? Nebyl jsem oceněn tak, jak bych měl být oceněn. Někdy k tomu dochází, protože nás někdo nepochválí, nebo my zapomeneme někoho pochválit. Lidské city jsou zraněny.

Kol 3,1.2: „Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí. O svrchní věci pečujte, ne o zemské.“
Toto je přímý důsledek verše, který jsme právě četli u Jakuba:

Jk 3,15.16: „Neníť ta moudrost s hůry sstupující,“ - mluví o moudrosti světa – „ale jest zemská, hovadná, ďábelská. 16 Nebo kdež jest závist a rozdráždění, tu i roztržka i všeliké dílo zlé.“
Jsou dva druhy moudrosti: Boží moudrost a světská moudrost. A právě o tom mluví Pavel, když říká: „Jestli můžete vstát s Kristem, hledejte to, co je nahoře.“ Většinou v duchu můžeme jen hádat, která moudrost je která.
Ježíš mluvil o této moudrosti, která je shůry, když za Ním přišel Nikodém.

Jan 3,3: „Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího. 4 Řekl jemu Nikodém: Kterak můž člověk naroditi se, starý jsa? Zdali může po druhé v život matky své vjíti a naroditi se? 5 Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království Božího. 6 Což se narodilo z těla, tělo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. 7 Nediviž se, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.“
Když se narodíte jen jednou, zemřete dvakrát. Když se narodíte dvakrát, zemřete jen jednou a pokud se dožijete příchodu Pána Ježíše, nezemřete vůbec. Druhé narození přináší do duše duchovní život. A to je ta moudrost shůry, o které mluví Ježíš.

Moudrost přichází z bázně před Hospodinem. Bible nám říká také, že moudrost pochází z Božího Slova.
V Dt 4,5.6 je Mojžíšovo poslední kázání.
Dt 4,5.6: „Viztež, učilť jsem vás ustanovením a soudům, jakž mi přikázal Hospodin Bůh můj, abyste tak činili v zemi, do kteréž vejdete k dědičnému držení jí. 6 Ostříhejtež tedy a čiňte je, nebo to jest moudrost vaše a opatrnost vaše před očima národů, kteříž, slyšíce všecka ustanovení tato, řeknou: Jistě lid moudrý a rozumný národ veliký tento jest.“
Odkud přichází moudrost? Zde je psáno: „Když budete následovat ustanovení, která jsem vám dal. Dokonce i národy budou říkat: ‚Ach, to jsou moudří a rozumní lidé.‘“
Roger Williams řekl: „Musíme následovat posledních šest přikázání v naší vládě. Žádná země nemůže přežít, jestliže neuznává posledních šest přikázání. Ať si každý člověk rozhodne sám, jak bude aplikovat první čtyři. Nebudeme vám říkat, jakého Boha máte uctívat, kdy ho máte uctívat. Neřekneme vám kdo je tento Bůh. To ať si každý rozhodne sám pro sebe. Ale nebudeme moci občansky přežít, jestliže nebudeme zachovávat posledních šest přikázání.“
Když vláda odejme tato práva, když přestane respektovat instituci manželství nebo začne říkat, že v manželství může být jakýkoliv počet osob, jakéhokoliv pohlaví nebo jakkoliv smíšených lidí, pak přestanete být národem, který ostatní obdivují a říkají: „Jaký moudrý a rozumný národ.“
To mě velmi znepokojuje, protože vidím, jak některé z těchto základních principů v základech národa (tato Božská moudrost), které jsme kdysi měli, padají jako domino. Země, která to dělá, nebude moci dlouho přežít.
 


Konflikty a hádky

Jk 4,1: „Odkud jdou bojové a svády mezi vámi? Zdali ne odtud, totiž z líbostí (ČSP rozkoše) vašich, kteréž rytěřují v oudech vašich?“
Když říká rozkoše, mluví jen o sobeckých, pozemských rozkoších a to mohou být pýcha, pozornost druhých, prostě sobectví.

V Galatských se mluví o dvou druzích ovoce. Skutky těla a ovoce Ducha, které jsou v protikladu a je mezi nimi válka. Pavel mluví o válce mezi duchem a tělem. Nemáme smýšlet tělesně, ale duchovně (o tom se mluví v Římanům 8).
Gal 5,17: „Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne, což byste chtěli, to činili.“

Pavel tedy ví, že probíhá bitva mezi dvěma silami, které máme v nitru všichni – mezi duchem a tělem. Já to pociťuji každý den. Jen pokud vědomě neprosím o Božího Ducha a Duch je přítomen, aby vedl mé myšlenky, byly by moje myšlenky sobecké. Pokud nemáme Ducha svatého, který nám dává Kristovu mysl, všechno, co se děje kolem nás bychom si vykládali sobeckým způsobem. Malé děti jsou velmi roztomilé, Pán Bůh je tak stvořil, jinak by nepřežily. Jsou velice roztomilé, ale extrémně sobecké. Celý svět se točí kolem nich. Musíme je učit milovat.
 


Přátelství se světem

Jk 4,2: „Žádáte, a nemáte; závidíte a dychtíte, a nemůžete dosáhnouti; bojujete a válčíte, a však neobdržíváte, proto že neprosíte. 3 Prosíte, a nebéřete, proto že zle prosíte, abyste na své líbosti vynakládali. 4 Cizoložníci a cizoložnice,“
Jak mohl Jakub vůbec získat úřad v církvi, když takto mluvil ke členům. Co tím říkal? Že všichni v církvi se dopouštějí smilstva? Anebo mluvil také o tom, co se děje uvnitř, v srdci? Ježíš to řekl jasně – není to jen samotný skutek dopustit se smilstva.

Smilstvo u Židů připomíná knihu Ozeáše. Jedná se o duchovní cizoložství – myšlení proti Bohu. Když „křesťan“ přemýšlí: „Kolika věcí se musím vzdát, abych se dostal do nebe? Kolik světa si mohu ponechat, abych proklouzl branami?“ Toto je světské myšlení. To není motivováno láskou k Bohu. To je druh duchovního smilstva. Když řeknete: „Pane, já chci jít do nebe, ale mám moc rád i ďábla. Mám opravdu moc rád svět.“ To je druh smilstva, o kterém si myslím, že zde Jakub mluví.

 „což nevíte, že přízeň světa jest nepřítelkyně Boží?“ – kde vidíte to nepřátelství? Gn 3,15: „Položím nepřátelství mezi tebe a ženu. Žena je symbol církve. Mezi tvé símě a její símě. Toto nepřátelství znamená dva protiklady, mezi kterými je odpor. Je to odpor mezi dobrem a zlem, světlem a tmou  v tomto světě. – „A protož kdo by koli chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Božím učiněn bývá.“ – Když to čtu, vzpomněl jsem si, že Bůh „…tak miloval svět“ – Bůh chce spasit lidi ze světa. My občas milujeme věci ve světě. Chceme se tady na světě mít tak dobře, jak je to jen možné a tak se dostat do nebe. Ale Ježíš řekl: „Běda vám, když o vás budou dobře mluvit.“ Je tedy velice těžké žít zbožný život a zavděčit se všem.

Zajímavé je prohlášení Jeremiáše:
Jr 2,2: „Jdi a volej, tak aby slyšel Jeruzalém, řka: Takto praví Hospodin: Rozpomínám se na tě pro milosrdenství mladosti tvé, a pro lásku snětí tvého, když jsi za mnou chodila po poušti v zemi, kteráž nebývá osívána.“
Víte, co tím říká? Zní to jako Zjevení, kdy Ježíš řekl církvi v Efezu:
Zj 2,4: „Ale mámť proti tobě to, že jsi tu první lásku svou opustil.“
Generace, která vešla do zaslíbené země, byli většinou věrní lidé. Bůh řekl Izraeli, dřív, než přišli do zaslíbené země: „Budete mě následovat v pouští. Měli jste tu první lásku a radovali jste se, když jsem vás vyvedl z Egypta. Ale nevím, co se teď stalo.“
Bylo to sobectví v jejich srdcích.
„5 Což mníte, že nadarmo dí písmo: Zdali k závisti nakloňuje duch ten, kterýž přebývá v nás? 6 Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.
 


Podřízení se Bohu

Jk 4,7: „Poddejtež se tedy Bohu,“ – to je návod, jak uspět. – a zepřete se ďáblu, i utečeť od vás.“ Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli. 9 Ssouženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se v kvílení, a radost v zámutek. 10 Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.

Toto jsou úžasné verše, které byste si měli podtrhnout a naučit se je zpaměti. Pokaždé, když se přiblížíte k Bohu, ať už v modlitbě, nebo ve sboru, při evangelizačním setkání, když čtete Bibli, a přiblížíte se k Bohu, Bůh vás vidí, jak k němu směřujete. A jako otec marnotratného syna, jakmile spatřil svého syna vracet se, běžel k němu, aby se s ním přivítal. Bůh vidí naši snahu přiblížit se k Němu a odpoví. On nás miluje a čeká na nás, až se k Němu přiblížíme. „Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám“ Jak nádherné zaslíbení!
Jk 4,7: „Poddejtež se tedy Bohu, a zepřete se ďáblu, i utečeť od vás.“

Nemusí to být první vzepření se ďáblu nebo druhé, ale vytrvalé vzpírání se. Ježíš byl třikrát pokoušen a pak ďábel odešel. Můžete přežít Blitzkrieg ve smyslu pokušení. Když tedy odoláte jednomu pokušení, vytrvejte. Přemozte únavu, ďábel má trpělivost a neunaví se. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
Umejte ruce, hříšníci“
Umýt od čeho? Od hříchu.
„…očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli.“

Cítili jste se někdy jako lidé dvojí mysli? Milujete Pána, ale milujete i sebe. Milujete svět, ale milujete církev. Občas se cítíme trochu jako schizofrenní. Všichni jsme ztraceni ve světě, ale jsme spokojeni. Říkáte, že milujete Pána, ale stále se cítíte připoutáni k světu, protože milujete pořád ďábla.
Když jste křesťané, jdete proti proudu a pocítíte odpor.

9 Ssouženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se v kvílení, a radost v zámutek. 10 Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.“
Neříká snad Bible, že se máme radovat? Zde se mluví o pokání. Je zapotřebí se pokořit.

10 Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.“
Pán vás nezanechá v zármutku. Říká: „Neradujte se z toho, když jste ztraceni. Pokořte se, čiňte pokání, odvraťte se od svých hříchů. Potom vás Pán povýší a dá vám pravou radost. Není to radost, o které hovoří Šalomoun, když lidé jdou do domu radosti, místo do domu smutku. Je mnohem lepší být v domě zármutku, než radování. Protože lidé zapomínají na pokořování.

„Blahoslavení tiší“ (Mt 5,5) Proč?
Ž 37,11: „Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.“
Ježíš říká: „Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“ Koho cituje? Cituje Davida.
Když byl Ježíš pokoušen, citoval ze Starého Zákona. Když Ježíš řekl: „Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.“ (Mt 4,4), část toho verše říká, že Bůh tě odvede do pouště, aby tě pokořil a učil, že člověk není živ jen samotným chlebem.
V Bibli čtu příběhy o pýše a pokoře a žasnu, jak mocná je pokora. Avšak pokora je něco, pro co se musíte rozhodnout. Bible říká: „Pokořte se.“
Bůh nemůže člověka donutit, ale může však dovolit, aby prošel zkušeností. To ale neznamená, že se člověk pokoří.

Dobrý důvod praktikovat to, o čem mluvil Jakub je uveden v Svědectví 9T 181:
9T 189: „Kdybychom se pokořili před Bohem a byli laskaví, zdvořilí, něžní a soucitní, pak by bylo sto obrácených k pravdě, kde nyní je pouze jediný.“
Pokud se pokoříme před Pánem.

„Když se můj lid pokoří, který se nazývá mým jménem a bude hledat mou tvář. (Přibližte se ke mně a já se přiblížím k vám) odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším je z nebe, odpustím jejich hříchy.“ (2 Par 7,14)
Všimněte si, že požadavkem odpuštění je pokořit se. On vás pozvedne, očistěte své ruce, hříšníci.

„Odpustím jim jejich hříchy a uzdravím jejich zemi.“
Bůh nám může odpustit, když se pokoříme. V Bibli se setkáte i se špatnými králi jako Achab. Poté, co Achab zabil Nábota, vlastně jeho žena udělala špinavou práci a Elijáš se postavil proti nim.

Achab byl hrozný král a dopouštěl se hrozných věcí. Poslechněte si, co říká Bible:
Bůh mluví k Elijášovi:
1.Kr 21,29: „Viděl-lis, jak se ponížil Achab před tváří mou? Poněvadž se tak ponížil před tváří mou, neuvedu toho zlého za dnů jeho, ale za dnů syna jeho uvedu to zlé na dům jeho.“
Protože se ponížil.
2 Par 32,26: „Ale když se pokořil Ezechiáš pro to pozdvižení srdce svého i s obyvateli Jeruzalémskými, nepřišla na ně prchlivost Hospodinova za dnů Ezechiášových.“ – Protože se ponížil.
2 Par 12,6: „I ponížili se knížata Izraelská i král, a řekli: Spravedlivýť jest Hospodin. 7 A když viděl Hospodin, že se ponížili, stalo se slovo Hospodinovo k Semaiášovi, řkoucí: Ponížiliť jsou se, neshladím jich, ale dám jim tudíž vysvobození…“ – To je mocná lekce, nemyslíte? Ponížili se.
Přečtu vám ještě jednu věc a tím zakončíme.
PM 77 (COL 154): „Stejné zlo, které přivodilo Petrův pád a které znemožnilo spojení farizea s Bohem, ničí i dnes tisíce lidí. Pýcha a nadřazenost je Bohu odporná a ničí člověka jako nic jiného. Je ze všech hříchů nejhůře léčitelná a téměř beznadějná.“
Jediná věc, o kterou bychom měli prosit je Kristova mysl. Ježíš dal stranou Svůj trůn. Ten, kdo se nejvíc poníží, bude nejvíc vyzdvižen. A to je Ježíš: „…samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn.“ (Fp 2,7). To je duch a mysl, které všichni potřebujeme.
 
 

 
POZNÁMKY - 8. Pokorné přijetí nebeské moudrosti
Základní verš:
  Jakub 4,10: „Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.“ 
Velký hřích
Pýcha je podle křesťanských učitelů esencí neřesti, svrchovaným zlem. Ve srovnání s ní jsou necudnost, hněv, hamižnost, opilství a všechno ostatní pouhé maličkosti. Skrze pýchu se ďábel stal ďáblem; pýcha je původcem všech ostatních neřestí; je to stav mysli, který je v dokonalém protikladu vůči Bohu.“ – C.S. Lewis
Izajáš 14,12-14
(Nebúkadnézar) Pyšný na svůj úspěch
Daniel 4,30.31: „Mluvil král a řekl: Zdaliž toto není ten Babylon veliký, kterýž jsem vystavěl mocí síly své, aby byl stolicí království k ozdobě slávy ? 28 Ještě ta řeč byla v ústech krále, a aj, hlas s nebe přišel: Toběť se praví, Nabuchodonozoře králi, že království odešlo od tebe,“
Přísloví 27,3
Chvála je jako vůně. Přivoňte si k ní, ale nepolykejte ji.
Uziáš padl pro svou náboženskou pýchu.
2.Paralipomenon 26,16
Nikdy si nesmíme dovolit přistupovat k Bohu se samolibým duchem.
Jednou z nejvyšších forem pýchy je domnívat se, že pro vás neplatí poslušnost. Pyšné náboženství je náhražka pokorné poslušnosti.
Dávat tak, aby to druzí viděli, - postit se tak, aby to druzí viděli, - Modlit se tak, aby to druzí viděli – Ďábelské náboženství.

 
Tichost moudrosti
Jakub 3,13: „Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky své v krotké moudrosti.
Židům 13,7: „Zpomínejte na vůdce své, kteříž vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následujtež jejich víry.“
Moudrost – Bileám bije osla
Daniel 12,3-4: „Ti rozumní však budou zářit jasem oblohy, a kdo ke spravedlnosti dopomáhají mnohým, jako hvězdy navěky a navždy.  4 Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží.“ (ČSP)
  • „Moudří mluví, protože mají co říct; blázni mluví, protože musí říct něco.“
  • „Ten, kdo toho málo ví, často se opakuje.“
  • „Nikdy nezaměňujte znalost za moudrost. Jedna vám pomáhá získat živobytí, druhá vám pomáhá získat život.“
  • „Moudrost znamená vědět, co udělat. Dovednost znamená vědět, jak to udělat. Ctnost znamená udělat to.“
Přísloví 16,19
 

Dva druhy moudrosti
Jakub 3,15.16
Jan 3,3-7
Koloským 3,1.2
Dt 4,5.6
 

Konflikty a hádky
Jakub 4,1
Galatským 5,17
Jakub 4,2-4
 

Přátelství se světem
Jeremiáš 2,2
PM 77 (COL 154): „Stejné zlo, které přivodilo Petrův pád a které znemožnilo spojení farizea s Bohem, ničí i dnes tisíce lidí. Pýcha a nadřazenost je Bohu odporná a ničí člověka jako nic jiného. Je ze všech hříchů nejhůře léčitelná a téměř beznadějná.“
 

Podřízení se Bohu
Jakub 4,7-10: „Poddejtež se tedy Bohu, a zepřete se ďáblu, i utečeť od vás. 8 Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, kteříž jste dvojité mysli. 9 Ssouženi buďte, a kvělte, a plačte; smích váš obratiž se v kvílení, a radost v zámutek. 10 Ponižte se před oblíčejem Páně, a povýšíť vás.“
9T 189: „Kdybychom se pokořili před Bohem a byli laskaví, zdvořilí, něžní a soucitní, pak by bylo sto obrácených k pravdě, kde nyní je pouze jediný.“
 
Pokořte se
Dt 15,15
Jb 22,29
Ž 25,9
Ž 38,11
1.Korintským 13,4: Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všetečná, nenadýmá se.“
Jakub 4,6
 
Pokora před velikostí (Mojžíš)
Nu 12,3
Můžeme zpyšnět pro svou pokoru.
Jeden člověk v Africe dostal medaili za to, že byl nejpokornější osoba ve vesnici. Pak mu ale medaili vzali, protože se rozhodl, že ji bude nosit.
Matouš 23,11.12
Motýl je na začátku ošklivá housenka!
Mi 6,8
2.Paralipomenon 7,14: A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich.“              Bůh nemůže vyslyšet naše modlitby, dokud se neponížíme.
Ester 6,6: Kohož by jiného chtěl král více ctíti, nežli mne?“
Přísloví 11,2
Marek 9,33.34
 
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one