Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (704 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (763 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (73 | 10%)
Viera (171 | 22%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (711 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 11%)
V oboje (37 | 5%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (651 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (280 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (206 | 28%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (118 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 11%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
gay-men-holding-hands-1599x830.jpg
  Během několika posledních desítek let se opravdu radikálně změnil pohled nevěřících i církví k otázce homosexuality. Některé církve již veřejně dovolují sloužit homosexuálním pastorům, a jsou ochotny žehnat i homosexuálním svazkům - parodiím na manželský svazek. Co se to stalo? Nečetli nikdy bibli? Kašlou na Boží postoj k otázce homosexuálního chování, a ještě je schvalují? Proč? Kvůli tomu, aby jim v minisborečkách ještě neubylo lidí, a aby měli na své platy ze sbírek (desátků)? Římsko-katolická církev se doslova proslavila množstvím homosexuálních a pedofilních kněží, zejména díky svému nucení kněží k celibátu. Nedávno se v církvi československé Husitské provalila aféra s jedním homosexuálním a (podle nahrávek rozhovorů) nemorálním biskupem, a co se nestalo: Mimořádné shromáždění pražské diecéze se nadpoloviční většinou (129:117) usneslo, že má dál zůstat ve vedení (http://www.ccsh.cz/view.php?id=128). Místní pražský sbor ale odmítl toho člověka dál respektovat, a vyjádřil jasný nesouhlas s rozhodnutí svých představených.


   Chci, abyste věděli, že nejsem nikterak zaujatý proti lidem s homosexuální orientací. Je mi jich velmi líto a nechtěl bych být „v jejich kůži“. Nejčastějším důvodem vzniku homosexuální orientace jsou zřejmě hluboká zranění z dětství, bolestivá odmítnutí ze strany rodičů či jejich nevhodné chování. Velice si vážím těch, kteří znají Boha, Jeho slovo, a kteří z tohoto stavu chtějí být vysvobozeni a uzdraveni. Nabízím pomoc každému s tímto problémem, kdo se jej chce zbavit (modlitby, půsty, pastorační rozhovory, …). Myslím, že jako úvod by to stačilo, nyní se pojďme podívat, co říká Boží slovo.


    Boží postoj k otázce praktikování homosexuálního chování je jednoznačný:

Leviticus 18, 22: S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.

Leviticus 20, 13: Kdyby muž souložil s mužem jako se souloží s ženou, oba spáchali ohavnost; jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich.

   Obvyklou námitkou je, že se jedná o starozákonní text, a my již nežijeme v době platnosti staré smlouvy, nýbrž nové. Pojďme se tedy podívat do nové smlouvy (zákona).

1. Korintským 6, 9-10: Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.

1. Timoteovi 1, 8-11: Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co ještě jiného se příčí zdravému učení podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

Judův 1, 7: Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.

   Jak je tedy možné, že o tom někdo pochybuje, nebo se přímo staví proti Božímu pohledu na homosexualitu? Jedním z vysvětlení je, že do nedávné doby nejpoužívanější překlady (ekumenický a bible kralická) na místě „homosexuálové“ překládají „zvrácení“ a „zvrhlíci“ (EP), resp. „samcoložníci“ (BK). Novější překlady (např. nová bible kralická a nová smlouva od KMS) na tomto místě překládají správně homosexuálové. V řeckém originále je na těchto místech použito slovo „arsenokoités“ („arsen“ znamená muž, „koité“ znamená pohovku nebo soulož“). Významem slova je někdo, kdo leží s mužem jako by to byla žena – sodomita, homosexuál (Theyerův řecko-anglický slovník).


   Setkal jsem se i s výklady, že důvodem pro zničení měst Sodomy a Gomory byla „nepohostinnost“ jejích obyvatel. Z výše uvedeného verše z dopisu Judova 1, 7 je zřejmé, že důvodem byla sexuální zvrácenost.


   Další námitkou, o které jsem slyšel je, že text v Genesis 19, 5: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme!", není nijak průkazný. Prý se zde nemluví o homosexuálních záměrech Sodomských mužů. Myslím, že i přímo zde je to velmi průkazné. V 8. verši (viz. níže) se Lot neúspěšně pokouší uspokojit tyto muže nabídkou svých dcer namísto svých hostů (Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší.). Dalším důvodem je význam slova „poznali“. V hebrejském originále je zde slovo „jada“, které se často používá ve smyslu důkladného, důvěrného (intimního) poznání. Toto slovo je použito např. i v Genesis 4, 1: I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina.

Genesis 19, 4-9: Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší. Odpověděli: Kliď se! A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili na toho muže, na Lota, a pokoušeli se vylomit dveře.

   Stále se vedou spory o to, zda je homosexualita geneticky podloženou záležitostí, nebo je získávána kvůli rodinným a životním zážitkům, zda není duchovní (démonicky podloženou) záležitostí apod. Nemám dostatek znalostí ani zkušeností, abych na tuto otázku mohl odpovědět, a není to ani předmětem tohoto článku. Tento článek je tak trochu reakcí na množství internetových článků "křesťanských" autorů, kteří homosexuální chování schvalují, a těm kdo upozorňují, že se jedná o hřích, vyčítají netoleranci. Lidem s homosexuální orientací je potřeba prokazovat lásku, a modlit se za jejich uzdravení a vysvobození. Křesťané s homosexuální orientací by však měli vědět i to, že homosexuální chování je na seznamu hříchů, kvůli kterým lidé "nebudou dědici Božího království" (1. Korintským 6, 9-10). Takže je to dost vážné, a neměli bychom to nechat jen tak plavat ve stylu "já už jsem prostě takový (á)".

Prevzaté: http://obohu.cz/biblicke-rozbory/je-homosexualni-chovani-hrich 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one