Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (704 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (763 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (73 | 10%)
Viera (171 | 22%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (711 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 11%)
V oboje (37 | 5%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (651 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (280 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (206 | 28%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (118 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 11%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
modltby.jpg
Otázka: Čo je dar hovorenia jazykmi? Je tento dar aj pre dnešok? Čo s modlitbou v jazykoch?

Odpoveď:
Prvá zmienka o hovorení v jazykoch sa viaže s dňom zoslania Svätého Ducha a nachádza sa v Skutkoch 2:1-4. Apoštolovia išli a hlásali evanjelium zástupom, hovorili k nim v ich rodných jazykoch: “počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veliké veci Božie!" (Skutky 2:11). Grécky výraz preložený ako "reči" doslova znamená "jazyky." Teda dar rečí je hovorenie jazykmi, ktoré človek za normálnych okolností neovláda, takže by nemohol kázať niekomu, kto hovorí tým jazykom. V 1 Korintským kapitoly 12-14 sa venujú Pavlovej diskusii o zázračných daroch. Komentuje to takto: “A preto bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril neznámymi jazykmi a nehovoril vám alebo slovami zjavenia alebo poznania alebo proroctva alebo učenia?" (1 Korintským 14:6). Podľa apoštola Pavla a v súlade s jazykmi opísanými v Skutkoch, hovorenie jazykmi má cenu pre niekoho, kto počúva Božie posolstvo vo svojom jazyku, ale pre ostatných je to zbytočné – ak to nie je vykladané/prekladané.

Osoba s darom výkladu jazykov (1 Korintským 12:30) by mohla rozumieť čo hovorí ten, čo vraví v jazykoch aj keď ten jazyk nepozná. Vykladač jazykov by potom mohol komunikovať posolstvo hovorené v jazykoch všetkým ostatným tak, aby rozumeli. “Preto kto hovorí neznámym jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať” (1 Korintským 14:13). Pavlov záver ohľadom nevykladaných jazykov je mocný: “Ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom" (1 Korintským 14:19).

Je dar jazykov aj pre dnešok? 1 Korintským 13:8 spomína, že dar jazykov sa vytráca, aj keď je to spojené s príchodom "dokonalého” v 1 Korintským 13:10. Niektorí poukazujú, že je rozdiel medzi ústupom proroctva a jazykov a vytrácaním sa daru jazykov, čo je dôkaz ústupu jazykov pred príchodom "dokonalého." Aj keď je to možné, nie je to jednoznačne jasné z textu. Niektorí tiež poukazujú na pasáže ako Izaiáš 28:11 a Joel 2:28-29 ako dôkaz, že hovorenie jazykmi bolo znakom prichádzajúceho Božieho súdu. 1 Korintským 14:22 opisuje jazyky ako "znamenie pre neveriacich." Podľa tohto argumentu dar jazykov bol varovaním pre Židov, že Boh bude súdiť Izrael, lebo zavrhli Ježiša Krista ako Mesiáša. A tak potom ako Boh skutočne súdil Izrael (zničením Jeruzalema Rimanmi v r. 70n.l.), už dar jazykov nebude ďalej slúžiť svojmu účelu. Kým tento pohľad je možný, primárny účel hovorenia jazykmi nie je nevyhnutne spojený so zánikom tohto daru. Písmo jednoznačne netvrdí, že dar hovorenia jazykmi už skončil.

Zároveň, ak by dar hovorenia jazykmi bol aktívny dnes v cirkvi, využíval by sa v súlade s Písmom. Bol by to skutočný a zreteľný jazyk (1 Korintským 14:10). Slúžil by účelu komunikácie Božieho slova osobe hovoriacej iným jazykom (Skutky 2:6-12). Bol by v súlade s prikázaním, ktoré Boh dal skrze apoštola Pavla: "Keď niekto hovorí neznámymi jazykmi, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá. Ale ak nemá kto vykladať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení, pravda, sebe a Bohu nech hovoria" (1 Korintským 14:27-28). Bolo by to tiež v podriadení sa 1 Korintským 14:33, “Lebo Boh nie je Bohom neporiadku ale pokoja.”

Boh určite môže dať človeku dar hovorenia jazykmi, aby mu umožnil komunikovať s niekým, kto hovorí inou rečou. Svätý Duch je zvrchovaný v udeľovaní duchovných darov (1 Korintským 12:11). Len si predstavte o koľko produktívnejší by misionári boli, ak by nemuseli študovať jazyky a hneď by hovorili k ľuďom v ich vlastnom jazyku. Avšak nezdá sa, že o toto by Bohu najviac išlo. Hovorenie jazykmi sa dnes neobjavuje v takej forme ako v časoch Novej zmluvy napriek tomu, že by to bolo nesmierne užitočné. Veľká väčšina veriacich, ktorí tvrdia, že majú dar hovorenia jazykmi, ho nepoužívajú v súlade s Písmom ako sme to spomenuli vyššie. Tieto skutočnosti vedú k záveru, že časy daru hovorenia jazykmi sa skončili, alebo aspoň je to raritou v Božom pláne pre dnešnú cirkev.

Tí, čo veria v dar hovorenia jazykmi ako “v modlitebný jazyk” pre vlastné vzdelávanie, majú tento postoj z 1 Korintským 14:4 a/alebo 14:28, “Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cirkev buduje.” V celej 14. kapitole Pavol zdôrazňuje dôležitosť výkladu jazykov (prekladu), viď 14:5-12. Pavol vo verši 4 hovorí: “Ak hovoríte jazykmi bez výkladu, nerobíte nič, len budujete seba, a snažíte sa vyzerať duchovnejšími ako ostatní. Ak hovoríte v jazykoch a má kto vykladať, budujete všetkých.”

Nová zmluva nikde konkrétne nedáva inštrukcie o "modlitbe v jazykoch." Nová zmluva nikde neudáva účel "modlitby v jazykoch," alebo konkrétne neopisuje osobu "modliacu sa v jazykoch." Naviac, ak "modlitba v jazykoch” je budovaním seba, nebolo by neférové voči ostatným, ktorí nemajú dar hovorenia jazykmi a ktorí sa teda nemôžu budovať? 1 Korintským 12:29-30 jasne naznačuje, že nie každému je daný dar hovorenia jazykmi.


Zdroj: http://www.gotquestions.org/Slovencina/hovorenia-jazykmi.html

Viac o tejto téme: Duchovné dary
Videoprednáška - životná skúsenosť: Z tmy ku svetlu

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one