Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
Sky_wallpapers_14.jpg

Mat 22:34-38
„Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie."

Jeden člen zboru mal stále nejaké problémy vo svojom osobnom živote, vo svojej rodine, v práci, alebo i vo zbore. Jedného dňa za ním prišiel kazateľ a spýtal sa ho: „Môžeš úprimne popísať svoj vzťah k Bohu slovami, milujem ťa Bože celým mojím srdcom?" Brat sa udivene pozrel na kazateľa a povedal: „Nikto sa mi toto ešte nikdy nespýtal." „Nie, nemôžem popísať môj vzťah s Bohom týmto spôsobom. Môžem povedať, že ho poslúcham, že mu slúžim, že ho uctievam, no nemôžem povedať, že ho milujem celým srdcom." Veľa vecí v živote tohto muža bolo v neporiadku, pretože Boží prvoradý zámer pre jeho život nebol v poriadku. A tu by som chcel vyzdvihnúť hlavnú myšlienku nášho dnešného uvažovania. Boh nás stvoril pre vzťah lásky s ním. Keby sme chceli zhrnúť celý SZ, tak by sme to mohli urobiť veršami z Dt 6:4-5 „Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou."


Najväčšie prikázanie

Toto je volanie Boha počas celého obdobia SZ. Toto bolo vyznaním viery židovského národa. A keď sa PJ. opýtali, ktoré je to najväčšie prikázanie v zákone, tak v ev. Markovom odpovedá práve týmito slovami (12:30) „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou." Tu si potrebujeme uvedomiť, že všetko je postavené na tomto. Všetko v našom kresťanskom živote, všetko v súvislosti s poznaním Boha, prežívaním Ho v našom živote, všetko v súvislosti s poznaním a konaním Jeho vôle, všetko stojí na kvalite nášho vzťahu lásky k Bohu. Ak ten nie je v poriadku, tak veci v našom živote nebudú v poriadku. Prečítajme si čo Boh hovorí v Písme o tomto vzťahu lásky: „Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní;..." (Dt 30:19-20) „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jedno rodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. . . . My milujeme, lebo Onnás miloval ako prvý." (1Ján 4:9-10,19) Je to Boh, ktorý si nás prvý zamiloval.

On inicioval vzťah lásky s nami. V skutočnosti, On nás miloval ešte pred tým, než sme sa vôbec narodili a prejavil svoju lásku k nám v obeti JK na kríži. Pretože Boh nás miluje, On túži po tom, aby sme ho i my milovali. Túži, aby sme milovali celou našou  bytosťou. To je to najväčšie prikázanie. Prežívanie Boha v našom živote je podmienené práve týmto vzťahom lásky k nemu. Náš vzťah lásky k Bohu je dôležitejší než ktorýkoľvek iný faktor nášho života. Tí, čo nikdy nepoznali Kristovu úprimnú lásku, nemôžu viesť iných k prameňu života. Kristova láska v srdci je podmaňujúca moc, ktorá vedie človeku k tomu, (550) aby zjavoval Krista v rozhovoroch, v prejavoch láskyplného súcitu a v zušľachťovaní života tých, s ktorými sa stretáva. (EGW)


Vzťah na prvom mieste

Predstavte si vo svojej mysli dlhy rebrík stojací oproti vysokému múru. Predstavte si svoj život ako vystupovanie po tom rebríku. Nebola by to tragédia, dostať sa na vrchol rebríka a zistiť, že rebrík bol opretý o nesprávny múr? Mať jeden život k dispozícii a netrafiť sa? Náš vzťah k Bohu (Otcovi, JK a DS) je to ten najdôležitejší aspekt nášho života. Ak ten nie je v poriadku, nič iné nie je tak dôležité. No je tu ale jeden ukazovateľ, ktorý úzko súvisy s našim vzťahom lásky k Bohu a stým, či skutočne milujeme Boha z celého nášho srdca a celou našou bytosťou. Tou skutočnosťou je, že Boh neprijíma žiadnu dvoj tvárnosť, neveru, alebo pokuľhávanie vo vernosti. Vo vzťahu lásky k nášmu Bohu nie je prípustná žiadna konkurencia.

Ježiš hovorí u Mt 6:24 „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone." Boh už Izrael upozorňoval na nebezpečenstvo nevery a uctievania modiel: „dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina, svojho Boha, sa boj, Jemu slúž a na Jeho meno prisahaj! Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, aby nevzplanul hnev Hospodina, tvojho Boha, proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme - lebo Hospodin, tvoj Boh, je horliaci Boh uprostred teba." (Dt 6: 12-15) dávať Boha na prvé miesto vo svojom živote / ponuky sveta a lákadla satana... Ako dôsledok nášho vzťahu lásky k Bohu, ak On bude na prvom mieste, Boh zabezpečí všetko čo potrebujeme k životu.


Stvorený pre večnosť

Ďalšia skutočnosť, ktorá súvisy so vzťahom lásky s našim Bohom je, že Boh nás nestvoril len pre tento čas tu na tejto zemi. Boh nás stvoril pre večnosť. Čas (náš život tu na tejto zemi), nám ponúka príležitosť sa s Bohom zoznámiť. JE to príležitosť pre Boha i pre nás, aby sa mohol rozvinúť náš charakter do Jeho podoby. Aby sme potom večnosť mohli prežívať v jej plnosti. Ak sa rozhodneme žiť len tu a teraz tak nám uniká ten konečný zámer nášho stvorenia. Ak žijeme iba pre dnešok, tak dovoľujeme, aby naša minulosť a prítomnosť formovala náš život dnes. No náš život ako deti Božích má byť formovaný budúcnosťou (tým čim budeme jedného dňa). Boh používa našu prítomnosť, aby nás vytvaroval a pripravil pre život služby tu na zemi ale hlavne raz vo večnosti. Pozrime sa ako sa s tým vysporiadal ap. Pavel u Fil 3:8-14 „Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi." Pavlovou skutočnou túžbou bolo poznať Krista a byť ako On. Aj ty môžeš podriadiť svoj život Božiemu vedeniu aby si Ho mohol lepšie spoznať, milovať ho nadovšetko a premieňať sa do Kristovej podoby.

Dovoľ, aby tvoja prítomnosť bola ovplyvňovaná a tvarovaná tým, kým sa ty môžeš stať v Kristovi. Boli sme stvorení pre večnosť a podľa tohto Božieho zámeru potrebujeme nasmerovať i náš život. Musíme si byť istí, že investujeme náš život, čas a prostriedky do vecí, ktoré majú večnú hodnotu a nie do vecí, ktoré pominú. Ak si plne neuvedomujeme, že Boh nás stvoril pre večnosť budeme investovať náš život, čas a prostriedky nesprávnym spôsobom. PJ: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, Ale zhromažďujte si poklady v nebi, Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." (Mt6:19-21) / „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou." A to je ďalší dôvod prečo je náš vzťah lásky s Bohom tak dôležitý. On nás miluje, On vie čo je pre nás to najlepšie. Len On nás môže viesť a nasmerovať, aby sme dokázali investovať náš život, čas a prostriedky správnym a „nebeským" spôsobom. Investovať do vzťahu s Ním a vytvárania nebeských hodnôt. Ako sa toto môže diať? Keď s ním budeme „chodiť" a načúvať mu.


Chodenie s Bohom

Boh stvoril prvých ľudí, Adama a Evu pre vzťah lásky s ním. Keď Adam s Evou zhrešili, počuli Boha prichádzať v podvečer dňa. Oni sa skryli, pretože mali strach a hanbili sa. Skúsme si predstaviť a počuť láskavého Otca, ktorý sa vyslovuje otázku lásky: „Kde si?" Boh vedel - niečo narušilo ich vzťah. Každý deň sa chce Boh s nami stretnúť. Ako sa asi Boh cíti, keď prichádza za nami, a volá: Kde si? S akým postojom si vyhradzujem čas pre Boha? Je to z povinnosti, ale preto že Ho milujeme. Túži po Bohu, pretože Ho milujem? Túžim sa s ním v tichosti stretávať? Mnohí ľudia povedia, že majú problém prežívať takýto čas stíšenia sa a stretnutia so svojím Bohom. Ak je to i náš problém, mám tu pre vás jednu radu. Urobme vo svojom živote prioritou č.1 túžbu milovať Boha z celého srdca. Viete podľa čoho zistíme akú má dôležitosť nejaká vec v našom živote? Podľa času, ktorý jej venujeme. Čím viac času jej venujeme, tým je to pre nás dôležitejšie a má to pre nás väčšiu cenu. Je túžba milovať Boha z celého srdca priorita č 1. v mojom živote? ...

Predstavte si, že chodíte s niekým koho milujete a plánujete si ho vziať. Ktorý je ten prvoradý dôvod prečo sa stretávate (trávite čas) s danou osobou? Keď sa dvaja ľudia majú radi a plánuje sa vziať; zaujímajú sa jeden o druhého aký sú, ale to nie je ten prvoradý dôvod prečo spolu chodia. Oni spolu chodia a trávia spolu čas pretože milujú jeden druhého a sú radi keď môžu byť jeden s druhým. Podobne by to malo byť i vo vzťahu s našim Pánom. Čím viac ho poznávame a prežívame skúsenostne Jeho lásku vo svojom živote, tým viac ho budem milovať. Potom sa s ním budeme chcieť stretávať a tráviť s ním čas pretože Ho budem milovať a tešiť sa z toho, keď budem môcť byť s Ním. To nie je len niečo fiktívne. Boh túži mať s nami reálny a osobný vzťah lásky. Viete čo máme napísané o Enochovi? „Enoch chodil s Bohom (300 rokov po splodení Matuzaléma); ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal." Gn 5 „Po narodení svojho prvého syna zažil Enoch niečo oveľa významnejšie. Keď ako otec poznal lásku svojho dieťaťa..., pocítil hlboký vrúcny vzťah k tomuto svojmu rvorodenému synovi. Len tusi uvedomil tú obdivuhodnú lásku, ktorú Boh prejavil voči ľuďom v obeti svojho Syna, i dôveru, ktorú môžu mať Božie deti vo svojho nebeského Otca. Táto neskonalá, nevystihnuteľná Božia láska prejavená v Kristovi ho zaujímala dňom i nocou.

Z celej duše sa snažil zjavovať túto lásku svojim súčasníkom. Enoch nemal spoločenstvo s Bohom vo sne či vo vytržení, ale pri svojich každodenných povinnostiach. Nežil ako pustovník, neuzatváral sa pred ľuďmi. Na svete konal Božie dielo. Bol neochvejne verným Božím služobníkom vo svojej rodine, pri styku sblížnymi, ako manžel a otec, či priateľ a občan. Boh ho poctil zvláštnymi znameniami. Bol jedným z najpokornejších ľudí. Čím užšie bolo jeho spojenie s Bohom, tým viac si uvedomoval vlastnú slabosť a nedokonalosť. Enoch si počas svojho činorodého života neochvejne udržiaval spojenie s Bohom. Čím viac ho tiesnilo množstvo naliehavých povinností, tým vytrvalejšie a vrúcnejšie sa modlil. Tristo rokov chodil s Bohom. Každý deň túžil po tesnejšom spojení s Bohom, stále viac sa blížil k Bohu, až nakoniec si ho Boh vzal k sebe." (PP 59)


Prežívať vzťah dnes

Mnohí ľudia si dnes myslia, že dnes nieje možné mať s Bohom reálny, osobný a praktický vzťah. Myslia si, že Boh je príliš ďaleko a netrápi sa o náš každodenný život. No to nieje Boh, ktorý je nám predstavený v Biblii. Od Genesis až po Zjavenie vidíme Boha v reálnom, blízkom a praktickom vzťahu k človeku. Boh mal reálny vzťah s Noachom, Mojžíšom, Izaiášom atď. Boh mal reálny vzťah s človekom skrze život a službu JK. To isté sa dialo i po zostúpení DS na letnice. Boh túži mať i s nami skutočný a blízky vzťah lásky, taký, aký mal s ľuďmi v biblických dobách. I môj a tvoj život môže odrážať takýto reálny, osobný a praktický vzťah s Bohom ak budeme vnímavý a odpovedať na Jeho prácu v nás. Láska musí byť reálna a osobná. Vzťah lásky s Bohom sa odohráva medzi dvoma skutočnými bytosťami.

Boh stále túži po osobnom a reálnom vzťahu lásky s nami a snaží sa doviesť nás do takého vzťahu. Boh je ten istý, včera dnes i na veky. Boh sa nám reálne a osobné predstavuje v Biblii a verím, že Boh sa takto reálne a osobne môže zjaviť i nám. Keby sme teraz stáli pre Bohom, mohli by sme popísať náš vzťah k nemu slovami: „Milujem ťa, Bože, celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a všetkou svojou silou"? Môžeme zhodnotiť náš vzťah k Bohu ako osobný, reálny a praktický? Zamyslime sa nad našim vzťahom s Bohom. Prehodnoťme ho a prehodnoťme priority v našom živote. Choďme na svoje kolená a prosme, aby nám odhalil skutočnú povahu nášho vzťahu k nemu a prosme DS, aby nás do takéhoto vzťahu doviedol. Boh pozýva mňa i teba do vzťahu lásky s ním aby mohol skrze nás uskutočňovať Jeho zámery. Celý Jeho plán pre šírenie Jeho kráľovstva je postavený na reálnom a praktickom pôsobení skrze Jeho vzťah s Jeho ľudom. Boh môže učiniť skutočné zmeny v tvojom živote, skutočné zmeny vo vzťahoch v tvojej rodine, v našom zbore i vo vzťahoch s ľuďmis ktorými žijeme.


Záver

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušoua celou silou. Viac než čokoľvek čo môžeme urobiť, Boh túži po tom, aby sme ho milovali celou svojou bytosťou. On nás stvoril pre tento zámer. Rozhodni sa chodiť so svojím Bohom a rozvíjať s ním blízky vzťah lásky. Vyhraď si čas, keď budeš môcť s Bohom kráčať a zhovárať sa. Zameraj svoju myseľ na vyjadrenia lásky voči Nemu. Chváľ ho za Jeho lásku a milosť voči tebe. Ďakuj mu za vyjadrenia Jeho lásky k tebe. Buď konkrétny, vyjadri, že ho máš rád, uctievaj ho a vyvyšuj Jeho veľkosť. Povedz mu o svojich starostiach a načúvaj tomu, čo ti On bude chcieť povedať.


Záverečné odovzdanie:
Drahý Bože, Ty si nám znova odhalil hlboký význam a úplnú nevyhnutnosť neustáleho vzťahu lásky s Tebou. Ďakujeme Ti, že nás tak veľmi miluješ. Drahý Bože, i my Ťa chceme milovať, uctievať Ťa a chceme Ti slúžiš teraz a i po celú večnosť. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one