Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (698 | 80%)
Áno ! (73 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (755 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (111 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (57 | 8%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (705 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (644 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (276 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (204 | 28%)
26 - 35 rokov (115 | 15%)
36 - 45 rokov (138 | 19%)
46 - 55 rokov (114 | 15%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
Heaven_and_Hell___Wallpaper_by_RedXen.jpg
„Ale všetky ľudské snahy, všetky bohaté cisárove dary a uzmierovania bohov neodstránili zlovestné presvedčenie, že požiar bol výsledkom rozkazu. V dôsledku toho, aby sa zbavil takého chýru, Nero hodil vinu a najvybranejšie mučenie na skupinu nenávidenú pre ich odpornosti, ľuďmi nazývanú kresťania. Christus, z ktorého mena ten názov pochádza, dostal najvyšší trest za vlády Tibéria od jedného z našich prokurátorov, Pontia Piláta a najhoršia povera, hoc nachvíľu zastavená, vypukla znova nielen v Judey, prvotnom zdroji zla, ale aj v Ríme, kde všetky skryté a hanebné veci z každého kúta sveta nájdu svoje centrum a stanú sa populárnymi. Takže prví boli zatknutí všetci čo sa priznali a potom na základe informácií od nich, ohromné množstvo (ďalších) bolo odsúdených ani nie zo zločinu podpálenia mesta, ako skôr kvôli nenávisti k ľudstvu. Výsmech (poníženie) každého druhu sprevádzal ich smrť. Zakrytí do koží zvierat boli trhaní psami kým nezahynuli, alebo boli pribíjaní na kríže, alebo boli odsúdení na upálenie v plameňoch, aby slúžili ako nočné osvetlenie, keď už nebolo denného svetla. Nero ponúkol svoje záhrady pre toto divadlo a predvádzal šou v cirkuse, keď sa zamiešal medzi ľudí v oblečení vozataja, alebo stál hore na voze.
Od tej chvíle aj voči zločincom, ktorí si zaslúžili mimoriadny a exemplárny trest, vznikol pocit súcitu, lebo sa to nedialo, ako sa zdalo pre verejné blaho, ale boli hubení pre nasýtenie krutosti jedného človeka.“

Takže si to zhrňme. V tomto protikresťanskom zázname sa vyskytuje správny Ježišov titul - Christus, Tacitus vie, že bol popravený v provincii Judea rímskym úradníkom Ponciom Pilatom za vlády rímskeho cisára Tibéria (14-37 n.l.) čo úplne súhlasí s Bibliou a správne zachytáva aj odvodený názov skupiny jeho stúpencov – kresťania (lat.christiani). Na nekresťana celkom veľa faktov, nie? Tacitus bol očividne lepšie informovaný, ako Suetonius, hoci boli súčasníkmi a opisovali rovnaké udalosti. Nenadarmo patrí medzi najdôveryhodnejšie pramene poznania o dejinách Rímskej ríše v prvom storočí n.l. Koľko Kristov - Mesiášov ešte spĺňa uvedenú charakteristiku? Alebo aj Tacitus slúžil vytváraniu nejakého mýtu? Tomu by len ťažko niekto uveril...

Ďalším vo filme spomínaným zdrojom je Plinius Mladší (61-113 n.l.), slávny rímsky politik a spisovateľ. Jeho zbierka listov Epistulae patrí medzi veľmi cenné zdroje informácií o štátnej politike a názoroch elity Rímskej ríše. Počas svojej kariéry riešil aj „problém“ šíriacich sa kresťanov, ktorému musel z titulu svojej funkcie čeliť, pretože podľa všeobecného názoru išlo o nebezpečný spoločenský jav. Čo sa mu počas výsluchov zatknutých kresťanov podarilo zistiť, dobre ukazuje list, ktorý poslal Plinius rímskemu cisárovi Traianovi (53-117 n.l.).

“Potvrdili, že celá ich vina, alebo priestupok bol v tom, že sa stretávali v stanovený deň pred úsvitom a modlili sa ku Kristovi, ako k božstvu, zaväzujúc sa slávnostnou prísahou, nie pre akýkoľvek zlý úmysel, ale že nespáchajú žiadny podvod, krádež, alebo cudzoložstvo, že nikdy nezradia svoje slovo a nikdy nezaprú zverenú vec, keď budú požiadaní, aby ju vydali. Potom bolo ich zvykom sa rozdeliť a neskôr znovu zhromaždiť, aby spolu jedli neškodné jedlo.“

V liste Plinius sa vlastne pýta svojho priateľa, cisára Traiana, ako má proti nim postupovať, respektíve či mu cisár, ako jeho nadriadený schváli doterajší postup. List je sám o sebe veľmi zaujímavý, ale pre našu tému postačí, že predstavuje mimobiblické svedectvo o tom, že kresťania uctievali Krista ako Boha už v 1. storočí n.l. Niekto môže namietnuť, že to predsa vôbec nesvedčí o tom, že nejaký Kristus existoval...
Iste, táto správa samotná nestačí. Predstavuje však dôležitý kamienok historickej skladačky. A aby sme nemuseli tápať a mohli sa pozrieť na koreň veci, začítajme sa do ďalšieho z nekresťanských svedkov, do diela oslavovaného i zatracovaného Josepha Flavia. Josephus Flavius (37-100 n.l.) bol veľmi významný židovský historik, účastník židovského povstania, ktoré vyprovokovalo Rimanov k trojročnej vojne, ktorá v r.70 n.l. skončila úplným zničením Jeruzalema. Najprv bojoval na strane Židov, ale keď skončil v rímskom zajatí, prešiel na stranu Rimanov, prijal latinské meno a vstúpil do služieb cisára Vespasiána. Neprestal však byť Židom, lež sa snažil sprostredkovať kultúru a tradície svojho národa grécko - rímskemu svetu. Jeho najslávnejšie dielo, Židovské starožitnosti podáva dejiny Svätej zeme práve počas 1.storocia n.l. keď žil Ježiš a začalo vznikať kresťanstvo. Jeho svedectvo je cenné preto, že opisuje dobu v ktorej žil a ľudí, ktorých väčšinou osobne poznal. V jeho historickom diele sa píše i o Ježišovi, ako o skutočnej postave, Zeitgeist však tvrdí, že tento záznam je dokázaným kresťanským falzifikátom, ktorý je vraj „bohužiaľ“ stále považovaný za pravý. Aká je však skutočnosť? Začítajme sa najprv do spomínaného záznamu, aby sme vedeli o čom je reč.

Josephus Flavius, Židovské starožitnosti, zväzok 18, kapitola 3:
“Niekedy v tom čase žil Ježiš, múdry muž, ak ho je vôbec možné nazývať človekom, pretože robil neobyčajné činy a učil ľud tak, že s radosťou prijímal pravdu. Získal veľa nasledovníkov medzi Židmi i Grékmi. On bol Kristus. Keď ho Pilát po vypočutí obvinenia zo strany našich najvyššie postavených mužov odsúdil, aby bol ukrižovaný, tí čo ho milovali od začiatku nevzdali sa náklonnosti k nemu. Na tretí deň sa im zjavil znova živý, ako to prorokovali Boží proroci spolu s nespočetnými zázračnými vecami o ňom. A kasta kresťanov nazvaných podľa neho, do dnešného dňa nevymizla.“

Všeobecne panuje vo vedeckej obci názor, že táto pasáž bola neskôr kresťanmi dopracovaná - sfalšovaná, pretože obsahuje tvrdenia, ktoré by veriaci Žid nikdy o žiadnom človeku nenapísal. A z Josephovho diela vyplýva, veriaci bol. Identifikovať tieto neskoršie predpokladané kresťanské vsuvky je však pomerne neľahké, pretože všetky zachované grécke rukopisy obsahujú rovnaký text. Väčšina vedcov však dnes zástava názor, že toto tzv.Testimonium Flavianum obsahuje autentické jadro, aj keď v kresťanskom obale. Na stránke, ktorej linku nižšie prikladám, som našiel zaujímavú štúdiu, ako by tento text vyzeral, keby sme z neho vylúčili všetko o čom si vedci myslia, že tam pôvodný autor sám nedal.
http://www.carm.org/apologetics/evidence-and-answers/regarding-quotes-historian-josephus-about-jesus

Tu je „opravená“ verzia textu:
„Niekedy v tom čase žil Ježiš, múdry muž. Robil neobyčajné činy a učil ľud tak, že s radosťou prijímal pravdu. Keď ho Pilát po vypočutí obvinenia zo strany našich najvyššie postavených mužov odsúdil, aby bol ukrižovaný, tí čo ho milovali od začiatku, nevzdali sa náklonnosti k nemu. A kasta kresťanov, tak nazvaných podľa neho, do dnešného dňa nevymizla.“
Predložená teória ma podľa mňa jedno slabé miesto. Ak vyhodíme z textu info o tom, že Ježiš bol Kristus, alebo bol tak aspoň nazývaný, stratí zmysel aj posledná veta o pôvode pomenovania kresťanov, ktorú tam vedci ponechali. Túto teóriu zdá sa potvrdzuje aj arabský preklad Josephovho textu z 10.stor. n.l., ktorý vraj pochádza z inej kópie gréckeho originálu:
„V tom čase bol múdry muž, ktorý sa volal Ježiš. Jeho osobné vystupovanie (správanie) bolo dobré a bolo o ňom známe, že je bezúhonný. Veľa ľudí spomedzi Židov aj iných národov sa stalo jeho nasledovníkmi. Pilát ho odsúdil, aby bol ukrižovaný a zomrel. A tí čo sa stali jeho stúpencami jeho nasledovníctvo neopustili. Hlásali, že sa im zjavil po svojom ukrižovaní a že žije. Podľa toho bol asi Mesiášom o ktorého zázrakoch proroci rozprávali.“

Ako vidno, nemožno len tak mávnutím ruky celý text hodiť do koša, ako falzifikát. Aj keď z neho vylúčime predpokladané kresťanské vsuvky, stále nám zostane jednoduchá správa o Ježišovi, bezúhonnom židovskom učiteľovi, ktorého ukrižovali. Jeho stúpenci označovaní ako kresťania sa po jeho poprave nerozpŕchli, ale hlásali, že nezomrel, ale vstal z mŕtvych a žije. Aj takto očistený text by bol dosť jasným svedectvom, že Ježiš z Nazareta nie je žiadny mýtus, ale skutočná historická postava. Pozoruhodné je navyše aj to, že aj táto okresaná, „odkresťančená“ vedecká verzia textu hovorí, že Ježiš okrem učenia robil neobyčajné činy. Jasný odkaz nato, že nebol iba múdrym židovským učiteľom, ale jeho učenie malo takpovediac akúsi neobvyklú „pridanú hodnotu“. Navyše táto pasáž nie je jediná v diele Josepha Flavia, v ktorej sa hovorí o Ježišovi, hoci sa Zeitgeist tvári, akoby to tak bolo. Ako som ukázal už neraz, nie je to nič prekvapivé, pretože film zásadne neuvádza nič, čo by mohlo spochybniť jeho agendu...

Josephus Flavius, Židovské starožitnosti, zväzok 20, kapitola 9:
„Ale tento mladší Ananus (Annáš?), ktorý ako sme Vám už hovorili prevzal veľkňazský úrad, bol svojou povahou trúfalý a veľmi drzý, bol tiež zo sekty Saducejov, ktorí sú veľmi nekompromisný v posudzovaní previnilcov, viac než všetci ostatní Židia ako sme si už všimli.
Keď teda tento Ananus bol takejto povahy, myslel si, že má teraz vhodnú príležitosť (uplatniť svoju autoritu). Festus bol už mŕtvy a Albinus bol ešte len na ceste, tak on zvolal sanhedrin sudcov a priviedol pred nich Jakuba, brata Ježiša nazývaného Kristus a niektorých ďalších. A keď sformoval proti nim obvinenie ako proti narušiteľom zákona, poslal ich na ukameňovanie.“

Tento starý text o ktorom sa vo filme nič nedozviete, hovorí o odsúdení apoštola Jakuba, Ježišovho brata a ďalších kresťanov spolu s ním na ukameňovanie. Táto pasáž zo Židovských starožitnosti je vo všeobecnosti považovaná za úplne autentickú správu. Nesporný dôkaz, že Ježiš z Nazareta, nazývaný Kristus nie je mýtus! Navyše, podľa mňa by táto pasáž nebola celkom pochopiteľná , keby jej nepredchádzala samostatná informácia (vid Testimonium Flavianum) o tom, kto vlastne bol Ježiš, ako skončil a že zanechal nasledovníkov. Inak by predsa nebolo jasné prečo bol taký záujem zbaviť sa aj Jakuba a ďalších....
http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-20.htm
http://www.carm.org/apologetics/evidence-and-answers/non-biblical-accounts-new-testament-events-andor-people
www.ccel.org/j/josephus/works/JOSEPHUS.HTM
Ďalším zaujímavým svedectvom hoci nie priamo o Ježišovi, je nasledovná pasáž zo Židovských starožitnosti:

Josephus Flavius, Židovské starožitnosti, zväzok 18, kapitola 5:
“Teraz si niektorí Židia mysleli, že zničenie Herodesovej armády prišlo od Boha a to veľmi spravodlivo, ako trest za to čo urobil proti Jánovi, ktorého volali Krstiteľ. Lebo Herodes ho zabil hoci bol dobrý človek a kázal Židom, aby sa cvičili v cnosti, aby boli spravodliví jeden k druhému, aby boli zbožní voči Bohu a tak prišli ku krstu. Lebo toto umývanie by bolo pre neho vítané, keby ho používali, nie kvôli zbaveniu sa istých hriechov, ale kvôli očisteniu tela za stáleho predpokladu, že duša bola predtým úplne očistená spravodlivosťou. Keď potom mnohí ďalší chodili za ním v zástupoch, lebo boli veľmi pohnutí jeho slovami, Herodes, ktorý sa obával veľkého vplyvu, aký mal Ján nad ľuďmi a sklonu vyvolať vzburu (lebo sa zdalo, že sú ochotní vykonať čokoľvek by im radil) si myslel, že najlepšie bude usmrtiť ho, aby sa zabránilo rozbroju, ktorý by mohol spôsobiť; aby sa nedostal do ťažkostí ušetrením života človeka, ktoré by mohol neskôr ľutovať, keby už bolo príliš neskoro. Preto bol kvôli Herodesovej podozrievavej povahe poslaný, ako väzeň na Macherus, hrad ktorý som už predtým spomínal a tam bol usmrtený. Teraz Židia mali takú mienku, že zničenie armády bolo zoslané ako trest na Herodesa a známka Božej nemilosti voči nemu.“

Tento staroveký text o ktorého pravosti niet zásadného sporu, jasne spomína osud Ježišovho biblického predchodcu sv. Jána Krstiteľa. A človek by si myslel, že to bola len ďalšia mytologická postava, ktorá zanechala v histórii ešte menšiu stopu, ako Ježiš... Takisto v Starožitnostiach nájdeme hojné zmienky o Pontiovi Pilátovi a veľkňazovi Annášovi. Z vyššie spomenutého je teda jasné, že biblický Nový zákon nespomína žiadne legendárne postavy, ale skutočných ľudí z mäsa a kostí, ktorí naozaj na území dnešného Izraela žili. Že sa Ježišovi a jeho stúpencom nedostalo medzi dobovými historikmi väčšieho ohlasu je celkom pochopiteľné vzhľadom na niekoľko prirodzených bariér. Jedna je napr. geografická. Ježiš a väčšina jeho prvých nasledovníkov nikdy neopustili Svätú zem. Ďalšou je bariéra jazyková, lebo len málo Grékov a Rimanov ovládalo hebrejský či aramejský jazyk a aj keď niekoľko vzdelaných Židov preložilo svoj Starý zákon do gréčtiny, zostalo ich náboženské myslenie a dedičstvo pre nežidovských vzdelancov v rovine nepochopiteľnej kuriozity. A za tretie treba otvorene povedať, že prirodzenou príčinou bol aj grécko - rímsky antisemitizmus spôsobený odlišnosťou oboch kultúr. Gréci a Rimania v zásade pozerali na Židov zvrchu a keď sa objavil niekto, ako Ježiš, ktorý bol aj Židmi samotnými zavrhovaný, je pochopiteľné, že nestálo za námahu o ňom písať. Napriek tomu sa o ňom zachovalo dosť správ nato, aby bolo nespochybniteľné, že existoval a dokonca aj kým bol...

Koniec koncov nie je predsa jedinou svetoznámou historickou postavou, ktorej život poznáme len zo správ žiakov/stúpencov, alebo podania neskoršej generácie letopiscov. Veľmi dobrým príkladom je známy grécky filozof Sokrates (469-399 pred n.l.). To čo o ňom vieme, sa zachovalo iba v dielach jeho žiakov, Platóna, Aristotela, Xenophona a ďalších. Napriek tomu, že sa istá časť odborníkov prikláňala k názoru, že si Platón Sokrata vymyslel, ako virtuálneho filozofického „partnera“ s ktorým vedie svoje Dialógy, prevláda na základe ostatných prameňov názor, že Sokrates skutočne existoval, hoci sa nezachovala ani čiarka z jeho vlastného diela. Biblické evanjeliá teda predstavujú minimálne rovnaké svedectvo o Ježišovi, ako Platónove Dialógy v Sokratovom prípade. Hádzať ich preto do koša, ako údajne „nedôveryhodné“ a „sfalšované“ je iba známkou obyčajných predsudkov a nerozumnej zaujatosti. Zaujímavý je tu ešte jeden spoločný fakt. Aj Sokrates podobne ako Ježiš, bol svojimi súčasníkmi a rodákmi odsúdený na smrť pre svoje filozoficko - náboženské názory. Zaujímavé, však?

http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates
Prečo je teda Sokrates pre mnohých prijateľnejší ako Ježiš? Prečo napriek tomu, že je o Ježišovi Kristovi napísaných toľko historických záznamov a svedectiev nielen jeho stúpencami, ale aj cudzími, dokonca i nepriateľmi, (ako sme mali možnosť vidieť), to všetko niekomu „nestačí“? Len preto, že sa vyhlásil za Syna Božieho nemohol existovať? Ak je toto jeho hlavný „problém“, potom sa v podstate za 2000 rokov nič nezmenilo, pretože aj vtedy bol tento jeho nárok hlavným kameňom úrazu a sváru. Ježiš nebol žiadny politik, revolucionár, ani púhy filozof, ktorý podľa niektorých predbehol dobu.
Na jeho učenie nebude žiadna doba dosť pripravená. Pre ľudí zašiel príliš ďaleko tým, že vystupoval, ako Boží vyvolenec. Jeho spoločenská misia a autorita bola po celý čas založená na tom, že je Syn Boží – Mesiáš. Pre jeho lásku a dobrotu ho nezabili. Takí dobráci dnes končia maximálne v blázinci. To čo ho dostalo na kríž, je rovnako veľké a pre mnohých neprijateľné dnes, ako to bolo aj vtedy.

Evanjelium podľa Marka 14:53
„Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili, a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: „My sme ho počuli hovoriť: »Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.«“ Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti.

Ježiš Kristus teda nielenže je reálnou postavou histórie, ale bezpochyby o sebe aj skutočne tvrdil, že je Boží syn a Mesiáš. Inak by totiž jeho smrť nikdy nebola skutočne pochopiteľná, nedávala by zmysel. Bez tejto Ježišovej sebaprezentácie by k jeho odsúdeniu a poprave nikdy nedošlo. To znamená, že autori evanjelií o ňom neklamú a nevytvorili umelo jeho mýtus, aby pomocou neho získali moc a peniaze. To čo získal z ľudského pohľadu Ježiš a všetci jeho stúpenci, bola iba smrť, chudoba a opovrhnutie. Ani jeden z jeho nasledovníkov v spoločnosti nezískal nič viac. Svätý Pavol, ktorý bol z hľadiska vplyvu asi najúspešnejším apoštolom, lebo najviac cestoval, musel po celý život pracovať vlastnými rukami, aby sa uživil. A to bol zo všetkých najvzdelanejší. Ani tak však neunikol viacnásobnému väzeniu a nakoniec katovmu meču. Ak teda niekto tvrdí, že kresťanstvo vymysleli ľudia túžiaci po moci, buduje len ďalší historický mýtus, ktorý nemá oporu v realite. Trvalo dlhé storočia, kým sa kresťania dostali medzi elitu a mohli spolurozhodovať a smerovaní nejakej časti sveta. Cesty dejín sú veľmi kľukaté a kresťanstvo nikdy nemalo priamu, vavrínmi vydláždenú cestu k moci a sláve. Veľa vecí bolo v priebehu času zabudnutých, veľa aj prekrútených, bolo i veľa ľudí, ktorí si dali nálepku kresťana a pritom im toto náboženstvo nič nehovorilo a len z neho ťažili. Možno je to tak, že čím viac ľudí sa ku kresťanstvu formálne hlásilo, tým menej bolo v tomto rastúcom dave skutočnej hĺbky. Vzniklo preto v dejinách mnoho zlého, mnoho bolesti a krivdy. Je však nevedecké a hlavne hlboko nepravdivé preto hádzať všetkých do jedného vreca a vynášať paušálne súdy. V zásade niet idey ktorú by ľudia neboli schopní zneužiť. To však svedčí skôr o niečom v nás. Čo sa kresťanstva týka, vždy sa našlo v jeho radoch dosť poctivých ľudí, ktorí s pokorou a odhodlaním niesli štafetu jeho Zakladateľa v každej generácii a práve vďaka nim a Ježišovmu duchu, ktorí vždy sprítomňovali, sa jeho náboženstvo stalo svetovým a pretrvalo už dve tisícročia. Práve vďaka nim, týmto často neznámym svätým, máme stále úžasnú možnosť zažívať príťažlivosť Ježišovej lásky a múdrosti. Aká mocná musela byť pečať jeho posolstva, keď nič nestratila zo svojej živosti ani dnes. Len pár historických osobností sa môže pochváliť niečím takým...

Nuž čo teda povedať o prvej časti filmu Zeitgeist? V podstate sa ukázalo, že vlastne nie je pravda nič z toho čo film o kresťanstve hovorí. Podrobný rozbor tvrdení filmu odhalil, že obyčajná lož zmiešaná so šikovnou polopravdou, sú hlavným základom celého rozprávania. To na čo sa film snažil silou mocou poukázať, čiže údajný podvod na ľuďoch, žaluje skôr jeho vlastných autorov. Práve na hrubej manipulácii s ľuďmi a faktami je vlastne založený celý úspech filmu Zeitgeist. To čo film prináša nie je nič iné, ako obyčajná propaganda, založená na hlúposti, naivite a poverách. Je možné v ďalších dvoch častiach filmu očakávať, že sa „metodika“ rozprávania nejako zásadne zmení a nastúpia objektívne fakty? Po kritickom rozbore prvej časti tomu môže veriť len naivný človek...;-)

Ďalšie dve časti sú dobre vysvetlené na nasledovných stránkach:
http://conspiracyscience.com/articles/zeitgeist/part-two/
http://conspiracyscience.com/articles/zeitgeist/part-three/
Aj tieto nezávislé kritiky len potvrdzujú môj osobný názor, ktorý tu prezentujem.

S jedným tvrdením filmu však možno naozaj vrelo súhlasiť. Neverte hneď všetkému čo vidíte v televízii, alebo na internete. Začnite čítať knihy a hlavne, začnite konečne kriticky a bez predsudkov rozmýšľať! Inak uveríte prvej propagande, ktorá sa naskytne a stanete sa nedobrovoľnými bábkami v rukách iných... 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one