Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (695 | 80%)
Áno ! (73 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (19 | 2%)
Určite nie ! (17 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (752 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (21 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (201 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (111 | 15%)
Sila (72 | 10%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (56 | 7%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (703 | 84%)
Ak verím v evolúciu (95 | 12%)
V oboje (36 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (641 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (274 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (204 | 28%)
26 - 35 rokov (114 | 15%)
36 - 45 rokov (137 | 19%)
46 - 55 rokov (114 | 15%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
maxresdefault.jpg
Je fyzické uzdravenie pre veriacich zaručené vo vykúpení? (Izaiáš 53:3-5)?
Nie je. Ultimatívne a definitívne uzdravenie príde, keď dostaneme oslávené telo. Uzdravenie nášho fyzického tela, pokiaľ je v hynúcom stave (pred našou smrťou a vzkriesením), nie je zaručené vo vykúpení. Úplne uzdravenie ani nemôže nastať, keďže každá bunka v našaom hynúcom tele je pod kliatbou smrti (Genesis) a odumiera.
Navyše je dôležité si uvedomiť, že hebrejské slovo pre uzdravenie (napha) môže znamenať nie len fyzické uzdravenie, ale aj duchovné uzdravenie. Kontext Izaiáša 53:4 naznačuje, že je tu v obraze duchovné uzdravenie. V piatom verši je nám povedané: „A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrvený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.“ Keďže „prestúpenia“ a „neprávosti“ nám dávajú kontext, jedná sa tu o duchovné uzdravenie z ľudskej biedy hriechu.
 
Ďalej, máme početné verše v písme, ktoré dokazujú, že fyzické uzdravenie v smrteľnom živote nie je zaručené vo vykúpení a nie je to vždy Božia vôľa aby uzdravil. Apoštol Pavol nemohol uzdraviť Timotea z jeho žalúdočných ťažkosti (1 Tim 5:23), a neuzdravil ani Trofima v Miléte. (2. Tim 4:20) alebo Epafrodita (Filip 2:25-27). Pavel hovoril o "telesnej slabosti“ ktorú mal (Gal 4:13-15). A tiež trpel "ostňom v tele", ktorý mu Boh dovolil aby mal (2 Kor 12:7-9). Boh zaiste dopustil aby Jób prešiel fyzickým utrpením. (Jób 1-2). V žiadnom z týchto prípadov nie je uvedené, že by nemoc bola spôsobená hriechom alebo neverou. Ani Pavol, ani ostatní sa nesprávali, ako keby ich fyzické uzdravenie bolo zaručené vo vykúpení. Akceptovali svoju situáciu a spoliehali sa na Božiu milosť pre živobytie. Je pozoruhodné, že pri jednej príležitosti Ježiš ukázal, že choroba môže byť „pre slávu Božiu“ (Ján 11:4).
 
Napokon, máme početné množstvo veršov v písme, ktoré ukazujú, že sa naše fyzické telá neustále „opotrebúvajú“ a trpia rôznymi neduhmi. O našom tele je povedané, že je pominuteľné a slabé (1 Kor 15:42-44). Pavol povedal: "náš vonkajší človek hynie" (2. Kor 4:16). Smrť a choroba bude súčasťou ľudskej existencie do tej doby, kým nedostaneme oslávené telá, ktoré sú imúnne voči takýmto slabostiam (1. Korintským 15:51-55).
 
Hovorím, že by sme sa nemali modliť za uzdravenie? Nie, vôbec nie. Ja len hovorím, že po tom, čo sme poprosili o uzdravenie, musíme sa podriadiť Božej zvrchovanej vôle. On môže mať účel v dopúšťaní našej choroby.


Uzdravenie vždy a pre každého?
 
Milí čitateľ, ak by si nevedel čo obsahuje alebo obnáša učenie týchto učiteľov Hnutia Viery, ponúkam ti zopár citátov podaktorých významných predstaviteľov tohto Hnutia, ktoré ti pomôžu dotvoriť tento obraz skazy: Učitelia Hnutia Viery sa všetci zhodujú, že Boh chce uzdraviť všetkých ľudí. Ulf Ekman k tomu uvádza:
„Boh chce uzdraviť všetkých, to znamená, že aj teba. Môžeš si byť istý, že patríš do skupiny všetkých“.
Pretože človek je vo vnútri božský, Lester Sumrall dodáva: „Keby sme boli stále chorý, začal by som premýšľať o tom, či On nie je náhodou chorý“ Božské uzdravenie tak náleží každému Božiemu dieťaťu. Ak to vieme, nie je potreba, aby sme sa v tejto veci pýtali na Božiu vôľu… Nemusíme sa modliť: „Bože uzdrav tohto muža, túto ženu.“

"V Božom pohľade sú už dávno uzdravený“, tvrdí ďalej Kenneth Hagin. Najvyššia a dokonalá vôľa Božia je, aby nebol žiaden veriaci chorý. Pokiaľ sa aj tak stane, že veriaci ochorie, musí sa vzoprieť satanovi, ktorý chorobu zosiela a vybojovať uzdravenie.

Sumrall píše:
„Diabol má moc uvaliť na teba chorobu, tak ako ju mal napríklad Job. Ale ako kresťan máš Božie poverenie sa vzoprieť, odmietnuť a zničiť všetku autoritu diabla. Musíš uskutočniť svoje práva… Kristov učeník musí povedať: „Som v mene Ježiša uzdravený.“
Podobne radí aj Ekman:
„Keď na teba prichádza moc zhora, musíš ju vo svojom srdci prijať a vyznať: „Božia moc k uzdraveniu vstúpila teraz do mňa. Prímam uzdravenie. Prímam túto moc a vyznávam, že od tejto chvíle som zdravý. Nech vidím výsledky uzdravenia teraz alebo za nejakú dobu – rovnako ho prímam vierou práve teraz."
Liardon, ktorý navštívil nebo, tu videl skladisko zdravých ľudských orgánov, ktoré si navzdory satanskému odporu človek môže vymodliť.
"V tomto skladisku sú stovky nových očí, nôh, kože, vlasy, ušné bubienky – všetko je tam. Musíte len isť a vziať si všetko, čo potrebujete, rukou viery, pretože to tam je, je to tam, je to tam.“
Benny Hinn dodáva: „Uzdravenie nie je možne oddeliť od spasenia“ (Inými slovami, ak je niekto chorý, nie je spasený, pretože neprijal ani jedno ani druhé na základe jeho tvrdenia o neoddeliteľnosti pozn. prekl).
 

Pre tých, ktorí tvrdia, že „všetko zlé môže prísť len od diabla“ a „Boh nemôže spôsobiť alebo dopustiť chorobu v živote veriaceho“.
Numeri  12:10-12
Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: „Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, ať má sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!“

Deuteronomium 28
„Hospodin tě postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi“

„Hospodin tě raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše tě bude pronásledovat, dokud nezahyneš.“

„Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by tě zachránil.“

2 Královská 15:5
Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže až do dne své smrti bydlel v odděleném domě.

2 Letopisu 21:18
Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou.  

Žalm 41:3
Hospodin jej posílí na lůžku nemocných – z jeho nemoci jej zcela uzdravíš!
Řekl jsem: „Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!“

Izaiáš 48:10
Aj, vyvařil jsem tě, ale ne jako stříbro, vytříbil jsem tě v peci bídy.

2 Kor 12:7-9
Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten, satanův posel, který mě sráží, abych si o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo, ale řekl mi: „Moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti.“ 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one