Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
image-11.jpg
Zdroj všetkých tu uvedených článkov a videí: http://hnutieviery.blogspot.sk

Učenie Hnutia Viery
Kenneth Hagin je často označovaný za otca Hnutia Viery, ale v skutočnosti to bol Phineas Parkhurst Quimby (1802-1866), ktorý položil základy. Bolo to Quimbyho metafyzické učenie, ktoré ovplyvnilo E.W. Kenyona, a boli to učenia E.W. Kenyona, ktoré potom ovplyvnili Kennetha Hagina. Najvýznamnejší učitelia Hnutia Viery v súčasnosti sú inšpirovaný a čerpajú od Kennetha Hagina.

"Sila viery", čo je jeden nebiblický pohľad na vieru, je základom teológie Hnutia Viery. Zástancovia veria, že môžu používať slová k ovládaniu „sily viery“, a tak vlastne vytvoriť to, čo oni veria, že je z písma zasľúbené (zdravie, bohatstvo atď.). Zákony týkajúce sa sily viery, fungujú nezávisle od Božej vôle a sám Boh funguje podľa týchto "zákonov viery".
 
Hnutie viery spája kresťanské učenie o Božej moci s Hnutím ľudského potenciálu typického pre New Age. Ľudský potenciál chce podľa neho Boh naplniť tým, že dáva každému človeku predpoklad byť zdravý, šťastný a bohatý. Ak to tak nie je, potom je to výhradne jeho chyba, pretože jeho viera je nedostatočná, prípadne na neho pôsobia démoni. Z uvedených dôvodov sú zhromaždenia týchto spoločenstiev veľmi emocionálne a Hnutie viery sa označuje i ako hnutie prosperity, triumfálne hnutie alebo hnutie zdravia a bohatstva.

Stúpenci hnutia hlásajú, že človek má len to, čomu verí a čo si žiada od Boha. Dosiahne to pozitívnym myslením, vizuálnou predstavou žiadaných vecí a silnou vierou v to, čo si sám žiada. Zdravie, bohatstvo a úspech dosiahne tým, že tomu bude skutočne veriť, hovoriť o tom ako o uskutočnenej veci a správať sa, ako keby sa to už stalo. Vychádzajú z toho, že slovo sa cez zvláštne zjavené poznanie biblického verša stáva rhémou - slovom, ktoré sa má pozitívne vyznávať ako pravdivé, čím sa to slovo účinne aktivizuje a Boh im potom zošle to, čo takto vyznali. Ak sa im to nesplní, vnímajú to ako dôsledok negatívneho vyznania, nedostatočnej viery či neposlušnosti voči Božím zákonom.

Zástancovia tohto učenia tvrdia, že všetky problémy sa dajú vyriešiť vierou, no človek sa musí zbaviť všetkého, čo by túto vieru oslabovalo. Ich viera v uzdravenie a zbohatnutie je absolútna a taká silná, že dôsledkom je často odmietanie liekov a lekárskej starostlivosti či odovzdávanie vysokých súm na činnosť spoločenstva. K nežiaducim následkom môže potom viesť veľké sklamanie veriacich z nesplnenia očakávaní. Nie je výnimočné, že svoje neúspechy vnímajú ako vlastnú nedostatočnú vieru a zlyhanie pred Bohom, čo následne u nich vzbudzuje silné pocity viny a vyvoláva rôzne psychické problémy. Ak ste chorí alebo sa necítite dobre (negatívne vyznanie) budete sa cítiť ešte horšie. Aj keď máte depresiu, máte vyzerať šťastne a zdravo.


Čo je to viera
Citát od Kennetha Hagina
„Zastavili jste se někdy a uvažovali o tom, co to znamená mít víru ve svou vlastní víru? Bůh očividně měl víru ve svou víru, neboť promluvil slova víry, a ta se uskutečnila... Jinými slovy, mít víru ve svá vlastní slova znamená mít víru ve svou víru. Právě toto se musíte naučit, abyste něco získali od Boha: mít víru ve svou víru.“
Kenneth Erwin Hagin: Having Faith in Your Faith.
Tulsa, Oklahoma, Faith Library 1980, s. 4-5. 


Arnold Prater
„Podle tvého názoru na víru poznám, v jakého Boha věříš... Nemůžeš tomu uniknout: jaký je Bůh, na kteréhos vše vsadil a riskoval, vyjde jasně najevo, když povíš, co věříš o víře. Věříš-li v Boha, který odpovídá na modlitbu pouze podle množství víry, kterou člověk má, pak se musíš zabývat mou otázkou: Kolik víry to vyžaduje? Půl kila? 5 litrů? 3 deka?...Ještě jednou: Co věříš o víře, odhaluje, v jakého Boha věříš.“
Arnold Prater - How Much Faith Does It Take, 1982, s. 15-17

Je-li teze Arnolda Pratera správná, pak to, co nějaké hnutí učí o víře, ukazuje, jakému Bohu se toto hnutí snaží sloužit. A poněvadž hrdou korouhví, pod níž hnutí Víry kráčí, je víra, že bůh hnutí Víry vskutku „musí mít víru ve svou víru". Ovšem Haginovo tvrzení není žádným důkazem. Proč Haginův bůh potřebuje víru? Kolik víry a jaká víra se mu líbí? A konečně, jaký je to Bůh, že potřebuje víru ve svou víru?

KULTICKÁ POVAHA DOKTRÍNY VÍRY
Teologie Víry dává na tyto otázky jasné, ale nepřijatelné odpovědi. Lze proti nim vznést námitky pro to, jakého boha zjevují. Každý bůh, který musí „mít víru ve svou vlastní víru", není Bohem a Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Ve skutečnosti není vůbec žádným bohem. Je onou neosobní „silou" metafyzických kultů. Tato síla je otrockou loutkou každého, kdo zná „formule" a „duchovní zákony" a kdo ví, jak tohoto boha ovládat. Tyto formule a zákony se v hnutí Víry nazývají „vírou", avšak ve skutečnosti nejsou ničím jiným než zužitkovanou metafyzikou Nového myšlení. 


Viera v Boha alebo viera vo vieru (v seba)?
Mnohí úprimní kresťania boli ovplyvnení čarodejným evanjeliom a domnievajú sa, že viera má sama o sebe nejakú silu. Pre nich je viera sila, na Boha zameraná, ktorá Ho núti aby pre nás urobil to, čomu sme verili, že On urobí. V najmenšom to robí Boha podriadeným tým údajným "zákonom", ktoré aktivizujeme "vierou". V najhoršom prípade eliminujeme Boha z toho celého procesu a skladáme všetko do vlastných rúk. Tým sa z nás stávajú bohovia, ktorí sú schopní urobiť čokoľvek, silou vlastnej viery! Takže ak všetko "funguje" podľa týchto "zákonov", potom Boh prestáva byť zvrchovaný a pre Jeho milosť už nie je nikde miesto. Všetko, čo potrebujeme, je použitie tejto "sily viery". A to je tá základná myšlienka v pozadí čarodejníctva! Na rozdiel od tohto, Ježiš povedal: "Maj vieru v Boha" (Marek 11:22). Viera musí mať objekt! Je to absolútna dôvera v Boha. V tom celom našom vesmíre nie je nič a nikto, komu by sa dalo veriť tak absolútne, ako nášmu Bohu! Pravá viera rastie z poslušného vzťahu k Nemu. Boh odpovedá na naše modlitby na základe Jeho zvrchovanosti, múdrosti, milosti, zľutovania a láskavosti - nie pretože Ho nejaké "zákony" ku konaniu nútia!! Boh sa nenechá manipulovať človekom, anjelom, nejakým mentálnym procesom, vysloveným slovom, či nejakým iným postupom!
Dave Hunt


Čo je evanjelium prosperity (chamtivosti)?

V evanjeliu prosperity, tiež známej ako Hnutie Viery je veriacemu povedané "použiť Boha", avšak pravdou biblického kresťanstva je presný opak, Boh si používa veriacich. Hnutie Viery alebo teológia prosperity vidí Ducha Svätého ako silu pripravenú na použitie pre každého veriaceho. Biblia učí, že Duch Svätý je osoba, ktorá uschopňuje veriaceho v Boha. Hnutie evanjelia prosperity sa veľmi podobá niektorým ničivo-chamtivým sektám, ktoré sa dostali do ranej cirkvi. Pavol a ostatní apoštoli neboli priateľský alebo zmierlivý s falošnými učiteľmi, ktorí propagovali takéto herézy. Označili ich za nebezpečných falošných učiteľov a upozorňovali kresťanov, aby sa im vyhýbali.


Základy učenia stúpencov Hnutia viery

Obraz, ktorý vykresľujú kazatelia Hnutia viery je obraz slabého boha, ktorý robí všetko, čo si v mysli privlastňuje silný človek. Človek je vyvýšený do pozície boha a je len nepatrne nižší ako Boh Stvoriteľ. Okamih, kedy sa človek obráti k Bohu a uverí, je chápaný ako okamih, kedy sa človek zbavuje svojej satanskej podstaty a prijíma podstatu božskú. Ako boh potom človek môže dosiahnuť čohokoľvek jednoducho tým, že to bude vyžadovať a vierou to prijme ako realitu. Pri tom všetkom sa nesmie nechať zneistiť tým, že sa isté veci ako realita javiť nebudú. Takže napríklad, keď vyznáva, že je úplne zdravý, nesmie sa nechať zmiasť príznakmi choroby, pretože tie nie sú realitou, ale len satanským klamstvom, ktorý má zneistiť vieru jednotlivca.


Má každý veriaci garantované zdravie a bohatstvo?

To, že sa človek stane kresťanom, rozhodne neznamená, že ho v tomto živote čaká menej ťažkostí a problémov. Často je to naopak. Náš Boh nemá malé ciele. Boh používa práve ľudskú slabosť ako nástroj, ktorým chce ľudí priviesť k sebe. Boh dovolí, aby človek padol úplne na dno, aby si uvedomil že nie je pánom svojho života a že potrebuje Boha. Pre Boha je naša večnosť dôležitejšia ako zdravie a pohodlie tu na tejto Zemi. Bohu ide aj o náš charakter. Práve preto Boh používa napr. aj choroby a finančné ťažkosti, aby kresťanov učil a formoval, aby nám pripomínal, že On je Bohom a my sme príjemcovia Jeho milosti. Pre Boha je náš charakter dôležitejší ako zdravie a pohodlie tu na tejto Zemi. Napriek tomu všetkému môžeme povedať, že Boh každému veriacemu garantuje oveľa viac než len zdravie a bohatstvo Boh garantuje, že nás neopustí v žiadnej situácii a v najrôznejších ťažkostiach bude s nami. O to viac, Boh každému veriacemu sľubuje večný život. Večný život je darom úplne neporovnateľným so zdravím a bohatstvom tu na Zemi. Večný život je niečo tak dokonalého a krásneho, čo ani písatelia Biblie nedokázali opísať. Povedali len: "Čo oko nevidelo a ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú." (1 Korintským 2:9).


Nebiblická viera Hnutia viery ("evanjelia" prosperity)

Viera je moc a sila, ktorá je skrze meno Ježiš k dispozícii každému veriacemu človeku, a skrze toto meno musí človeka poslúchať aj samo nebo . Ide o tzv. božskú vieru, ktorú má aj Boh. Skrze túto vieru stvoril Boh vesmír a rovnaká viera je daná aj veriacemu človeku. Skrze túto vieru musíme veriť, že veci sú najprv hotové v duchovnom svete a neustálym opakovaním a vyznávaním tejto skutočnosti sa docielime toho, že sa stanú reálnymi v materiálnom svete. Čím viac tomu veríme, tým viac môžeme z Boha dostať. Ak sa tak nestane, je príčinou satan, ktorého môžeme v autorite odohnať. Definícia viery ako sily, skrze ktorú môžeme donútiť aj samo nebo, aby počúvalo naše príkazy je skôr mágiou než biblickým posolstvom. Kresťan vo viere pristupuje k Bohu a naopak ho prosí, aby sa stala vôľa Božia ako v nebi, tak i na zemi (Mt 6,10). Samotná viera nie je žiadnou silou, ktorou sa snažíme niečo dosiahnuť, ale spoliehaním sa a dôverou v Boha (Žid 1,11). Viera sama o sebe by bola bez Božej existencie absolútne k ničomu, a preto je nehoráznosť tvrdiť, že Boh stvoril svet skrze vieru.

V koho Boh verí a na koho spolieha? Boh stvoril svet skrze svoje Slovo, a tým Slovom je Boží Syn (Žid 11,3). Ak niekedy Boh niečo zaručoval alebo prisahal, robil to vždy pri sebe samom, lebo Boh nemá sebe rovného (Žid 6,13). Viera teda nie je žiadnou univerzálnou silou, ktorá je k dispozícii ako Bohu, tak človeku, ale je to schopnosť a rozhodnutie človeka dôverovať Bohu. Vierou môže (ak sa správne rozhodne) nespravodlivý človek prijať Božiu lásku, milosť, spravodlivosť a istotu večného života (J 3,16). Viera sama nie je tvorivou mocou, ale je istotou, s ktorou máme pristupovať k Bohu. Vierou sa môžeme prijať spasenie, uzdravenie alebo zasľúbenia, ale v žiadnom prípade nie je prostriedkom k tomu, ako z Boha niečo "vyraziť". Ježiš hovorí: "Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť,, (Mt 21,22). Ale aj tu sa jedná o prosbu, nie o príkaz Bohu. Aj toto nádherné zasľúbenie má však podmienku. Musíme prosiť v súlade s Božou vôľou (1J 5,14) a zostávať v Kristovi (J 15,7). Tým, kto má byť oslávený, je Boh. Podľa učiteľov Viery tvoríme veci, o ktoré žiadame, svojou vierou v "duchovnom svete".

A to tak dlho, až si ich neustálym opakovaním vsugeruje a budeme vo viere tvrdiť, že ich máme, aj keď ich nebudeme vidieť. Ak sa tak nestane, tak za to môže satan. Kde je však Boh a jeho vôľa? Božie deti sa predsa môžu spoľahnúť, že ich láskavý a milujúci Otec vie o ich potrebách ešte skôr, než o ne prosia (Mt 6,8). Je to On, kto im tieto veci dáva, nie nejaká sila, cez ktorú si ju v nejakom duchovne sami tvoria. Biblická viera neobchádza Boha, ani nie je mocou ako ho k niečomu prinútiť, ale naopak, robí ho stredom. Ani uzdravujúcej viera neomieľa stále dokola "som uzdravený, som uzdravený, som uzdravený ..." ale " Pane, verím, že ty ma môžeš uzdraviť" (Mt 9,28).

 
 
Spojenie kresťanstva a čarodejníctva - Veda mysle

Ernest Holmes založil "Cirkev Náboženskej Vedy" (Church of Religious Science), známou tiež pod menom "Veda Mysle" (Science of the Mind). Ako základ položil "Zvrchované Tajomstvo". Je to systém veľmi príbuzný "Pozitívnemu Mysleniu" Normana Vincenta Peale a "Myslenie Možností" Roberta Schullera. V skutočnosti Peale tvrdí, že Holmes z neho urobil "pozitívneho mysliteľa". V roku 1958 Holmes predpovedal: "odštartovali sme hnutie, ktoré, v najbližších 100 rokoch bude tým najväčším náboženským impulzom modernej doby a je predurčené zahaliť celý svet. Tu je spôsob, ako Holmes vysvetlil svoje "Zvrchované Tajomstvo": Veda Mysle učí, že pôvodná, zvrchovaná, tvorivá Sila vesmíru, stvoriteľ všetkej hmoty, života v živých bytostiach, je Kozmický Princíp Reality, ktorý je prítomný v celom vesmíre – a v každom z nás. Veda Mysle ďalej učí, že Človek má beh svojho života pod kontrolou mentálnym procesom, ktorý funguje podľa Univerzálneho Zákona že my vytvárame naše skúsenosti deň za dňom formou a procesom našich myšlienok. Človek myslením, môže priniesť do svojich zážitkov, čokoľvek si želá ". Táto najzákladnejšia myšlienka starodávneho čarodejníctva sa pevne uchytila v modernom svete.

Je základným kameňom hnutia "ľudského potenciálu" a hlavnou súčasťou úspechovo-motivačných seminároch PMA. Stala sa tiež hlavným "mostom", medzi kresťanstvom a čarodejníctvom. I keď je to vyjadrené v iných frázach, je to bežný jazyk tých, ktorí - či už vedome či nevedome - nahradili vieru v Boha za vieru v nejakú záhadnú Silu, ktorá môže byť použitá našou mysľou (vierou), k dosiahnutiu toho, čo chceme. Norman Vincent Peale je tým najúspešnejším "evanjelistom" sily mysle. Vysvetľuje to takto: Vaša podvedomá časť mysle má silu, ktorá mení želanie v skutočnosti, ak sú želania dostatočne silné.
 

Budete ako bohovia
1 Mojžišova 3:5
A had povedal žene: Istotne nezomriete. Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia
Keby sme dokázali prinútiť Boha, či nejakú kozmickú Silu aby robili to, čo si myslíme, veríme, či vyslovíme, dosiahli by sme cieľ čarodejníka: Stali by sme sa pánmi svojho osudu! Boli by sme schopní vytvoriť jednoducho to, čo chceme aby vytvorené bolo - vierou, že sa tak stane. Sila je v našej viere a Boh (alebo tá Sila), musí urobiť to čomu veríme, pretože to čomu veríme, sa musí stať! Veľmi rozšírená medzi kresťanmi dnes je tá zvádzajúca myšlienka: "Poznaj svoju vlastnú myseľ - ži si svoj vlastný život. Urob svoj život presne takým, aký chceš mať."
"Sebavedomá viera v seba je nevyhnutný faktor pre dobrý život. Zdravé JA ťa robí oveľa vnímavejším k vplyvom, ktoré ťa vedú za hranice možností tvojich zmyslov. Neviditeľné, tiché sily nás stále ovplyvňujú, sú to neviditeľní pozorovatelia, vždy viem, že som pánom svojho osudu, kapitánom svojej duše".
To bola lákavá návnada na udicu, ktorá viedla Napoleona Hilla hlbšie do čarodejníctva. Odmietol Boha Biblie, ktorého sa mu jeho otec snažil celkom drsne vnútiť, keď bol ešte chlapcom a zvolil si neosobnú "Silu", ktorú nazval bohom. Čo Hill prijal, bol základný hindu-budhistický okultizmus.

Boží nadpřirozené dílo

Skutečnost, že manifestace Božího Ducha, projevené skrze člověka se jmenují „dary“ vzbudilo jakýsi zmatek. Toto nejsou dary v tom smyslu, že by byly dány určitému člověku aby je vlastnil, a potom používal jak uzná za vhodné. Když jsou pravé, dary Ducha zůstávají pod řízením a kontrolou Boha, a jsou poskytovány Jeho milostí výlučně pro Jeho účel a slávu. Nikdo nemůže hojit, konat zázraky křísit mrtvé, či prorokovat jak ho, či jí napadne. Ani Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, či žádný jiný prorok tak nemohl činit. Když Jeremiáš chtěl prorokovat - musel čekat na Boha. („a stalo se po deseti dnech, že Boží Slovo přišlo k Jeremiáši“. Jeremiáš 42:7). Prostě - zázraky přicházejí pouze skrze řízení a sílu Boží - ne z vlastní iniciativy. Právě tak nemohou být dary Ducha učeny za poplatek v semináři, jak se John Wimber domníval. Petr prohlásil:“Proroctví nepřicházela v dávných dobách z vůle lidí, ale Boží lidé mluvili tak, jak byli inspirováni Božím Duchem.....“ Nikdo nemůže iniciovat a aktivovat pohyb Božího Ducha! Ať už jsou „dary Ducha“ jaké jsou, jsou dávány ve specifických případech k vykonání Božího úmyslu v ten specifický čas, nezůstává jako síla vlastněná jedincem, který by ji používal podle uvážení.....
 
Pakliže někdo položí ruce na nemocného a ten se okamžitě uzdraví, je to manifestace „daru hojení“ podle Boží vůle. Ta osoba která se modlila, tento dar nevlastní jako nějakou kouzelnou hůlku, kterou by mohla podle své vůle zamávat. Tato mylná představa je případem jednoho ze základních omylů v charismatickém hnutí... Je pošetilé si představovat že vlastníme jakýkoliv dar Ducha, který bychom mohli používat jak si vzpomeneme! Je třeba být podezřívavý ohledně každého údajného „daru“, který je iniciovaný a „vlastněný“ duchem člověka! Je vážným omylem slibovat službu „zázraků“ v určitý čas a místo a slibovat „zázraky“, nebo nabízet semináře, které by učili jak konat „znamení a zázraky.“ Cokoliv se vydává za manifestaci „daru Ducha“ a není Jím iniciováno, ale je pod lidskou kontrolou, není od Boha ale z okultu!
Dave Hunt - Zvod kresťanstva

John G. Lake, citáty
„My nechceme choroby. My chceme byť bohovia.“
„Ježiš chce, aby sme žili s postojom bohov vo svete.“
„Božia moc, Duch Svätý je Duchom nadvlády. Človeka robí bohom.“
„Chcem, aby ste počuli, čo povedal Ježiš o sebe. Boh bol v Kristovi, nie? Inkarnáciou (stelesnením). Boh je vo vás jednou inkarnáciou, stelesnením , ak ste sa znovuzrodili. Ste inkarnáciou.“
„Božím zámerom cez Ježiša Krista je urobiť prirodzenosť človeka božskou.“
Zdroj: John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995


Čo je Hnutie Viery?

Hnutie Viery sa objavilo v charizmatickom/letničnom kresťanstve v druhej polovici 20. Storočia. Hnutie viery ako celok nemá žiadnu formálnu organizáciu alebo autoritársku hierarchiu, hoci má niekoľko vysoko postavených učiteľov, ktorí silne ovplyvňujú teológiu Hnutia resp. Slova Viery. Základnou teológiou je zvláštny mix kresťanstva a mysticizmu.
Hnutie Viery v Európe
 
Sándor Németh a Maďarsko 
Maďarský pastor Sándor Németh nadväzuje na charizmatickú tradíciu 70. rokov, ktorá zasiahla i Maďarsko. V roku 1976 sa charizmatické prebudenie dotklo skupiny rímskych katolíkov, kde bol i Németh. Ten už od roku 1973 študoval teológiu. O svojej skúsenosti vydával svedectvo v mnohých rímskokatolíckych skupinách. Po čase tu ale vznikol spor ohľadne krstu dospelých a výsledkom diskusií bolo pochopenie, že treba prijať krst ponorením do vody, čo Németh v roku 1977 urobil. Po tejto roztržke manželia Némethovci prežili krízu, ktorú si vyložili ako démonické útoky a začali sa zaujímať o exorcizmus. Zoznámili sa s Derekom Princom, od ktorého sa naučili množstvo techník boja s démonmi. Od toho času je skupina okolo Németha pod silným vplyvom Princovho učenia. 
 
V roku 1979 zoskupenie zakúpilo domček v Budapešti, kde desať rokov prebiehali dlhé modlitbové stretnutia, spevy piesní a exorcizmy. Pri jednom stretnutí jeho účastníci popadali na zem a zhromaždenie s neobvyklými prejavmi čoskoro vyvolalo záujem komunistickej polície. V roku 1980 odchádza Németh do zboru Jima Crofta, úzko spolupracujúceho s Derekom Princom. Tu bol pomazaný do služby a bolo nad ním vyrieknuté proroctvo: „Tento manželský pár je ako plodný strom, ku ktorému sa postavia ďalšie stromy." V tom istom roku založil Németh v Budapešti so skupinou siedmich veriacich Cirkev viery (Hit Gyülekezete). Názov zboru má demonštrovať teologickú spriaznenosť s učením Hagina. 
 
V roku 1986 mala skupina už päťsto členov a o dva roky vzniklo v okolitých dedinkách 30 skupín, ktoré mali spolu tisíc členov. Cirkev bola zaregistrovaná v roku 1989 a v roku 1992 mala už 80 skupín a 20-tisíc členov. V roku 1997 zbor založil základnú a strednú školu, ktorú pomenoval po maďarskom kazateľovi P. Bornemisszovi. Pre nesúhlas s Némethovou vieroučnou orientáciou odišlo o rok zo zboru množstvo vedúcich, ktorí zbor kritizovali, čo Némethovi stúpenci opísali ako „veľmi agresívnu nekresťanskú kampaň". 
 
V roku 2001 začal zbor vlastné televízne vysielanie a k Némethovmu spoločenstvu sa hlásilo približne 300 cirkví v Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku i v Česku. Centrum cirkvi je v Budapešti, kde sa zbor schádza v hale pre 10-tisíc návštevníkov. Cirkev viery má základnú školu v Budapešti, Pécsi, Debrecíne a Nyíregyháze. Materská škola je v Kecskeméte. Cirkev má taktiež akreditovaný Teologický inštitút sv. Pavla v Budapešti. 
Podľa Nového medzinárodného slovníka letničného a charizmatického hnutia je Németh predstavený ako „silný separatista". 
 

Wolfhard Margies a Nemecko 
V Nemecku je vlajkovou loďou Hnutia viery berlínsky zbor Philadelphia, neskôr Gemeinde auf dem Weg (Cirkev na ceste), ktorý vedie lekár Wolfhard Margies a jeho blízky spolupracovník Hartwig Henkel. Biblickú školu viedol Čech Pavel Neústupný, ktorý prispel k formovaniu teológie uzdravovania zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej na Maninách, z ktorých vznikla cirkev Kresťanské spoločenstvo. To je napokon v intenciách poslania berlínskeho zboru, ktorý si stanovil za cieľ naplniť svojím učením nielen celé Nemecko, ale i krajiny východnej Európy. 
 
Margies je odporcom denominácií a z jeho iniciatívy opustili luteránske charizmatické zbory v roku 1987 tradičné evanjelické cirkvi v Nemecku. Na denomináciách Margiesovi najviac prekážala demokracia, pretože vedenie cirkvi musí byť „zhora nadol a nie zdola nahor". Svoj zbor vedie úplne v línii Hnutia viery, a preto nedovoľuje, aby sa ľudia rozhodovali podľa okolností, ktoré prežívajú. A tak vedie zbor, „že tam nesmú byť pokrytci a zradcovia, že by sme vyslovovali úžasné veci viery a doma by boli vážne chronické choroby, roky trvajúce finančné nedostatky, osamelosť a iné podobné veci". 
 
V roku 1988 sa Margies prihlásil k Haginovej démonológii, ktorú Hagin získal prostredníctvom priamych Kristových návštev, z ktorých sa dozvedel, že moc nad satanom nemá Kristus, ale cirkev. V tom istom roku na konferencii v Karlsruhe Margies vyvodil, že keby sovietski kresťania „vedeli, ako spútať satana, netrpeli by". 
 
V roku 1991, na konferencii v Štutgarte, ďalej obhajoval Haginovu teológiu a v 90. rokoch sa zrejme i preto jeho učenie stalo terčom kritiky zemských i vyznávačských cirkví. 
 
Dnes má Margiesov zbor asi 700 členov a jeho vzťah k luteránskej cirkvi sa zmenil. Hoci jeho teológia ostala tá istá, boli to podľa Margiesa sami luteráni a Evanjelická aliancia v Nemecku, ktorí prosili o spoluprácu. Margies dodnes obhajuje doktrínu Hnutia viery, no je to už len jedna z množstva oblastí ich učenia. 
 

Ulf Ekman a Škandinávia 
Na čele Hnutia viery v Škandinávii stojí pôvodne luteránsky kňaz Ulf Ekman. Po obrátení ku Kristovi pocítil túžbu študovať teológiu, kde sa vymedzil liberálnemu zmýšľaniu a pre svoje chápanie uzdravovania sa dostal do konfliktu. Po absolutóriu luteránskej teológie nastúpil ako školský kaplán a oženil sa s charizmatickou kresťankou. S učením hnutia ho bližšie zoznámil jeho svokor, charizmatický metodista. V roku 1980 odišiel Ekman do USA, kde si osvojil učenie Kennetha Hagina a Kennetha Copelanda. Pri kázni Lestera Sumralla si privlastnil Sumrallom vyrieknuté proroctvo: „V tejto sále sú ľudia, ktorých Boh učiní zodpovednými za životy tisícov ľudí, pokiaľ neopustia mŕtve prostredie, do ktorého sú dnes zapojení." I keď sa neskôr snažil vysvetliť, že luteránsku cirkev nepovažuje za mŕtvu, uviedol, že po týchto slovách z jeho krku „odletel kňazský golier - ako lístie odfúknuté vetrom". Boh mu potom povedal: „Teraz ťa vypúšťam do prostredia, ktoré je pre teba tým pravým, vkladám ťa do nadprirodzena." 
 
Na základe ďalšieho proroctva strávili Ekmanovci rok štúdia na Haginovej škole Rhema v Tulse a Ekman skončil s povolaním študentského kaplána. Po návrate do Švédska usporadúval konferencie, kam pozýval kazateľov Hnutia viery z USA. Sieť priateľov jeho svokra mu poslúžila, aby mohol cestovať po Švédsku a vyučovať doktríny, ktoré načerpal počas štúdia. V roku 1983 založil popri cirkvi i biblickú školu a už prvý rok sa mu prihlásilo 200 študentov. 
 
Novozaložená cirkev má formu nadácie, ktorá je legálnym vlastníkom všetkého, čo hnutie Slovo života má. Riadi biblickú školu, materskú školu, strednú školu a vydavateľstvo. Ekman bol riaditeľom biblickej školy, kresťanskej školy Slovo života a šéfredaktorom časopisov Časopis pre víťazný život a Slovo života. Viedol i súkromnú strednú školu, ktorá vznikla v auguste 1990. 
 
V roku 1997 biblickú školu zastrešila slávna, akreditovaná charizmatická Univerzita Orala Robertsa (ORU), ktorá však nedávno čelila finančným škandálom spojeným s jej vedením. V Škandinávii je Hnutie viery úspešnejšie vo Švédsku než v Dánsku, kde sa nazýva Severojutské biblické stredisko, ktorého sídlom je Hjörring, alebo nesie meno Biblické stredisko Rhema v Hoursene a Biblické vzdelávacie stredisko v Kodani, ktoré vedie Jens Garndfelt. V Dánsku je tiež niekoľko malých skupín, ktoré sa nazývajú buď Strom života alebo Stredisko evanjelia a nadväzujú na teológiu prosperity. 
 
Slovo života sa dnes snaží zaradiť medzi tradičné cirkvi, rozvíja liturgiu a blíži sa k eucharistickému poňatiu Večere Pánovej. Ekman sa dnes profiluje i politicky a je známym kritikom chápania sociálneho štátu. Upustil od excentrického správania, kriku pri modlitbách a je častým rečníkom v kruhoch Hnutia cirkevného rastu. Snaží sa profilovať ako teológ, je otcovský, ale to, čo kázal predtým, sa nemení.

Kritické zhodnotenie 

Mohlo by sa zdať, že Hnutie viery - ak neberieme do úvahy jeho deštruktívny vplyv na cirkvi, psychické poškodenia, úmrtia a samovraždy - sa predsa zaradí do rodiny bežných kresťanských cirkví. To by ale muselo zmeniť svoje učenie, ktoré tieto excesy spôsobilo. Ekmanove, Margiesove či Haginove brožúry však nikdy neboli odvolané. V kníhkupectvách sa dodnes predávajú, a tak naďalej plodia svoje ovocie po celom svete. Ako už mnohokrát v minulosti, i teraz sa preukázalo, že extrémne náboženské hnutia dokážu meniť svoju rétoriku a vystupovanie, ale nie svoje učenie. Vedia však vyvinúť snahu o to, aby umlčali kritikov alebo ich postavili do nepriaznivého svetla. Používajú pritom krásne slová o jednote a láske, ale vecnú diskusiu o svojom učení chápu ako prejav súdu, nelásky a nejednoty. 
 
Súčasná politika „teologickej korektnosti" voči Hnutiu viery však priniesla neblahé ovocie koncom 90. rokov, keď prostredníctvom ich evanjelistu vzišlo tzv. Torontské požehnanie, skrze ktoré sa extrémna manifestácia a rozličné bizarné učenia rozšírili medzi letničiarov a evanjelikálov. Vedúci sa tejto vlne často nebránili v nesplniteľnej nádeji, že vlna prinesie oživenie, prebudenie a cirkevný rast, k čomu, samozrejme, nedošlo.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one