Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
Ancient-Aliens-ark-covenant.jpg
Schrána smlouvy byla nazvána tím nejexplozivnějším artefaktem na zemi. Po 800 let byla nejcenějším a nejsvatějším předmětem na světě... větší, pozlacená skřínka. Její víko s cheruby bylo z ryzího zlata - několik set kilogramů ryzího zlata. Na naše poměry v ceně možná dvou až tří milionů dolarů.
 
Pro ty starodávné hebrejce byla schrána posvátným předmětem, oděným do ohromné záhady. Viděla ji jen vzácná hrstka lidí. Dokonce i při dopravě musela zůstat během celé cesty přikryta. V Šalomounově chrámu byla schrána ukryta za oponou. Přístup k ní nebyl povolen dokonce ani knězům. Pouze veleknězi bylo dovoleno do místnosti ve které stála - a to jen jednou do roka. Ta místnost - nazvaná Nejsvatější místo či velesvatyně - byla místnost bez oken a byla tam hustá tma - i když schrána měla své vlastní světlo, o kterém se zmíníme později. Podle zákona musel velekněz vzít sebou kadidelnici a kouř z kadidla musel naplnit celou místnost před tím, než mohl přistoupit ke slitovnici schrány.
 
Písmo nicméně s bázlivou podrobností popisuje rychlé odsouzení, které padlo na každého, kdo se odvážil schránu znesvětit. Když ji uchvátili pelištejci, kteří žili podél pobřeží Středozemního moře, přinesla pohromu do každého města, které ji přijalo. V Bethšemeši víc než sedmdesát židovských mužů, kteří se postavili do fronty, aby do ní nakoukli, okamžitě zemřelo pro jejich neúctu ke schráně. Shrána byla nesena tyčemi prostrčenými kruhy podél dna. Tyče zůstávaly trvale na jejich místě, aby nebylo potřebí se schrány dotýkat při jejím pokládání nebo zdvíhání. Vypravuje se, že když Boží přítomnost byla se schránou a s hebrejci, kteří ji vlastnili, schrána byla ohlašována jako báječný zdroj božského požehnání a ochrany pro ty věrné. Přinesla jim vítězství v bitvě - a blahobyt do domácnosti muže jménem Obed-edom když byla uložena v jeho domě. Když ale výsledkem nevěrnosti izraelců Božská Přítomnost odešla, schrána byla bezmocná jako každý jinž lidmi vyrobený předmět. Božská Přítomnost nad schránou - naznačená zářivým světlem vznášejícím se nad ní - byla považována za tak svatou, že když velekněz do té místnosti vešel, měl kolem okraje jeho oděvu připevněna granátová jablka střídající se se zvonky, aby lidé venku věděli, zda je stále naživu. K jeho kotníkům bylo připevněno lano, takže kdyby byl skolen smrtí, mohli by ho knězi ze svaté místnosti vytáhnout, aniž by riskovali své vlastní životy.


Biblická schrána smlouvy byla 2a1/2 lokte dlouhá krát 1a1/2 lokte široká krát 1a1/2 lokte vysoká. I s použitím delšího lokte 52,3cm, rozměry schrány by nebyly větší než 131cm dlouhá krát 79cm široká krát 79cm vysoká. Poukazujeme na egyptský královsky loket, který Mojžíš a hebrejci znali a užívali - a kterého se užívalo až tak pozdě jako období prvního chrámu.
 
Pečlivě jsem vyšetřoval, zda schrána byla uložena v tom druhém chrámu, postaveném po židovském vyhnanství v Babyloně. Jelikož jsem v té době byl v jižní Austrálii, navštívil jsem rabína tam v Adelaide. "Rabíne Davide", zeptal jsem se, "obsahoval druhý chrám schránu smlouvy?" Rabín reagoval: "Nadpřirozená Přítomnost tam víc už nebyla. Na místě kde měla být schrána, byl stůl". To nejsvatější místo vskutku zůstalo prázdné. To překvapilo Pompeje, římského generála, který v 63 n.l. násilím vnikl do velesvatyně druhého chrámu. A Josephus, dobře s chrámem obeznámen a přítomen když jej římané zničili, prohlašuje: Ve velesvatyni nebylo vůbec nic. Také v židovském Talmudu jsem našel potvrzení toho, že v Herodově chrámu (obnoveném druhém chrámu) schrána neexistovala. Svědectví se tedy přiklání k podpoře návrhu, že schrána zmizela před zničením prvního chrámu.
 
Podle talmudických pramenů, v době před zmizením schrány smlouvy "Velekněz Izraele vstupoval a vycházel ve světle, které svatá schrána vydávala". Po zmizení schrány se to zmněnilo. Od té doby kněz "tápal svou cestou ve tmě". Poslední zmínky o tom, kde se schrána nacházela, končí s králem Jóšiášem. On ji umístil zpátky do Šalomounova chrámu po tom, co byla odtud zjevně odtraněna. O méně než 50 let později, babyloňané chrám zničili. Krátce před tím prorok Ezechiel ve zjevení viděl, jak Hospodinova sláva chrám opouští. V pozdějším zápise o babyloňanech odnášejících poklad a nádoby chrámu, schrána není zmíněna. V tomto bodě mizí z historie. Zmizela PO době Jóšiášově, ale PŘED zničením chrámu.
 
Tím nejneobyčejnějším návrhem bylo, že schrána byla dopravena do nebe. Na podporu této myšlenky nekteří lidé poukazují na knihu Nového zákona, která se zmiňuje o chrámu v nebi obsahujícím "schránu jeho smlouvy". Avšak podle jiné části Písma, hebrejský svatostánek a jeho nábytek byly pouhou replikou těch v nebi. Existuje nebeský originál a jeho pozemská kopie. Jelikož nebeská schrána vždycky byla v nebi, není žádný důvod, aby tam byla i pozemská. Stojí za to poznamenant, že když šli židé do zajetí v Babyloně a první chrám byl zničen, prorok Ezechiel napsal, že Hospodin vydal nové instrukce ohledně obětního systému - instrukce, které víc už nezahrnovaly schránu smlouvy. A tak když se židé vrátili z vyhnanství, pokračovali v obětním systému podle těch instrukcí, bez schrány smlouvy. V době Ježíše Krista stále ještě vykonávali obětní systém - avšak bez schrány. Není důvodu proč by Izraelci potřebovali schránu na vykonávání obětního systému. Potřebovali by jen postavit "stůl Hospodina" podle návodu v knize Ezechiela.
 
Podle tradice schrána a jiné chrámové poklady zůstaly skryty během celé babylonské invaze, 70ti let židovského vyhnanství a celého období druhého chrámu. Zůstaly skryty během všech staletí zatím co Jeruzalém zůstal pod cizí nadvládou - a zůstávají skryty do dnešního dne. Jak jsme už dřívěji poukázali, je jasné, že Sám Hospodin stále ještě tu schránu vlastní - a stále se ještě dychtivě zajímá o to, co se s ní stane. Požadavkům, aby bylo vynešeno a prozkoumáno víc vzorků krve, nelze vyhovět jednoduše proto, že naleziště je nyní zapečetěno a nikomu není dovoleno je otevřít. Když ale bude povolení k dispozici, plánuje se vzít dva nezávislé genetiky, kteří odeberou vzorky a nechají je analyzovat pod přísným dozorem, aby byla potvrzena známa pravda.

 
Jen 50cm místa. To je vše, co měl. Ron se pomalu plazil na břichu. Kromě baterky neměl nic jiného. Rafatova reakce mu stále ještě vířila hlavou. Záměrně se podíval na hodinky. Bylo 2 odpoledne, středa, 6. ledna 1982. Paprsek baterky zářil dopředu po povrchu masivní hormady kamenů. V mezeře mezi kameny se něco zablýsklo. Začal kameny jeden po druhém odstraňovat. Byla to pomalá, únavná práce. Hned pod kameny byly ztruchnivělé desky. A pod nimi zpráchnivělé pozůstatky zvířecích kůží. Když se jich dotkl, kůže se ropadly na prach. Zvířecí kůže byly položeny na pozlaceném stole s ozdobnou lištou kolem stran. Lišta zahrnovala střídavý vzorek zvonků a granátových jablek. Srdce mu bušilo. V tom okamžiku mu v mozku zableskla pravda. Toto byla jedna z položek Šalomounova chrámu. Bylo tam málo místa a tak nemohl odkrýt celý stůl. Dlouhou dobu jej ale důkladně prohlížel. Nakonec Ron Wyatt došel k závěru, že to byl stůl předkladných chlebů, popsaný v Leviticusu... a vyrobený 1446 př.n.l. V komoře bylo také několik jiných předmětů.
 
Trhlina ve stropě
 
Se zvýšeným obsahem adrenalinu v žilách a s hromadícím se očekáváním, Ron přebíhal zrakem po komoře aby zjistil, co dalšího lze vidět. Nebylo toho moc. Svítil baterkou po kamenech a potom po stropě. Nad hlavou něco upoutalo jeho pozornost. Byla to trhlina, na které byl nános černé látky.
 
Kamenná truhla
 
Pomalu a s obtíží se plazil po kamenech na druhou stranu komory. Tam viděl kamennou truhlu, vyčnívající nad kameny. Měla slabé stěny, podobná truhlím ve starodávnu používaným na ukládňování předmětů. Měla ploché víko. To kamenné víko bylo deset až patnáct centimetrů od stropu. A bylo rozbité na dva kusy. Ten menší kousek víka byl odsunut stranou, což otevřelo otvor do kamenné truhly. Nemohl se podívat dovnitř, protože vršek byl příliš blízko stropu. Přes to ale věděl, co bylo uvnitř. Ta rozbitá a otevřená část víka byla přímo pod trhlinou ve stropu. A ta černá látka spadla z trhliny ve stropě do truhly. Věděl to, protože něco z té látky se rozstříklo na víko.
 
Co to znamenalo
 
V tu chvíli mu všechny věci zapadly do sebe. Okamžitě Ronovi zasvitlo, co se zde přihodilo. Ta trhlilna, kterou našli na dně vyvýšené díry pro kříž (nyní několik metrů nad ním)... tady byl konec té trhliny, právě tady ve stropě. A ta černá látka byla krev. Byl to okamžitý dojem. Nyní si Ron uvědomil, co se zde stalo před téměř 2000 roky. Přemožen city a dvojitým zápalem plic, Ron omdlel. Bylo 14:45, když přišel k sobě - pouhých 45 minut po vstupu do komory. Stal se ale prvním současným svědkem té nejúžasnější události v historii. V myšlenkách, které po tom všem následovaly si Ron uvědomil, proč kolektiv potřeboval vykonat všechny ty tři roky vykopávek prvně - než nalezli tuto komoru. Kdyby nejprve neobjevili ty výklenky a díry pro kříže, s trhlinou v té zadní díře, nemohl by si nyní plně uvědomit, co má před sebou. Dychtil spatřit, co leží v té kamené truhli, ale nemohl. S velkým rozčarováním si stěžoval. Věděl, že schrána tam je, právě před ním, ale nemohl se na ni podívat, ani nevěděl, jak by mohla být vynesena na denní světlo.
 
Pokus o fotografování
 
Podnikl k tomu nalezišti několik dalších výprav, s kamerami. Upevnil kamery na dlouhou tyč a snažil se mezerou v rozpůleném víku vyfotit schránu. Přinesl Polaroid kameru. Fotky byly zamlžené. Přinesl 35mm kameru. Fotky byly zamlžené. Přinesl videovou kameru. Fotky byly zamlžené. Fotil přes rameno jednoho z cherubů, směrek k tomu druhému. Avšak v každém případě po vyvolání filmu se ukázali podivné účinky. Před cherubem (kterého mohl jasně vidět) byla jako by zlatá mlha, zastíňující další pohled. Došel z toho k závěru, že mu prostě nebylo určeno, aby nějaké fotografie pořídil  Při jednom z jeho dodatečných vstupů do komory, Ron si vzal vrták používaný ortopedickými chirurgy, a také kolonoskop (přístroj používaný na snímání uvnitř lidského těla). Chtěl se přesvědčit, že schrána skutečně byla uvnitř té kamené truhle. K jeho zklamání, vrták nemohl proniknout tvrdým kamenem truhle. Musel se proto chopit svého dláta s břitovou destičkou a kladiva. Udeřil do dláta a pak je trochu otočil. Znovu udeřil a otočil. Tak pokračoval, až měl díru asi jeden a půl centimetru v průměru skrze kamennou truhlu. Do té díry vsunul kolonoskop. Ten měl silný světelný zdroj. Vsunoval jej dolů a při tom otáčel čočkou, dokud nerozeznal spodek obruby víka, t.j. slitovnice. Potom spatřil plochou, zlatou stranu. Musíme si uvědomit, že kolonoskop má jen malý rozsah dohledu. Také rozhled otáčením byl omezený. Ron toho proto moc neviděl. Nicméně toho viděl dost, aby VĚDĚL, že to je schrána. Předměty v komoře, které mohly být s jistotou ztotožněny, jsou:
Schrána smlouvy v kamenné truhli
Stůl předkladných chlebů
Zlatý kadidlový oltář
Zlatá kadidelnice
Sedmiramenný svícen. (Tento předmět neměl svíčky, ale malé zlaté olejové lampy v podobě mísek, zamontované na koncích ramen.)

Jiné přeměty v komoře byly:
Velký meč, 1,57m dlouhý
Nárameník
Mitra s granátovým jablkem ze slonoviny na vršku
Mosazná šekelová váha
Četné olejové lampy
Mosazný kroužek. (Asi jako závěs na záclonu, nebo podobně.)
Ten velký meč byl možná ten, který náležel Goliášovi, kterým David utnul Goliášovi hlavu a který David uložil do svatyně,4 a který byl později přemístěn do chrámu. Nebylo na něm nic, co by ho mohlo ztotožnit. O délce 1,57m se s ním muselo těžce vládnout. David musel být ohromně silný. Davidův předchůdce, král Saul, muž o hlavu a ramena vyšší než jeho druhové, nabídl Davidovi Různé starodávné záznamy popisují křídla chrubů na úrovni jejich hlav, nebo o trochu výše. No slovo přeloženo jako "nad" či "vzhůru" (hebrejské lema'lah) v Exodusu 25:20 a 37:9 vlastně naznačuje, že křídla byla roztažena horizontálně blízko jejich hlav. Na protější straně Jim Pinkoski podává co Ron v jeskynní komoře viděl. Jedno křídlo každého cheruba je roztaženo, to druhé přitlačeno k boku.
 
Věříme, že kamenné desky jsou stále ještě uvnitř schrány, pod slitovnicí. Na zadní "straně" schrány je malá schránka. Ta byla vidět teprve během pozdějších návštěv jeskyně, když kamenná truhla byla odstraněna. Když si toho Ron všiml, jeho srdce poskočilo. Schránka stále ještě obsahovala čtyři svitky... asi ta původní "kniha zákona", kterou sám Mojžíš napsal - těch prvních pět knih bible. Byla tam kniha Exodus, Leviticus, Numeří a Deuteronomium. "Možná Genesis je tam také. Nevím", vzpomínal si Ron. "Možná je stočena spolu s některou z těch čtyř. Jsou napsány na kožených svitcích. Jsou stále ještě ve výborném stavu, jako kdyby byly vyrobeny včera. Jsou napsány na jemné kůži". Právě jako kůže na sandálech Izraelců se v pustině neopotřebovala, tak ty kožené svitky zůstaly v perfektním stavu a neukazovaly žádné známky rozpadu.


Mluví o tom krev Ábelova
 
Po tom, co jsem o té krvi podal zprávu v mém zpravodaji Update International z května 1996, jedna paní ze Západní Austrálie, Carolyn Higgins, četla knihu Genesis týkající se první lidské smrti. První syn Adama a Evy byl zavražděn jeho vlastním bratrem, Kainem. Po tom Hospodin oslovil Kaina, tak jak Genesis udává:
Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra volá ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.
To slovo "proklet", Carolyne si uvědomila, se nakonec týká trestu věčné smrti, který Kain přivalil svým hříchem na sebe - a ke kterému jsme my všichni odsouzeni. A potom ji to napadlo! Písmo vlastně spojovalo prolití Ábelovy krve s prolitím krve Ježíšovy! Carolyne si všimla tohto prohlášení v Novém Zákoně:
... a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.
A jiná pasáž říká ohledně Ábela:
"Ještě mluví, ač zemřel"
Carolyne nedávno četla knihu od muže jménem Bullinger, který poukázal na to, že první výskyt slova v bibli má určitý význam nebo poučení:  Jsou vždycky důležitá. Starodávní židovští komentátoři k nim přivádí zvláštní pozornost a kladou na ně velký důraz, jako na slova, která vždycky mají zvláštní význam. Obyčejně nám pomáhají k určení významu slova nebo nás vedou k nějakému poučení ve spojení s tím slovem. Shora uvedená pasáž z Genesis kapitola 4 je první výskyt slova krev - a rozevření země, aby tu krev přijala. Carolyne se dohadovala: může to mít nějaký význam ve vztahu k rozevření země, aby přijala krev Ježíšovu - krev, která kapala trhlinou od zemětřesení dolů na slitovnici? Krev, která volá ze země jako krev Ábelova?  Carolyn byla tou myšlenkou tak vzrušena, že mi o tom musela napsat.
 
Krev na slitovnici
 
6 ledna 1982 Ron Wyatt poprvé vstoupil do komory obsahující schránu smlouvy a jiné věci, o kterých věříme, že byly vyrobeny u hory Sínaj podle výslovných Božích instrukcí pro pozemskou svatyni. Na slitovnici našel co vypadalo jako uschlá krev. Dnes víme, že to opravdu je krev, a to krev lidská. Věříme, že to je právě ta samotná krev Ježíšova. To byl pro nás úplně nový pojem. Nicméně, když jsme o tom uvažovali; jak přesněji se to mohlo přihodit, aby svět spatřil perfektní vyplnění toho symbolu? A co se dělo na Jom Kippur? To byla ta jediná příležitost, při které velekněz pokropil tělesnou krev na slitovnici.

Tady to máme, vše v té jediné pasáži: přestoupení, hřích, nepravost, usmíření - a "pomazání toho nejsvatějšího". Symbolické rituály Jom Kippuru zahrnovaly oběť, přímluvu, očištění a soud. Oběť krve byla vyplněna na Golgotě (Lebečním pahorku). Aplikace symbolismu Jom Kippuru na konec tohoto věku se dotkneme později v této kapitole. Ve světle našeho nálezu pod místem ukřižování navrhuji, že když Ježíš svou krví pomazal slitovnici pod dírou na kříž, je možné - právě tak jak rozumné - že tím vyplnil prorocký výrok "pomazání toho nejsvatějšího". Ve starodávných rituálech bylo pomazání prováděno jak olejem tak krví. Pomazání symbolizovalo očištění a pokrytí dovršené Kristovou krví. Tudíž POMAZÁNÍ hlavního předmětu nejsvatějšího místa (velesvatyně) tou jedinou látkou z celého vesmíru, která může SKUTEČNĚ očistit - Mesiášovou krví - by bylo perfektně důsledné na vyplnění toho symbolismu.
 
Jak jsem už dřívěji zjevil, Ron Wyatt byl jeho zkouškami schopen zjistit obsah chromosomů v krvi. Zjistilo se, že krev je lidská, ale velmi zvláštní. Normální lidská krev má celkem 46 chromosomů. Když je dítě počato, 23 chromosomů pochází od matky a 23 od otce. Jeden z těch párů určuje pohlaví. Matka do toho páru vždy dodává "X" chromosom (nazývá se tak na základě jeho tvaru podobného písmenu "X"). Když také otec do toho páru dodá "X", dítě obsahuje chromosomy "XX" - a vždy bude žena. Když ale otec dodá "Y" chromosom (do jisté míry tvaru písmene "Y"), dítě bude mít chromosovou kombinaci "XY" - a bude mužem. Těch ostatních 44 chromosomů (tvořících 22 párů) je známo jako autosomy. Všechna vajíčka produkovaná ženským organismem jsou identická, obsahují pouze "X". Aby porodila mužského potomka, je nutná dodávka "Y". Analyza krve z komory schrány ukázala celkem jen 24 chromosomů. 23 z nich bylo odvozeno od matky. V krvi byl jeden "Y" chromosom. To naznačuje, že krev náležela mužovi. Nebylo známo, že by vůbec kdy existovala lidská krev jako tato. Nikde ne zemi!
 
Vědecky se to nazývá "ploidy", či "haploidy". Víme o ženách, které se narodili jen s polovinou normálního počtu chromosomů, jen s 23 místo 46, ale nikdy se nevědělo o takovém muži. Aby byl muž vytvořen, otec MUSÍ poskytnout ten osobitý "Y" chromosom! Ano, vím. Z lidského hlediska je nemožné, aby zdravý jedinec přežil s ochuzeným počtem chromosomů. V normálním člověku je zapotřebí 46 chromosomů, aby buňky fungovaly. To je výrok podle našeho současného chápání genetiky. Lékařská věda se všemi jejími báječnými pokroky není schopna pochopit způsoby, kterými Stvořitel pracuje. Když něco lidé nemohou pochopit, často řeknou, že to není pravda. V takových záležitostech přicházíme tváří v tvář se Stvořitelovou schopností učinit cokoliv - a lidskou neschopností chápat.
 
Jed se poškrabal na bradě. "Co myslíš, Jonathane? Zavedou židé opět systém obětí, když schrána smlouvy bude odhalena?"
"K tomu bych Jede řekl 'Ne'. Jeremiáš, prorokující v době zmizení schrány, napsal: A stane se, když se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův: Nebude se už říkat "Schrána smlouvy Hospodinovy"; ani jim na mysl nepřijde, nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena.
"Tato pasáž naznačuje, že Bůh nikdy židům k tomuto účelu schránu smlouvy nevrátí.“
Zmínka o nebeské schráně v době konce - mohlo by to narážet na důležitost pozemské schrány... že ještě může hrát roli v božském úmyslu?"
"Podle tohoto proroctví, nebeská schrána - ta původní - má co dělat se soudem planety Země na konci věku."
"V té době soudu bude hrát roli nebeská truhla smlouvy. A co je uvnitř původní schrány? Co jiného než ten původní - nebeský originál Božího zákona, podle kterého budou všichni souzeni. Je tam také ale milosrdenství - slitovnice - pro ty, kterým bylo odpuštěno."
Tak jak Jed mluvil vzpoměl jsem si, že ve starém hebrejském symbolismu schrána smlouvy byla vždy spojena se dnem známým jako Jom Kypur, či Den usmíření. Jom Kypur - ten jediný den, ve kterém hrála roli schrána smlouvy - byl symbol (či proroctví) doby soudu. Člověk by mohl říct, že její obětní aspekt byl naplněn smrtí Mesiáše. To byl úplný a perfektní skutek milosrdenství. Avšak aspekt soudu přichází v době konce. Boží neomylná spravedlnost je tak skutečná, jako smrt Ježiše za nás. Zpátky k tomu židovskému prorockému symbolu. Velekněz skončil svou službu před schránou smlouvy, pak vyšel ven a oznámil: "Je to dokonáno".

Dnes, Mesiáš ve funkci Velkněze nás zastupuje před trůnem Boha, před nebeskou schránou smlouvy. A když vyjde, aby se vrátil na Zemi jako Král králů, bude oznámeno: "Stalo se". "Pokud máme těmto proroctvím uvěřit", poznamenal Jed, "tento věk dojde k dramatickému a náhlému konci. Historie přestane být v rukou lidí."

Viac info na zdrojovej stránke: www.b-a-n.eu

Pokračovanie nájdete vo videu Ron Wyatt - Archa zmluvy - Prekvapivé nálezy a Svedectvo o arche zmluvy.
Viac info v článku Truhla zmluvy - neuveriteľný nález pod Golgotou.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one