Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi na jnkiraly5@gmail.com a môžeme sa stretnúť kľudne osobne alebo aj na skype a študovať spolu Bibliu. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Máte otázky? Radi by ste poznali Bibliu a študovali ju s niekym? Pridajte sa k nám!
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Mária a falošné učenia cirkví
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (703 | 80%)
Áno ! (74 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (20 | 2%)
Určite nie ! (18 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (761 | 89%)
Tradícia (24 | 3%)
Neviem (22 | 3%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (202 | 27%)
Múdrosť (97 | 13%)
Nádej (17 | 2%)
Odhodlanie (112 | 15%)
Sila (72 | 9%)
Viera (171 | 23%)
Zmysel života (58 | 8%)
Iné (26 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (709 | 84%)
Ak verím v evolúciu (96 | 12%)
V oboje (37 | 4%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (649 | 91%)
Nie (66 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (316 | 41%)
Asi áno (29 | 4%)
Možno (100 | 13%)
Asi nie (43 | 6%)
Nie (279 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (45 | 6%)
16 - 25 rokov (205 | 27%)
26 - 35 rokov (117 | 16%)
36 - 45 rokov (138 | 18%)
46 - 55 rokov (117 | 16%)
56 - 65 rokov (86 | 12%)
66 a viac rokov (39 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010

Biblia - hlbšie štúdium

biblestudy.jpg


Kurz štúdia Biblie


Struktura je pro předávání biblického učení tím, čím je pro tělo kostra. Na první pohled to jsou jen holé kosti, které mají nepřitažlivý vzhled. Na jejich stavbě, tvaru, seřazení, uspořádání a vzájemném propojení však velmi záleží. Kostra je nosnou částí celého těla a podle toho, jaká je, tak nakonec vypadá vzhled a funkčnost celého těla. Klíčovou otázkou tedy je, jak budou její jednotlivé části seřazeny a vzájemně propojeny, aby vznikl životaschopný organismus. Kdyby například lebka byla umístěna někde pod paží, v horní končetině místo kosti pažní kost stehenní, žebra místo kotníku nebo kost pánevní místo krčních obratlů, pak by takováto kostra byla nejen nevzhledná a odpudivá, ale i nefunkční. Nebyl by to jen "bezhlavý rytíř", nýbrž jakýsi podivný útvar, který by sice mohl být složen ze zdravých kostí, neměl by však s člověkem mnoho splolečného a neplnil by svůj účel.

Otázka a struktura Evangelia pro dnešek se může na první pohled jevit jako bezvýznamný, uměle vykonstruovaný a od života naprosto odtažitý problém, možná až jako jakási intelektuální hříčka. Avšak jaká je kostra, takové je tělo. Jaká bude struktura Evangelia pro dnešek, taková bude i jeho celá stavba.

Biblický kurz s názvem Evangelium pro dnešek si tak klade za cíl jednoduchou, srozumitelnou a zároveň logicky řešenou formou, přiblížit Bibli a nejdůležitější témata související s Biblí, lidskou minulostí, souvislostí a budoucností. Věříme, že Vám Evangelium pro dnešek ukáže na tu pravou Naději na kvalitnější a plnohodnotnější život v současnosti i budoucnosti - o které je Bible především...


Struktura jednotlivých lekcí

I. Základní informace
1. Vesmírný konflikt mezi dobrem a zlem
(Proč je na světě tolik zla, když existuje dobrý Bůh?)
2. Poznání Boha
(Existuje-li laskavý a důvěryhodný Bůh, jak jej mohu poznat? )
3. Bible - Boží slovo pro mne
(Proč je Bible jedinečná a spolehlivá? Jak jí můžeme porozumět?)


II. O hříchu a původu zla
4. Původ zla
(Co je zlo a odkud pochází? Proč Bůh dovoluje jeho existenci?)
5. Problém hříchu
(Co je hřích a jaké jsou jeho důsledky? Jaké je řešení problému hříchu?)


III. O Boží lásce a spasení
6. Ježíš Kristus - náš jedinečný Spasitel
(Kdo byl Ježíš Kristus? Jaké bylo jeho dílo a co udělal? )
7. lekce - Víra - co to je?
(Co je to víra? Nesprávné představy o víře. Důsledky víry. )
8. lekce - Ospravedlnění skrze víru
(Naše ztracenost a Boží iniciativní láska. Co je to ospravedlnění? Ospravedlnění jen prostřednictvím víry, a nikoli skutků. )
9. Pokání a odevzdání
(Důležitost pokání. Co je a co není pokání? Co člověka přivede k opravdovému poknání. Proč a jak se úplně odevzdat Kristu? )
10. Modlitba
(Co je to modlitba? Proč a jak se modlit? Co by modlitba měla obsahovat? )
11. Znovuzrození
(Potřeba znovuzrození. Co je znovuzrození? Jak a kdy se děje znovuzrození. Smysl a cíl znovuzrození.)
12. Smíření
(Smíření a služba ve svatyni. Kristova smrt a smíření.)
13. Křest
(Předpoklady křtu. Způsob a význam křtu.)


IV. O druhém příchodu
14. Daniel 2. kapitola
(Nabúkadnesarův zapomenutý sen. Modlitba Daniela a jeho přátel. Vlastní sen a jeho výklad. Nebúkadnesarova vděčnost.)
15. lekce - Druhý příchod Ježíše Krista - naděje lidstva
(Jistota druhého příchodu Ježíše Krista. Jak a proč přijde Kristus? Kdy přijde? Příprava na druhý příchod.)
16. lekce - Znamení Kristova druhého příchodu
(Znamení ve společenské oblasti. Znamení v přírodě. Znamení v náboženské oblasti.)


V. O člověku
17. lekce - Nesmrtelnost v Kristu
(Podstata člověka a smrti. Kdy člověk dostane nesmrtelnost?)
18. lekce - Okultismus a převtělování
(Co je to okultismus a proč je o něj takový zájem? Existence nadpřirozena. Bible a okultismus. Co je to reinkarnace a proč v ní lidé věří? Proč nemůžeme přijmout víru v reinkarnaci?)


VI. O Duchu svatém
19. lekce - Duch svatý
(Osoba Ducha svatého a jeho dílo. Předpoklady přijetí Ducha svatého. Život podle Ducha.)
20. lekce - Duchovní dary a ovoce Ducha svatého
(Bůh je dárcem duchovních darů. Smysl duchovních darů. Ovoce Ducha svatého.)
21. lekce - Dar proroctví
(Dar proroctví. Život a služba E. G. Whiteové. Vztah mezi spisy E. G. Whiteové a Biblí.)


VII. O poslušnosti
22. lekce - Milost a zákon
(Význam milosti. Ovoce správného vztahu ke Kristu. Smysl a funkce zákona. Kristus jedinou cestou spásy.)
23. lekce - Mravní a obřadní zákon
(Původ obřadního zákona. Obsah a smysl obřadního zákona. Platnost mravního zákona. Co zrušil golgotský kříž.)
24. lekce - Dekalog (Boží desatero)
(Úvod k Dekalogu. Jednotlivá přikázání. Závěr)
25. lekce - Sobota
(Smysl soboty. Způsob svěcení soboty. Změna soboty.)


VIII. Proroctví
26. lekce - Daniel 7. kapitola
(Struktura 7. kapitoly a její stručný výklad. Význam a smysl Božího soudu. Činnost a charakteristika malého rohu.)
27. lekce - 2300 večerů a jiter
(Struktura a stručný přehled 8. kapitoly knihy Daniel. Působení malého rohu. Sedmdesát týdnů a 2300 večerů a jiter. Co znamená očištění svatyně.)
28. lekce - Boží soud a tisíciletí
(Časové zařazení Božího soudu. Důvod a význam soudu. Tisíciletí.)
29. lekce - Nová zem
(Nová zem jako místo společenství s Bohem. Nová zem jako místo služby. Nová zem jako obnovený ráj.)


IX. O novém životním stylu
30. lekce - Křesťan, kultura a svět
(Kristus, Pán našeho života. Vztah křesťanů ke kultuře. Nepřizpůsobujte se tomuto světu.)
31. lekce - Zdraví člověka
(Holistický pohled na člověka. Jezte a pijte k Boží slávě. Program NEWSTART.)
32. lekce - Desátky a dary
(Základy křesťanského správcovství. Desátky a Dary.)


X. O církvi
33. lekce - Smysl a poslání církve
(Původ církve. Poslání a význam církve. Organizace a autorita církve.)
34. lekce - Církev ostatků
(Problém rozdělení křesťanství. Ostatek v Bibli. Význam ostatku.)
35. lekce - Trojandělské poselství
(Trojandělské poselství jako věčné evangelium. První poselství, druhé a třetí. Výzva k vyjití z Babylóna.)
36. lekce - Večeře Páně
(Pozadí vzniku Veřeče Páně. Co je Večeře Páně. Unývání nohou a Večeře Páně.)


XI. O mém bližním
37. lekce - Praktické křesťanství
(Zodpovědnost za evangelijní poslání. Zodpovědnost k církevnímu společenství a vůči společnosti.)
38. lekce - Biblický pohled na manželství
(Původ a smysl manželství. Rodinný život. Manželská věrnost.)


XII. K prohloubení
39. lekce - Zjevení 12. kapitola
(Struktura a kontext Zjevení 12. kapitoly. Výklad symbolů.)
40. lekce - Zjevení 13. kapitola
(Šelma z moře. Šelma ze země. Věrný Boží lid.)
41. lekce - Harmagedon
(Harmagedon jako duchovní boj. Kde je Harmagedon. Co je Harmagedon. Příprava na bitvu Harmagedon.)

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one