Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
  
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype. Nikdy nie si sám!

 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Uctievať alebo neuctievať Máriu?
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (667 | 80%)
Áno ! (72 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (19 | 2%)
Určite nie ! (17 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (717 | 90%)
Tradícia (22 | 3%)
Neviem (19 | 2%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (192 | 27%)
Múdrosť (94 | 13%)
Nádej (16 | 2%)
Odhodlanie (107 | 15%)
Sila (69 | 10%)
Viera (163 | 23%)
Zmysel života (52 | 7%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (673 | 84%)
Ak verím v evolúciu (93 | 12%)
V oboje (35 | 4%)

Aké náboženstvo vyznávate?

Ateizmus (160 | 13%)
Budhizmus (12 | 1%)
Hinduizmus (5 | 1%)
Islam (13 | 1%)
Judaizmus (10 | 1%)
Kresťanstvo (966 | 78%)
Novopohanstvo (26 | 2%)
Rastafarianizmus (8 | 1%)
Scientológia (12 | 1%)
Sikhizmus (4 | 0%)
Šintoizmus (4 | 0%)
Špiritizmus (7 | 1%)
Univerzalizmus (5 | 0%)
Zoroastrianizmus (2 | 0%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (612 | 90%)
Nie (65 | 10%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (304 | 42%)
Asi áno (27 | 4%)
Možno (97 | 13%)
Asi nie (40 | 5%)
Nie (261 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (43 | 6%)
16 - 25 rokov (195 | 28%)
26 - 35 rokov (112 | 16%)
36 - 45 rokov (129 | 19%)
46 - 55 rokov (105 | 15%)
56 - 65 rokov (79 | 11%)
66 a viac rokov (36 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010


Okultní sloupy Boáz a Jáchyn

Ať už v umění nebo architektuře dva sloupy vždy reprezentují důležitý vstup do neznáma. Ve Svobodném zednářství se tyto dva sloupy nazývají Boáz a Jáchyn, a jsou jedním z nejdůležitějších symbolů této organizace.

 

Sloupy ve Svobodném zednářství

Jména Boáz a Jáchyn se odvozují od biblické zprávy z chrámů krále Šalamouna. Hlavním stavitelem Šalamounova chrámu je Hyram Abiff, který je prominentní osobou v zednářských rituálech.

Odkazují se na následující texty z Bible, aby si „potvrdili" svoje učení a pravdy, kterým věří. Tedy - první Královská 6, 1 - 38, dále kapitola 7 a 8. V těchto kapitolách je popisována dimenze, konstrukce a věnování chrámu v době krále  Šalamouna.

Zpráva o Šalamounově chrámu je velmi důležitá ve Svobodném zednářství a každý detail této budovy má důležitý esoterický význam. Tyto dva sloupy fungují jako vstup do „mystérii",tím že lemují vstup do tajného místa.

Podle dávnověkých rabínů byl Šalamoun zasvěcený v různých mystériích a chrám, který nechal vybudovat byl domem zasvěcení který, zahrnoval pohanské, fylozofické a falické emblémy. Granátová jablka, symboly palmových listů, sloupy přede dveřmi, babylonští cherubíni, seřazení místností a závěsy, to všechno nám naznačuje, že tento chrám byl postaven podle svatyně Egypta a Atlantýdy. (1)

Sloup na pravé jižní straně se jmenoval - dle židovského nám dochovaného překladu z Bible - Jachýn a ten levý Boáz. Naši překladatelé říkají, že to první slovo znamená „založit" a to druhé „v něm je síla". (2)

 1. Uvnitř zednářské lóže
 2. Zednářský monument v Izralei představující dva sloupy
 3. Dva sloupy na zednářské desce
 4. „Papežkyně" znázorněná na tarotové kartě, sedící mezi Boázem a Jachýnem.

 

Esoterický význam

„Jména dvou sloupů Boáz a Jáchyn, stály u vchodu do Šalamounova chrámu. Na vrcholu každého sloupu byla velká nádoba - nyní falešně nazývána zeměkoule - pravděpodobně jedna tato nádoba znamenala oheň a druhá vodu. Tyty dva sloupy rovněž vyjadřují aktivní a pasivní výraz božské energie, slunce a měsíce, síru a sůl, dobro a zlo, světlo a temnotu. Mezi nimi jsou dveře, které vedou do božího domu, jsou bránou do svatyně a připomínají nám, že Jehova je jak androgenní tak antropomorfické božstvo. Sloupy také vyjadřují letní a zimní slunovrat, nyní Zednářům známé v moderní verzi jako dva svatí Janové."  (3)

Spojením těchto dvou sloupů vzniká třetí sloup, který esotericky reprezentuje lidstvo.

Když dva sloupy najdou rovnováhu, tak to znázorňuje jednotu mezi Šušumou a Kundalini. Toto svaté manželství stvoří „ohnivou mlhu", která vyzařuje skrze lidské tělo a naplňuje ho božským světlem. V tomto okamžiku se lidstvo stane třetím sloupem chrámu moudrosti, on - ona se stane sloupem, který je zformován kombinací síly Jáchyna a krásy Boaze. Tímto aktem se zformuje ztracený svět ve vibračním systému duchovně fyzikálního ztělesnění. (4)

Spojením dvou si protiřečících sil dvou pilířů vzniká prostřední pilíř - dokonalý člověk.

 

Kabalistický význam

V kabbale reprezentují Boáz a Jáchyn dva sloupy tvz. Sepirtohu neboli strom života.

Vztah mezi třemi pilíři Sepirothu a třemi sloupy Svobodného zednářství

Sloup na pravé straně - Jachýn. byl založen na Chochmahu, kde šlo o vylití moudrosti boha. Tři kouly, které se z nich vznášejí, znázorňují mužskou potenci. Sloup po levé straně - Boáz, tři koule ženského původu znázorňují vnímavou potenci, chápání a mateřskou moc. 

Tři pilíře neboli sloupy jsou nakonec jednotní v Malchuthu. Dávní myslitelé uspořádali boží stvořitelské síly do struktury desíti živoucích ohnisek zvaných sefirot, desíti projevů tvůrčí energie nekonečného. Tyto sefiroty představují různé aspekty stvořeného poznaného i nepoznaného kosmu a jedna ze sefír je modrá a zcela naplněná božím slitováním. Je to sefira kabalisty nazvaná Malchut - Království, vyjadřující svaté bytí naší Země, ve kterém se projevují všechny pravomoci nadřízených světů. (5)

 

Dnešní doba

Pilíře, které se používají v populární sféře, mají jiný význam než-li pouhý dekorační. Jde zde především o esoterický význam. To, co se odehrává mezi pilíři, symbolicky reprezentuje transformaci neboli zasvěcení a můžete to najít například:

 1. Rapper Kanye West stojí uprostřed sloupů dvojčat, ve velmi symbolickém okultním videu, které se jmenuje „Power".
 2. Mezi mnoha jinými esoterickými symboly, které najdeme ve filmu „The Imaginarium of dr. Parnassus", stojí dva sloupy na každé straně pódia.
 3. Dva pilíře, které stojí před budou IRS v Kansasu. Všimněte si také Zednářského dualistického významu černé a bílé barvy a rukou, které ukazují nahoru, kterým se rovněž říká „ruka mystérii".
 4. Dva obrovské pilíře uprostřed města Astana v Kazachstánu.  Město, jehož architektůra obsahuje mnoho okultních elementů.

 1. Další z Disneyho „majetku", půvabná Selena Gomez, která prezentuje ve svém klipu „Love you like a love song" zednářské sloupy.
 2. Všemi uznávaná Lady Gaga, nám na svém představení VMA 2007 představila její mistrovský výkon v plné kráse. Před očima všech diváku se odehrával rituál zasvěcení, kde nesměly chybět mimo jiné zednářské pilíře.
 3. Mexická zpěvačka Belinda nám vesele prezentuje nejen symbol okultních sloupů, ale také zednářskou šachovnicovou podlahu. Píseň si nese název „Egoista".

 1. Obal první knihy Harryho Pottra, kde zjistí, že je černokněžník. Jeho zasvěcení se znároznujě tím, že letí skrze dva sloupy. Původní název této knížky je Harry Potter a kámen filozofů. Kámen filozofů je dávnověký alchymický koncept, který reprezentuje osvícení.
 2. Lindsay Lohan a její „nevinný výraz" při focení do očí bijící okultní tématikou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one