Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
Pre ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do evanjelizácie, ale nevedia ako, sme pripravili letáky pre verejnosť, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť, prípadne šíriť ďalej.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo!

Potrebuješ sa porozprávať? Napíš mi a môžeme sa stretnúť na skype alebo stačí sms na 0949 758 368. Nikdy nie si sám!

Pre viac info: jnkiraly5@gmail.com
 
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšírenejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta. Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Aj napriek nespornému historickému dopadu Ježišovho vystúpenia zostáva jeho postava zahalená nejedným tajomstvom. Je spojená s tými najhlbšími túžbami a očakávaniami. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Nikto nemal toľko nasledovateľov, ale aj toľko prenasledovateľov. Viac informácii nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Uctievať alebo neuctievať Máriu?
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (667 | 80%)
Áno ! (72 | 9%)
Asi áno ... (36 | 4%)
Nie ! (19 | 2%)
Určite nie ! (17 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Božie slovo (717 | 90%)
Tradícia (22 | 3%)
Neviem (19 | 2%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Láska (192 | 27%)
Múdrosť (94 | 13%)
Nádej (16 | 2%)
Odhodlanie (107 | 15%)
Sila (69 | 10%)
Viera (163 | 23%)
Zmysel života (52 | 7%)
Iné (25 | 3%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (673 | 84%)
Ak verím v evolúciu (93 | 12%)
V oboje (35 | 4%)

Aké náboženstvo vyznávate?

Ateizmus (160 | 13%)
Budhizmus (12 | 1%)
Hinduizmus (5 | 1%)
Islam (13 | 1%)
Judaizmus (10 | 1%)
Kresťanstvo (966 | 78%)
Novopohanstvo (26 | 2%)
Rastafarianizmus (8 | 1%)
Scientológia (12 | 1%)
Sikhizmus (4 | 0%)
Šintoizmus (4 | 0%)
Špiritizmus (7 | 1%)
Univerzalizmus (5 | 0%)
Zoroastrianizmus (2 | 0%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (612 | 90%)
Nie (65 | 10%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (304 | 42%)
Asi áno (27 | 4%)
Možno (97 | 13%)
Asi nie (40 | 5%)
Nie (261 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (43 | 6%)
16 - 25 rokov (195 | 28%)
26 - 35 rokov (112 | 16%)
36 - 45 rokov (129 | 19%)
46 - 55 rokov (105 | 15%)
56 - 65 rokov (79 | 11%)
66 a viac rokov (36 | 5%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010

Proč  je důležité studovat hudbu?

Hudba je úžasný dar, který byl Bohem dán člověku. Jako všechno na tomto světě, se i ona dá použít k ušlechtilým cílům anebo hanebně zneužít. Hudba tedy není neutrální médium. Co posloucháme a čím se zabýváme, ovlivňuje naše myšlenky, charakter a jednání. O co více bychom si my křesťané měli dávat pozor na to, čemu říkáme a co považujeme za “křesťanské” v hudebním světě. Na základě čeho tedy máme poznat, že se jedná o Boží hudbu? Dal nám Bůh určité zákony, nebo předpisy k této tématice?

Hudba je součást Božího charakteru a proto bychom neměli podceňovat to, co posloucháme.

“Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, Bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.“ (Sof 3:17) (Angl. „Raduje se nad tebou se zpěvem.”) 

“Zpěvem vítal Ježíš raní světlo. Písní vděčnosti obveseloval své hodiny dřiny a přinášel unaveným a sklíčeným nebeskou radost.” (Ev 498,9)

0001279363_350-1

Často vyjadřoval vděčnost svého srdce zpěvem žalmů a nebeských písní. Obyvatelé Nazareta často slyšeli Jeho hlas pozvednutý ve chvále a vděčnosti Bohu. Udržoval společenství s nebem v písni. A i když si jeho spolupracovníci stěžovali na únavu z práce, byli obšťastněni sladkou melodií z Jeho rtů. Jakoby Jeho chvála vyháněla zlé anděly a jako kadidlo naplňovala místo svou vůní. Mysl jeho posluchačů byla odnešena od jejich pozemského zajetí do nebeského domova.” (Ev 499)

 ”Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.” (Žalm 118:14)


Bible a Duch proroctví

“Hudba je částí Bohoslužby v nebeských dvorech.  Měli bychom se v našich písních chvály snažit přiblížit co nejvíce je to možné harmonii nebeských sborů.” (Ev 507 )

 

“Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.” (Kol 3:16)

“David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů.” (1  Par 13:8)

“Když děti Izraele putovali pouští, obšťastňovala jejich cestu hudba posvátných písní. Stejně tak vyzývá Bůh své děti dnes, aby písněmi potěšili svou životní pouť. Je jen málo tak efektivních prostředků, jež pomáhají zapamatovat si Jeho slovo, jako je jeho opakování v písni. A takové písně mají úžasnou moc. Mají moc potlačit hrubou a nepěstovanou povahu, moc zrychlit myšlení a probudit soucit, posílit jednotu činů a zahnat temnotu a pochybnosti, jež ničí odvahu a oslabují úsilí. ” (Výchova 167 )

Hlavním předmětem studia na školách proroků byl Boží zákon s instrukcemi svěřenými Mojžíšovi, posvátná historie, svatá hudba a poezie… Posvěcený intelekt přinášel z pokladnice Božích nových i starých věcí a Boží Duch byl zjeven v proroctví i posvátné písni. ” (Výchova 47 )


Ďábel je hudebník

stop_giving_the_devil_my_music_176116061

Kde v bibli se můžeme dovědět, že Luficer byl (a stále je) hudebníkem? Věděli jste to vůbec?

“Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. ” (Ez 28:13-15 )

Bubínky = timbrem či tamburíny; z taphaph což znamená: hrát či znět jako tamburína, bubnovat, hrát na buben či jiný objekt.

Přišla hodina radostné a šťastné chvály Bohu a jeho drahému Synu. Satan vedl nebeský sbor. Udal první notu, pak se s ním sjednotil celý andělský zástup a slavné melodie zněly nebem v úctě k Bohu a Jeho drahému Synu. Ale nyní místo nejsladší hudby dopadají k uším velkého vůdce vzpoury neshody a hněvivá slova. ” (1 SP 28)


Hudba je významný nástroj ve velkém sporu

“Historie Biblických písní je plná instrukcí, jak používat a mít užitek z hudby a písní. Hudba je často zkažená a slouží účelům zla a tak se stává jedením z nejvíce svůdných činitelů pokušení. Přitom správně používaná hudba je vzácným darem Božím, stvořeným k pozdvžení myšlenek k vznešeným a vysokým tématům, k inspiraci a povznesení duše. ” (Výchova 167)

“Nezkažená hudba je velkým požehnáním; ale když je špatně používaná, je příšerným prokletím. Dokáže vzrušit, ale nedává sílu a odvahu, kterou může křesťan najít jen u trůnu milosti. Satan svádí mládež do zajetí. Ach co mohu říct, abych jim pomohla zlomit moc jeho zaslepení? Je zručným kouzelníkem, lákajícím je do zahynutí.” (1T 497)


Hudba na straně Kristově

“Když byl zlý duch na Saulovi, David vzal harfu a hrál, takže byl Saul odvěžen a ten zlý duch od něj odešel.” (1 Samuel 16:23)

“Viděla jsem, že denně musíme povstávat a zachovat si převahu nad salami temnoty. Náš Bůh je mocný. Viděla jsem, že zpěv k Boží chvále často zahnal nepřítele a chvála Pána ho porazila a dala nám vítězství.” (Manuscript 5, 1850)

“Píseň je zbraň, kterou můžeme vždy použít proti zmalomyslnění.” (MH 254)

fotka_tretina

Budu zpívat a chválit Boha jak dlouho budu živ…


Hudba na straně satana

“Tu Jozue uslyšel, jak lid hlučí, a řekl Mojžíšovi: “V táboře je válečný ryk.” Ale on odvětil: “To nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěvy poražených, já slyším hlas rozpustilých písní.” Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil.” (Exodus 32:17-19)

Potom, co Balámovy modlitby na prokletí Izraele nefungovaly…

“Svedeni hudbou a tancem a krásou pohanských nevěstek byli donuceni poklonit se modlám.” (PP 454)

Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a rozmanitých strunných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nebúkadnesar postavil.” (Daniel 3:7)


Satan a jeho taktika

Satan dnes používá všechny druhy hudby, aby odvedl mysl lidí od Krista.

Mají dychtivé uši pro hudbu a Satan ví, jaké orgány má vzrušit, aby se zmocnil mysli a okouzlil a nabudil ji tak,  že nebude toužit po skutečném Kristu… Uvedením hudby do jejich domovů, místo aby podněcovalo ke svatosti a duchovnosti, se stalo prostředkem odklonění jejich mysli od pravdy. Lehkovážné písně  a současná populární hudba je pro jejich chuť jakoby vrozená. Hudební nástroje jim pohltili čas, který měl být věnován modlitbě. Satan vede mladé lidi do zajetí. Ach co mohu říct, aby zlomili moc jeho zaslepení! Je zručným kouzelníkem, lákajícím je do zahynutí.” (AH 407)

“Byla mi představena společnost, kde se sešli lidé, vyznávající, že věří pravdě. Jeden seděl u nástroje a vyluzoval takové písně, jež způsobily, že se přihlížející andělé rozplakali. Byl tam smích a veselí, spousta nadšení a zvláštní druh inspirace. Ale ta radost byla taková, jakou umí stvořit jen Satan. Takové jsou nadšení a zaslepenost, za které se všichni,  jež milují Boha, budou stydět. Připravuje ty, jež se ho účastní pro nesvaté myšlenky a činy.” (AH 514)

Směsice tanečních rytmů a dnešní gospelové hudby není nic nového. Ve skutečnosti se objevila už v září roku 1900 během Camp meetingu GC CASD. Bratr Haskell a paní S.N. Haskellová byli poslání generální konferencí, aby pomáhali na Camp meetingu v Muncii, v Indiana.  Setkání se snažilo dominovat fanatické hnutí. I když Haskellovi už viděli podobné projevy již dříve, to čeho byli svědky v Muncii, bylo ještě vážnější. Sestra Haskellová psala Sáře  McEnterfer a popisovala nejen celkové setkání, ale také popsala hudbu, která tam byla hraná:

“Máme zde velký buben, 2 tamburíny, čelo, 2 housle, flétnu a trumpety, varhany a pár hlasů. Mají zahradu pálivých koření místo zpěvníku a nápěv zábavného tance místo posvátných slov.”

Před tím s. White obdržela vidění, ve kterém jí celá tato událost byla ukázána. Ve své odpovědi Haskellovým napsala:

„To co jsi mi popisoval, že se dělo v Indianě, mi ukázal Pán, že se bude dít zase těsně před koncem doby milosti. Budou projevy nejrůznějších nečistých způsobů. Bude se křičet s bubny, hudbou a tancem. Smysly myslících lidí budou tak zmateny, že jim nebude možné důvěřovat, že udělají správná rozhodnutí a říkají tomu „působení Ducha Svatého.“ (2 SM 36-38)

 

1

Zmatek hluku, šokující smysly a kazící ty, kteří se chovají správně. Jak by to mohlo být požehnáním? Síly satanských bytostí se smíchají s rámusem a hlukem, aby vytvořili karneval, jež někteří nazývají mocné působení Ducha svatého.

Když setkání skončí, tak to dobré, co se má vykonat a co mělo být vykonáno představením posvátných  pravd nebude moci být naplněno. Ti, kteří se účastní na údajném probuzení získávají dojmy, které vedou k nestabilnímu unášení se do extrémů. Už nemohou říci to, co dříve věřili ohledně biblických principů.

TAKOVÉMU DRUHU BOHOSLUŽBY BY NEMĚLO BÝT DÁNO ŽÁDNÉ POVZBUZENÍ. SATAN TAM PŮSOBÍ HŘMOT A ZMATEK, PŘITOM SE JEDNÁ O HUDBU, KTERÁ KDYBY BYLA ZAHRÁNA SPRÁVNĚ, MOHLA BY BÝT CHVÁLOU A OSLAVOU BOHA. ALE SATAN PŮSOBÍ JEJÍ ÚČINKY JAKO JEDOVATÉ UŠTKNUTÍ HADA.

Tyto věci, které se vyskytovaly v minulosti, ze zopakují i v budoucnosti. Satan udělá hudbu pastí v tom jak je vedena a produkována. Bůh volá na svůj lid, který má před sebou světlo v Božím Slově a ve Svědectvích, aby četli, zvažovali a dbali Jeho pokynů. Bylo nám dáno jasné naučení, aby tomu každý mohl rozumět. Ale v nepřekonatelné touze přinést něco nového vznikají nová, cizí učení a podstatně ničí vliv těch, kteří by byli silou pro dobro, pokud by se drželi pevně své víry, tak jak ji získali na počátku a důvěřovali v pravdu, jež jim Pán dal.

Duch Svatý se nikdy nezjevuje v těchto metodách, v takovém zmatku rámusu. Je to satanův vynález, aby přikryl své geniální metody, jak anulovat vliv čisté, upřímné, věčné, povznášející a posvěcující pravdy pro tuto dobu. Raději neměla být nikdy bohoslužba spojována s hudbou, než aby používala hudební nástroje, jež hrají to, co mi bylo představeno minulý leden, jako to, co má být uvedeno na naše Camp meetingy. Pravda pro tuto dobu nepotřebuje nic z tohoto druhu hudby ve svém díle obrácení duší.

Zmatek rámusu šokuje smysly a ničí to, co by mohlo být požehnáním, kdyby to bylo správně použito. Síly satanových pomocníků se spojují s hlukem a řevem, aby uspořádali karneval a tomu se říká ´práce Ducha svatého.´ To, co bylo v minulosti, bude i v budoucnu. Satan bude dělat hudbu pastí právě díky způsobu, jak je produkována.

Jak vede Satan hudbu? Jak víme, jaký druh hudby se líbí Bohu? Pokud jsou slova Kristocentrická, hraje vůbec roli to, jaký druh hudby k nim dáme? A co naši křesťanští součastníci a jejich rocková hudba?

Abychom odpověděli na tyto otázky, musíme porozumět struktuře hudby.


Hodnocení složek hudby

 
timthumb

Jak poznáme “správnou” hudbu?

MELODIE

 • Je to dominantní část hudby, “příběhová linie” hudby, jež je složena v horizontálním aranžmá z not rozpoznaných v nápěvu.
 • Posvátná hudba bude mít v melodii vzrůst i klesání (tj. výšky tónu, jež jdou nahoru a níže).
 • Melodie, která zůstává statická, na stejném tónu, může opakováním vyprodukovat hypnotický efekt.  Správná hudba bude mít uspokojující náplň (předehru, střední část, zakončení) a bude dávat pocit celistvosti. Melodie vypráví příběh celé skladby a v určitém bodě (většinou blízko konce) má vyvrcholení a pak závěrečné vyjasnění – usnesení. Bude napsána tak, aby vyvodila emocionální odezvu posluchače.

HARMONIE

 • Vzniká, když znějí zároveň 2 nebo více tónů zároveň. Když melodie zajišťuje skladbě profil, harmonie je její osobností. Akordy mohou vyjadřovat jak klid  tak neklid.
 • Dobrá hudba bude vyvažovat jak klid, tak napětí.
 • Harmonické akordy mohou také ovlivnit náladu posluchačů. Různé harmonické akordy vyjadřují různé emoce. Např. harmonizace v molových tóninách vyjadřuje posvátný až smutný pocit.

RYTMUS

 • Přidělený časový úsek daný notám a taktům, měřitelný metronomem. Zajišťuje řád, jak se hudba pohybuje v čase. Skládá se z jednotek času rozdělených na doby a takty.
 • Nejběžnější časovou jednotkou je takt na dvě doby 2/4, na 3 doby ¾ nebo na 4 doby C. V jakékoli dobré skladbě by měla být 1.doba  s nejsilnějším důrazem, tedy utvrzující je 1. tón v taktu. Pokud je takt 4/4, pak je ten nejsilnější důraz na 1. a 3. dobu.
 • Rocková hudba obrací tento běžný řád rytmu a dává důraz na tzv. „offbeat“ tj. na 4. a 2. dobu.

Tento efekt, známý jako “back beat – poslední úder”, vyvolává nervové napětí, protože působí proti přirozenému rytmickému cyklu našeho těla. Vše v přírodě, včetně lidského těla má rytmus. Ať je to srdeční tep, dýchání, trávení, řeč a dokonce mozkové vlny. Pokud je tělo vystaveno těmto cizorodým rytmům, je vrženo do stavu alarmu.

“Blázinec hluku šokuje smysly a kazí to, co by mohlo být požehnáním..“ ( 2SM 38)

Dobrá hudba respektuje přesné matematické zákonitosti, které působí na mysl jako útěcha, povzbuzení a bezpečí. „Správný řád v posvátné hudbě je tedy pěkná melodie podpořená vyváženou harmonií a upevněná stabilním rytmem.“ – Tim Fisher, ‘The Battle for Christian Music’ p. 69

Ďábel tento řád převrátil, tím že udělal rytmus nejvíce dominantní částí hudby namísto melodie.

„Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.” (Gal 5:16,17)


Účinek rockové hudby

 
rockpunk

“Křesťanský” rock neexistuje. To je jako byste nalepili na láveh skotské nálepku “křesťanský alkohol”.

Melodie, harmonie a rytmus se skládají z rytmických vibrací – tj. rytmických cyklů. Každá nota vibruje při určité frekvenci. “A” rychlostí 440 za sekundu. A vyladěné „G“ a „C“ znějí velmi harmonicky, díky matematické podobnosti jejich tónů. Pokud kombinujeme ostatní noty různých frekvencí a vytváříme další kombinace tónů, vytváříme buď souzvuk – harmonii nebo nesoulad.

Vystavení se harmonickým rytmům utvrzuje rytmické cykly lidského těla, synchronizuje nervová poselství, podporuje koordinaci a vytváří harmonické nálady a pocity.

“Naopak vystavení se disharmonickým rytmům ať už je napětí vyvolané disharmonií nebo rámusem či nepřirozenými zhoupnutími nerozumných rytmických důrazů – synkopami, polyrytmy nebo nevhodným tempem – může to mít za následek různé změny: Změna srdečního tepu s následnou změnou tlaku, hormonální vydráždění (zvláště opiáty), což vyvolává změněný stav vědomí od pouhého poveselení až ke stavům mimo vědomí, či nedostatečnému trávení. ” – Louis Torres, Notes on Music p. 19

Synkopa – důraz tam, kde není očekáván nebo jeho absence, tam kde by měl být

Polyrytmus – simultánní použití silně protichůdných rytmů

 

Hudba ovlivňuje naše tělesné rytmy

“Co se děje v lidském uchu uslyší-li hudbu? Zvukové vlny (vibrace) rozezvučí ušní bubínek a pak jsou transformovány chemickými a nervovými impulsy, které projevují v naší mysli různé vlastnosti zvuků, jež slyšíme. Mnozí nevědí, že kořeny ušních nervů jsou bohatěji rozmístěny po těle a mají více rozsáhlých propojení, než jakékoliv jiné nervy v těle. Díky této rozsáhlé síti je zřídkakterá funkce těla, jež by nebyla ovlivněna pulzacemi a harmonickými kombinacemi hudebních tónů.” (Podolsky, Music for Your Health pp.26,27)

“Hudba není závislá na mozku(centru úsudku) aby vnikla do organismu. Ona může ovlivnit organismus prostřednictvím thalamu–tzv. vysílači emocí– a vyvolat pocity a dojmy. Jakmile se stimul dostal k thalamu, automaticky dochází i k napadení centra úsudku.” (Altshuler, Music and Medicine p.270)

 

Rocková hudba stimuluje sexuální podráždění

 
Sex+Music-FI

Hudba má moc…

Když vejde neoblomný synkopický rytmus rokové hudby do našeho těla, bez ohledu na její slova, dostává se mozek do stavu stresu. V reakci na stres vyloučí mozek několik hormonů např. přirozené opiáty, podobné morfinu, aby snižovaly citlivost na bolest a gonadotropiny, pohlavní hormony, jež vyvolávají buď pohlavní vzrušení nebo agresivitu. Takto vzniká návyk na tento prožitek, který někteří neutralizují tancem.

Hudba se ve většině stala smyslovým prožitkem, kterým se záměrně vyvolává odezva v nočních klubech, na rockových koncertech ale žel i ve sborech.


Křesťanská perspektiva

Od počátku hlásání trojandělského poselství ďábel pochopil, že jeho čas je krátký. Pracoval na zkažení chuti lidstva v mnoha oblastech, také i v hudbě. To co začalo v 50. letech jako obyčejný rock se postupně vyvinulo ve folk rock, soul rock, psycho rock, disco, hard rock, heavy metal, punk rock, thrash metal rock, rave rock a rap rock.  Všechny tyto verze mají shodný synkopický rytmus se stejným záměrem, vyvolat zvláštní pocity.

Satan inspiroval vznik hnutí vytvářejícího gospelové písně, které mají stejný vzorec světské hudby. Zamilovali si mnozí křesťané tuto hudbu, protože jim připomíná, to co slyší ve světě?

Jakýkoliv pokus pokřesťanštit světskou rokovou hudbu tím, že jen změníme její slova končí nevěrou vůči Bohu a znesvěcením jeho bohoslužby, a to z důvodu:

 •  Rocková hudba překrucuje poselství Bible - Prostředek ovlivní poselství. Otázky života a smrti, svatosti a čistoty nemohou být představeny hudbou, jejíž hlavní poselství je vzpoura  proti autoritě a oslava sexu. Cíl Bohoslužby není zaměření na vlastní vzrušení, ale zaměření na Boha – Jeho uctívání a chvála.
 • Rock kompromituje církevní postoj oddělení se -  Řím12:2 – “Nepřizpůsobujte se tomuto světu..”. Ef 5:11 – “Nemějte žádný podíl na nečistých skutcích temnoty..“ 1 Jan 2:15 – “Nemilujte svět ani věci, jež jsou ze světa.”
 • Rock ztělesňuje ducha vzpoury
 • Rock může změnit stav mysli – Jimi Hendrix řekl: “Můžeme hypnotizovat lidi hudbou a když je dostaneme do nejslabšího bodu, můžeme jim kázat do podvědomí, cokoliv jim chceme napovídat.“. Rock nás silně ovlivňuje díky hudbě – spíše než díky slovům. Křesťané se potřebují vyvarovat jakékoliv látce či médiu, které mění jejich mysl je centrum služby  Bohu, zapečetění a proměnění k Božímu obrazu (Rom.12:2, Ef 4:23,24; Kol 3:10).
 • Důrazem na synkopický rytmus stimuluje rocková hudba tělesnou přirozenost – Stimulací smyslových prožitků uvádí rock řád křesťanského života do nerovnováhy. Prosazuje jako důležitější uspokojení vlastních sklonů, než budování kř. charakteru.

Neustálou snahou po fyzickém prožitku jsou posluchači svedeni k víře, že měli zkušenost s Pánem, když ve skutečnosti, ten prožitek byl pouze tělesným vzrušením.

„Je to extrém, stavíme-li na náboženských prožitcích a pak příležitostně projevujeme horlivost. Takové náboženství je postaveno na podráždění, spíše než na důvěřivém zůstávání v Kristu.“ (Ev 502)


A co Davidův tanec?

 
197183632_640

Davidův tanec se lišil od tanců, které dnes můžeme vidět.

“Nejednalo se o uspokojování vlastních žádostí jako je běžné ve světském tanci a zábavě, ale o tanec uctivé radosti před Bohem.” (AH 517)

Komu dovolíme aby řídil naši hudbu? Kristu nebo Satanu? Je v naší hudbě Bůh objektem našeho uctívání?  Nebo na to zapomínáme a zneucťujeme Boha volbou hudby, která působí mimo Jeho přirozené zákony, abychom mohli uspokojit naše smyslové prožívání a hříšnou přirozenost?

Křesťané by měli odpovědět na rockovou hudbu volbou dobré hudby, která respektuje vyváženost melodie,  harmonie a rytmu. Správná rovnováha mezi těmito třemi aspekty odráží a posiluje řád a vyváženost našeho křesťanského života – těla, ducha i duše.

Dobrá a vyvážená hudba přispěje k zachování našeho“ Ducha, duše a těla bez poskvrny až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista ” (1Tes 5:23).


Jakou hudbu si vybrat 

 
 1. Sionské písně jsou písně s textem jako malé kázání, obrací člověka k Bohu a jeho zaslíbení, poučují a vychovávají nás. Ne opakování svatých jmen (např. gospelové zpěvy).
 2. Melodie působí na duševní stránku (pocity, líbivost). Měla by být jemná a harmonická.
 3. Rytmus na 1. a 3. dobu, to je přirozený rytmus srdce a vnímáme dobře slova. Právě rytmus na 2. a 4. dobu (např. rocková hudba) způsobuje onu destrukci rozvětvení nervových buněk.
 4. Harmonie ovlivňuje psychiku a intelekt.
 5. Intonace a výslovnost s jasnými, měkkými tóny bez hlasitého, drsného a pronikavého zpěvu. Intonace mnohdy souvisí se sexuálním vyjadřováním.
 6. Dobrý zpěv je jako hudba ptáků – podmanivá a melodická. Pozor na sentimentálnost, to je jakým způsobem zpíváme.
 7. Zpěv jako modlitba.
 8. Při zpěvu bychom měli být průhlední, aby lidé mohli vnímat Boha. Ne poutat pozornost na sebe gesty, hlasitostí, výkřiky, oblečením, pohyby…).
 9. Ne hlučný blázinec, ale tak jako by byl přítomen náš Spasitel.

Z knížky: Proof possitive, Neil Nedley, M.D.


Dilema pobavení a zábavy

Podívejte se na efektivní prezentaci s ukázkami o křesťanské hudbě, která odhaluje satanové metody lehkým a pochopitelným způsobem. Porovnejte svůj playlist s kritériemi, které představuje Christian Berdahl na základě bible a ducha proroctví, vědy a představitelů hudebního průmyslu.

Hudba (nehledě na texty) ovlivňuje člověka nezávisle ve dvojích oblastech:

1. v oblasti emocí, pocitů, myšlenek -  tedy v oblasti morálního charakteru

2. v oblasti fyziologické a neurologické – stimulanty, horomonami a opitáty

Uvidíte pohled do hudební historie renesance až dodnes, uslyšíte citáty odborníků z oblasti medicíny, neurologie, ale také satanistů a představitelů křesťanské alternatviní hudby. Přednáška sleduje přesné definované prvky hudby (synkopy, polyrytmické elementy, rytmus, beat..).

Opravdu si myslíme, že je jedno co posloucháme v našich autech, ipodech a v našich modlitebnách?

Viac tu (video).

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one