Ľavá strana: Náchadza sa tu kompletné Menu. Hrubými veľkými písmenami sú označené kapitoly, ktoré sa po kliknutí rozbalia do podkapitol. Na konci Menu sa nachádzajú linky na zaujímavé stránky.

Stred: Po kliknutí na kapitoly a podkapitoly sa v centre stránky automaticky zobrazia.

Pravá strana: Od vrchu nadol tu nájdete Objednávku na knihu zdarma, Top prednášky, videá a mnoho iného.
Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak sem vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Pre zaradenie stránky do záložiek kliknite na RSS, kde sa vám budú zobrazovať novinky.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Stránka, ktorá Vás nenechá chladnými ...
Úžasné dôkazy o nájdení Noemovej archy, prechodu Izraelitov cez Červené more, objavení archy zmluvy, stratených miest Sodomy a Gomory, o ktorých píše Biblia.
Poslaním tohto webu je poukázať na skutočnosť, že dnešná doba na mnoho úrovniach vykazuje znaky, ktoré Boh nechal v Biblii zapísať pre celé ľudstvo ako upozornenie na blížiaci sa koniec tohto sveta - druhý príchod Krála Kráľov a Pána Pánov - Ježiša Krista.
Zaujímajú vás dôležité fakty o smrti? Tušite, že skoro zomriete - ste na to pripravený? Čo je potom? Smrť je niečo, čomu sa nemôžeme vyhnúť, a i keď sa človek smrti vnútorne bráni je smutnou, ale v podstate neprirodzenou súčasťou života, ktorej sa väčšina ľudí bráni.
Každá lekcia obsahuje študijné otázky. Účastník, ktorý správne odpovie na všetky študijné otázky dostane Diplom o úspešnom absolvovaní Kurzu Biblie.
Sú Zjavenia Márie od Boha alebo od niekoho iného? Čo nám chcú odkázať?
Na tejto stránke môžete sťahovať rôzny kresťanský materiál. Kresťanské filmy hrané, kresťanské dokumentárne filmy, filmy pre deti, mp3 kázne...
Zbierka úprimných kázní a volaní k pokániu, zlomenosti a odvráteniu sa od hriechu ku Kristovi.
Hľadanie odpovedí na pálčivé otázky, odhalenie zastrených skutočností, pohľad do budúcnosti ..
Stránka pre každého,kto miluje Boha, no chce poznať pravdu v Božom slove.
Hudba je úžasný dar, ktorý bol Bohom daný človeku. Ako všetko na tomto svete, sa aj ona dá použiť k ušľachtilým cieľom alebo hanebne zneužiť. Hudba teda nie je neutrálne médium. Čo počúvame a čím sa zaoberáme, ovplyvňuje naše myšlienky, charakter a jednanie.
Zmyslom týchto stránok je ukázať, že kresťanská viera je na rozdiel od mnohých iných vier a svetonázorov veľmi racionálna. 
Sobota alebo nedeľa? Boh stvoril Zem a človeka v šiestich dňoch. Na záver stvoril Boh siedmy deň sobotu, ktorá má svoju veľmi dôležitú úlohu.
Kedykoľvek pristupujeme k tejto knihe s otvoreným srdcom a s otvoreným duchom, môžeme sa okamžite dotknúť niečoho božského: nielen myšlienok, predstáv, vedomostí, slov a viet, ale aj niečoho, čo je hlbšie ako všetky tieto veci. Dotýkame sa Boha samotného.
Pokiaľ chcete poznať históriu trochu inak, ako ste ju počúvali na hodinách dejepisu, inak, ako ju prezentujú súčasné média, otvorte si tieto stránky ..
Pre Svedkov Jehovových a ďalších na ceste ku Kristovi.
Bible - Boží slovo, je nádherná nezničitelná kniha plná hlubokých pravd o našem původu a především o našem nebeském Otci  a Ježíši Kristu. Je to kniha, která dává smysl našemu životu, dává pokoj, naději, navrací radost a svítí nám na cestu zpět k jedinému pravému Bohu.
Pokiaľ váš počítač stíha televizne vysíelanie, môžete sa pri čítaní článkov, či pri práci započúvať do tejto nebeskej hudby.
Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom. Boží zásah v živote zlodeja, narkomana, vraha či zarytého ateistu si môžete prečítať na tejto stránke.
Tento web obsahuje značnú dávku pravdy o sex-priemysle, za účelom samo-vzdelávania. Ak máš 17 rokov alebo menej, prosím požiadaj rodičov o povolenie k jeho prehliadaniu ..
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Biblia pre ľudí, ktorí hľadajú bibliu v maďarčine.
Elektronická Biblia vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Zadajte verš, slovo či frázu a táto stránka vám ho nájde v spisoch Ellen G. Whiteovej.
Všetky dostupné knihy od Ellen G. Whiteovej v češtine.
Celosvetová organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomôcť ľuďom.
Skvelá off-line Biblia pre "múdre" telefóny s operačným systémom Android.
Sledujte bohoslužby v priamom prenose každú sobotu, alebo si vypočujte, či stiahnite desiatky kázní od roku 2000 v sekciách: Bohoslužby, detské príbehy, ostatné kacie, prednásky, semináre, zamyslenia ...
Kresťanská internetová televízia patriaca do medzinárodnej siete televízii Hope Channel.
Výuka hebrejského jazyka, ktorý je pôvodným jazykom Biblie.
Množstvo online kníh na tému evolúcia vs zdravý rozum ...
Užite si výhľad na neskutočnú krásu prírody ako dielo Boha, veľkomiest ako diel človek, a to všetko z obrovskej výšky v 360 stupňovom uhle.
... aký je? Plný utrpenia, smrti a krutosti? Keby bol Boh Všemohúci, Vševedúci a milujúci, ako by mohol stvoriť takýto svet?
Informácie o zemetraseniach na našej planéte a omnoho viac.
Aká veľká je celosvetová populácia? Koľko detí sa narodí a koľko zomrie od hladu? Koľko nevinných zvierat zomrie práve v tejto chvíli kvôli mäsu a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Koľko peňazí utratia denne vlády tohto sveta? Koľko sa vyrobí áut, predá mobilných telefónov, pc hier ... ? Ako je na tom životné prostredie, voda, energie a potraviny? Ako je na tom zdravotníctvo sveta a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Existuje Boh? Evolucia alebo inteligentný dizajn? Veľký tresk alebo stvorenie? Alebo oboje? Ak vás trápia takéto otázky vypočujte si názory vedcov, filozofov, kazateľov či molekulárnych biológov.
Na následujúcich stránkach nájdete hlavné zásady zdravej výživy, dôležité odkazy z pera E.G. White a taktiež jednoduché recepty.
6130-5236.jpg
Čo je zlé na predmanželskom sexe? Ako sa len dá odpovedať na takúto otázku. Veď žijeme v dvadsiatom prvom storočí. Predsa nie je pravda, že by ma Boh tak nenávidel, že ma bude nútiť povedať niečo také smiešne a staromódne, vďaka čomu stratím všetkých kamarátov. V evanjeliách Ježišovi kládli mnoho ťažkých otázok, a on veľa ráz skôr ako odpovedal, reagoval ďalšou otázkou. Robil to tak často, až si myslím, že pravdepodobne chcel, aby sme si to všimli a niečo sa naučili.

Čo je zlé na sexe pred manželstvom? A čo tak opýtať sa: „Čo je zlé na hocičom?" Inými slovami, odkiaľ berieš morálne zásady, podľa ktorých žiješ svoj život? Odpovedať sa dá mnohými rozličnými spôsobmi: „Robím to, o čom si myslím, že je správne", morálku si teda určujem úplne individuálne a svojvoľne. Alebo: „Spoločnosť určuje, čo je správne a čo nesprávne", tvoria sa zákony, a kým ich dodržiavam, všetko je v poriadku. Ďalšie možnosti tvorí hocičo medzi týmito dvoma odpoveďami.

My, kresťania, nenechávame rozhodnutie o tom, čo je dobré a čo zlé iba na jednotlivcoch. Koniec koncov, čo sa tebe vidí dobré pre teba, mňa môže zraniť. Morálka nezávisí ani výlučne od spoločnosti. Mnohé spoločenstvá „zlegalizovali" princípy, o ktorých by sme my možno polemizovali. O tom, čo je správne alebo nesprávne, u kresťanov rozhoduje niekto vyšší ako nejaký jednotlivec alebo skupina ľudí - Boh. Stvoriteľ je zároveň zákonodarcom. Takže ak poviem, že verím, že sex patrí do manželstva, nestaviam sa do úlohy sudcu a poroty, ani som sa nerozhodla, že sťažím život slobodným ľuďom. Jednoducho dodržiavam Stvoriteľove príkazy.
Možno to znie zvláštne, ale pre mnohých, ktorí hľadajú Boha, je práve otázka o sexe rozhodujúca.

Možno to znie zvláštne, ale pre mnohých, ktorí hľadajú Boha, je práve otázka o sexe rozhodujúca. Niekedy sú otázky sexu a morálnych zásad dokonca základnými prekážkami pre tých, ktorí v Boha neveria. Ateista a spisovateľ Aldous Huxley celkom otvorene písal o tom, čo ho viedlo k viere, že život nemá zmysel a Boh neexistuje:

Mal som pohnútky, prečo som nechcel, aby mal svet zmysel a následne som skonštatoval, že ho naozaj nemá. Poľahky som našiel aj uspokojujúce dôvody podporujúce túto domnienku... Pre mňa a nepochybne aj pre väčšinu mojich súčasníkov sa filozofia nezmyselnosti stala v podstate nástrojom oslobodenia... oslobodenia od určitého morálneho systému. Namietali sme voči morálke, pretože nám zasahovala do sexuálnej slobody... V našej politickej a sexuálnej vzbure sme našli jednu pozoruhodne jednoduchú metódu. Mohli sme vyhlásiť, že svet nemá absolútne nijaký zmysel.

Nechcem tým povedať, že etické prekážky brániace ľuďom, aby sa stali kresťanmi, nie sú úprimné alebo nepredstierané. Stretla som mnohých študentov, ktorí mali ku kresťanstvu už veľmi blízko a pýtali sa: „Ak sa stanem kresťanom či kresťankou, musím prestať spať so svojou priateľkou, resp. svojím priateľom?" Ide o dôležitú otázku, ktorá sa dotýka podstaty zmysluplnosti a šťastia.

Inými slovami: „Ak sa stanem kresťanom, musím sa vzdať jedinej veci, ktorá ma v živote robí šťastným?" Ak skutočný problém spočíva v tomto, v odpovedi sa musíme zaoberať otázkou šťastia. Ježiš o nej v evanjeliách často rozprával. Vo svojom najznámejšom vyučovaní, kázni na vrchu, sľubuje požehnanie a šťastie tým, ktorí nasledujú Jeho cesty. Musíme si však dať pozor, nehovoríme totiž o evanjeliu prosperity. Výroky ako:„Poď k Ježišovi a celý tvoj život bude perfektný!" tu neplatia. Rozprávame o skutočne dynamickom vzťahu s Bohom, ktorý nám ponúka spokojnosť v najhlbšom zmysle slova. Trápenie ani ťažkosti ho neohrozia. Naopak, prináša nám zasľúbenie Božej blízkosti a požehnania, aj keď je život niekedy ťažký.

Na našu otázku sa dá pozerať aj z úplne inej perspektívy. Môže sa stať, že náš priateľ je voči Kristovi naozaj nedôverčivý kvôli zastaraným názorom na sex, ktoré vidí u kresťanov. Ako môže byť sex zlý? Pre niekoho bude možno prekvapením, že biblický pohľad na sex je nadmieru pozitívny. Boh nám ho dal ako nádherné vyjadrenie lásky. V Starej zmluve je dokonca celá kniha venovaná oslavovaniu jeho krásy. Boh v nej ukazuje záľubu v tom, čo stvoril ako príjemné a dobré.

Židovsko-kresťanský postoj k sexu vychádza z Biblie. Hneď na jej začiatku, v úvodných kapitolách knihy Genesis, sa opisuje, ako Boh stvoril prvého muža a prvú ženu. Keď pozrel na svoje dielo, vyhlásil, že je „veľmi dobré". V knihe Genesis vidíme pôvodný kontext sexuálneho vzťahu, ktorý Boh naplánoval ako niečo krásne v celoživotnom manželskom zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Ježiš svoje učenie o sexualite zakladá práve na týchto slovách.

Tento dokonalý obraz tvoria obaja, muž i žena. Sú teda rovnocennými ľuďmi, navzdory fyzickým a anatomickým rozdielom. Keď sa v manželstve spoja ako manžel a manželka, v rozmanitosti sa prejaví ich jednota. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom." (Genesis 2;24) Takto vyzerá plán sexuálneho vzťahu medzi ľuďmi - prostredníctvom sexuálneho aktu muž a žena prežívajú nový, neuveriteľný stupeň intímnosti. Hovorí sa tu o „jednom tele", čo znamená, že takýto vzťah máme prežiť s jediným človekom a vo vernosti. V Novej zmluve si Ježiš aj Pavol zvolili práve tento text, ktorý zdôrazňuje krásu monogamného manželstva.

Týmto spôsobom sa dá k otázke, ako môže byť sex mimo manželstva zlý, pristúpiť inak. Zamyslime sa nad krásou, dôvernosťou a výnimočnosťou sexu. Boh preňho naplánoval bezpečné prostredie vo zväzku lásky a oddanosti. Jeho Tvorca určil, že takto nám prinesie najväčšie potešenie.


Otázka: Čo hovorí Biblia o predmanželskom sexe?

Odpoveď: Spolu s inými sexuálnymi priestupkami predmanželský sex je opätovne v Písme odsudzovaný (Skutky 15:20; Rímskym 1:29; 1 Korintským 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Korintským 12:21; Galatským 5:19; Efezským 5:3; Kolosenským 3:5; 1 Tesalonickým 4:3; Sudcov 7). Biblia zastáva stanovisko, že pred manželstvom sa treba zdržať sexu. Predmanželský sex je rovnako nesprávny ako cudzoložstvo a ostatné sexuálne priestupky, lebo všetky predpokladajú sexuálny styk s niekým, s kým nie ste zosobášení. Sex medzi manželmi je jediná prípustná forma sexu, ktorú Boh schvaľuje (Židom 13:4).

Predmanželský sex sa stal bežným z mnohých dôvodov. Príliš sa sústredíme na "rekreačný" účinok sexu bez toho, aby sme mysleli na aspekt "znovu-tvorenia". Áno, sex je potešením. Boh ho takým učinil. On chce, aby sa muži a ženy tešili zo sexu (v manželskom zväzku). Avšak primárnym účelom sexu nie je rozkoš, ale reprodukcia. Boh nezakázal predmanželský sex, aby nás okradol o potešenie, ale aby nás uchránil pred nechcenými tehotenstvami a deťmi, ktoré sa rodia rodičom, ktorí ich buď vôbec nechcú, alebo na ne nie sú pripravení. Predstavte si, o čo lepší by bol náš svet, keby sa postupovalo podľa Božieho zámeru so sexom: menej pohlavne prenosných chorôb, menej slobodných matiek, menej nechcených tehotenstiev, menej potratov, atď. Abstinencia je jediná Božia politika čo sa týka predmanželského sexu. Abstinencia zachraňuje životy, ochraňuje deti, dáva sexuálnym vzťahom patričnú hodnotu, a čo je najdôležitejšie - ctí Boha.


 
UPOZORNENIE

Na tejto stránke nenájdete apologetiku, video prednášky, semináre, dokumentárne filmy a krátke videá. Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat boli presunuté na novú stránku zmensvojzivot.webgarden.cz.
Navštívte nás!
Pozrite si fascinujúce video odhaľujúce tajomstvá vedy, evolúcie a existencie Boha! Nastavte si české titulky pomocou tlačítka "CC".
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšíre- nejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta.Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Uctievať alebo neuctievať Máriu?
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (611 | 80%)
Áno ! (68 | 9%)
Asi áno ... (32 | 4%)
Nie ! (17 | 2%)
Určite nie ! (15 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Tradícia (20 | 3%)
Božie slovo (652 | 90%)
Neviem (18 | 2%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Viera (153 | 24%)
Odhodlanie (96 | 15%)
Sila (65 | 10%)
Nádej (14 | 2%)
Múdrosť (81 | 12%)
Láska (166 | 26%)
Zmysel života (46 | 7%)
Iné (24 | 4%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (607 | 84%)
V oboje (30 | 4%)
Ak verím v evolúciu (90 | 12%)

Aké náboženstvo vyznávate?

Ateizmus (154 | 14%)
Univerzalizmus (4 | 0%)
Špiritizmus (6 | 1%)
Šintoizmus (3 | 0%)
Sikhizmus (3 | 0%)
Scientológia (9 | 1%)
Rastafarianizmus (7 | 1%)
Novopohanstvo (24 | 2%)
Kresťanstvo (878 | 78%)
Judaizmus (6 | 1%)
Islam (12 | 1%)
Hinduizmus (3 | 0%)
Budhizmus (10 | 1%)
Zoroastrianizmus (2 | 0%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (560 | 91%)
Nie (57 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (280 | 42%)
Asi áno (22 | 3%)
Možno (86 | 13%)
Asi nie (39 | 6%)
Nie (236 | 36%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (40 | 7%)
16 - 25 rokov (176 | 29%)
26 - 35 rokov (98 | 16%)
36 - 45 rokov (115 | 19%)
46 - 55 rokov (86 | 14%)
56 - 65 rokov (66 | 11%)
66 a viac rokov (26 | 4%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
Biblia v mp3 formáte vo vyše 500 jazykoch na stiahnutie.
Bibliaaty.sk je cirkevne nezávislý projekt, ktorý sa zaoberá otázkou biblického učenia a biblickej vierouky. Stránky vznikli v júli 2007 za účelom rozvíjania problematiky biblického obsahu. Projekt je otvorený pre ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o biblii niečo viac.
Live prednášky z Českej republiky, zboru CASD a veľký archív videozáznamov.
BibleTV chce šíriť posolstvo nádeje, istoty, lásky a skvelé vízie pre blízku i vzdiaľenú budúcnosť, ukázať na to, že Boh je mocný a živý.
Je stále platný Boží zákon? - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Bibleinfo.com pomáha ľuďom po celej zemi poznať, čo Biblia hovorí k rôznym životným otázkam. Tu nájdete radu, nasmerovanie, povzbudenie a pomoc - a to všetko z Božieho slova.
Premýšľali ste niekedy o otázkách typu: Aký je zmysel života? Aký je Boh? Má Boh dianie tohto sveta vo svojej moci? Prečo je toľko zla? Ćo čaká tento svet? Kým je Ježiš Kristus?
Moment pravdy je kurz o 41 lekciách, zaoberajúcimi sa zásadnými prvkami kresťanskej viery, ktorý vám pomôže systematicky študovať Bibliu. Lekciu po lekcii, vašim vlastným tempom, objavíte nádherné posolstvá, obsiahnuté v Slove Božom.
Tento web bol spustený ako informačný portál pre ľudí, ktorí sa chcú zapojit spolu s ďalšími do čítania najrozšírenejšej knihy sveta, knihy pre ktorú taktiež umieralo najviac ľudí.
Považuješ sa za dobrého človeka? Veľa ľudí áno. Ale, mnoho z nás sa mýli v definícii slova "dobrý". Biblia hovorí, že Boh je dobrý a desať prikázaní sú jeho "štandardom dobrosti". Tak sa pozrime na Boží zákon.
Kresťanská online televízia s množstvom kázní, prednášok na rôzne témy nie len duchovného života.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one