Ľavá strana: Náchadza sa tu kompletné Menu. Hrubými veľkými písmenami sú označené kapitoly, ktoré sa po kliknutí rozbalia do podkapitol. Na konci Menu sa nachádzajú linky na zaujímavé stránky.

Stred: Po kliknutí na kapitoly a podkapitoly sa v centre stránky automaticky zobrazia.

Pravá strana: Od vrchu nadol tu nájdete Objednávku na knihu zdarma, Top prednášky, videá a mnoho iného.
Nechajte si zasielať novinky priamo do Vašej emailovej schránky. Stačí ak sem vložíte svoj email a stlačíte "prihlásiť".
1 Jn 3:1 - " Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho."

Email: jnkiraly5@gmail.com
Pre zaradenie stránky do záložiek kliknite na RSS, kde sa vám budú zobrazovať novinky.
Vyhľadajte si na tejto stránke frázu či slovo, ktoré neviete nájsť.
Stránka, ktorá Vás nenechá chladnými ...
Úžasné dôkazy o nájdení Noemovej archy, prechodu Izraelitov cez Červené more, objavení archy zmluvy, stratených miest Sodomy a Gomory, o ktorých píše Biblia.
Poslaním tohto webu je poukázať na skutočnosť, že dnešná doba na mnoho úrovniach vykazuje znaky, ktoré Boh nechal v Biblii zapísať pre celé ľudstvo ako upozornenie na blížiaci sa koniec tohto sveta - druhý príchod Krála Kráľov a Pána Pánov - Ježiša Krista.
Zaujímajú vás dôležité fakty o smrti? Tušite, že skoro zomriete - ste na to pripravený? Čo je potom? Smrť je niečo, čomu sa nemôžeme vyhnúť, a i keď sa človek smrti vnútorne bráni je smutnou, ale v podstate neprirodzenou súčasťou života, ktorej sa väčšina ľudí bráni.
Sú Zjavenia Márie od Boha alebo od niekoho iného? Čo nám chcú odkázať?
Na tejto stránke môžete sťahovať rôzny kresťanský materiál. Kresťanské filmy hrané, kresťanské dokumentárne filmy, filmy pre deti, mp3 kázne...
Zbierka úprimných kázní a volaní k pokániu, zlomenosti a odvráteniu sa od hriechu ku Kristovi.
Hľadanie odpovedí na pálčivé otázky, odhalenie zastrených skutočností, pohľad do budúcnosti ..
Stránka pre každého,kto miluje Boha, no chce poznať pravdu v Božom slove.
Hudba je úžasný dar, ktorý bol Bohom daný človeku. Ako všetko na tomto svete, sa aj ona dá použiť k ušľachtilým cieľom alebo hanebne zneužiť. Hudba teda nie je neutrálne médium. Čo počúvame a čím sa zaoberáme, ovplyvňuje naše myšlienky, charakter a jednanie.
Zmyslom týchto stránok je ukázať, že kresťanská viera je na rozdiel od mnohých iných vier a svetonázorov veľmi racionálna. 
Sobota alebo nedeľa? Boh stvoril Zem a človeka v šiestich dňoch. Na záver stvoril Boh siedmy deň sobotu, ktorá má svoju veľmi dôležitú úlohu.
Kedykoľvek pristupujeme k tejto knihe s otvoreným srdcom a s otvoreným duchom, môžeme sa okamžite dotknúť niečoho božského: nielen myšlienok, predstáv, vedomostí, slov a viet, ale aj niečoho, čo je hlbšie ako všetky tieto veci. Dotýkame sa Boha samotného.
Pokiaľ chcete poznať históriu trochu inak, ako ste ju počúvali na hodinách dejepisu, inak, ako ju prezentujú súčasné média, otvorte si tieto stránky ..
Túžbou tvorcov tejto stránky je zdieľať s ostatnými to, čo zmenilo ich život a pomohlo nadviazať osobný vzťah s Bohom.
Pre Svedkov Jehovových a ďalších na ceste ku Kristovi.
Bible - Boží slovo, je nádherná nezničitelná kniha plná hlubokých pravd o našem původu a především o našem nebeském Otci  a Ježíši Kristu. Je to kniha, která dává smysl našemu životu, dává pokoj, naději, navrací radost a svítí nám na cestu zpět k jedinému pravému Bohu.
Pokiaľ váš počítač stíha televizne vysíelanie, môžete sa pri čítaní článkov, či pri práci započúvať do tejto nebeskej hudby.
Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú skúsenosť s Bohom. Boží zásah v živote zlodeja, narkomana, vraha či zarytého ateistu si môžete prečítať na tejto stránke.
Tento web obsahuje značnú dávku pravdy o sex-priemysle, za účelom samo-vzdelávania. Ak máš 17 rokov alebo menej, prosím požiadaj rodičov o povolenie k jeho prehliadaniu ..
Svedectvá je projekt, ktorý chce zoznamovať verejnosť s kresťanským pohľadom na otázky viery a praktického života s Bohom. Na tejto stránke nájdete rovných 100 svedectiev kresťanov rôzného veku o tom, aký je Boh, ktorému veria a na čom je postavená ich viera.
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Biblia, Božie slovo na internete, vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Biblia pre ľudí, ktorí hľadajú bibliu v maďarčine.
Elektronická Biblia vo viacerých jazykoch a prekladoch.
Zadajte verš, slovo či frázu a táto stránka vám ho nájde v spisoch Ellen G. Whiteovej.
Všetky knihy od Ellen G. Whiteovej v angličtine.
Všetky dostupné knihy od Ellen G. Whiteovej v češtine.
Celosvetová organizácia, ktorej hlavným cieľom je pomôcť ľuďom.
Skvelá off-line Biblia pre "múdre" telefóny s operačným systémom Android.
Sledujte bohoslužby v priamom prenose každú sobotu, alebo si vypočujte, či stiahnite desiatky kázní od roku 2000 v sekciách: Bohoslužby, detské príbehy, ostatné kacie, prednásky, semináre, zamyslenia ...
Kresťanská internetová televízia patriaca do medzinárodnej siete televízii Hope Channel.
Výuka hebrejského jazyka, ktorý je pôvodným jazykom Biblie.
Množstvo online kníh na tému evolúcia vs zdravý rozum ...
Užite si výhľad na neskutočnú krásu prírody ako dielo Boha, veľkomiest ako diel človek, a to všetko z obrovskej výšky v 360 stupňovom uhle.
... aký je? Plný utrpenia, smrti a krutosti? Keby bol Boh Všemohúci, Vševedúci a milujúci, ako by mohol stvoriť takýto svet?
Informácie o zemetraseniach na našej planéte a omnoho viac.
Aká veľká je celosvetová populácia? Koľko detí sa narodí a koľko zomrie od hladu? Koľko nevinných zvierat zomrie práve v tejto chvíli kvôli mäsu a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Koľko peňazí utratia denne vlády tohto sveta? Koľko sa vyrobí áut, predá mobilných telefónov, pc hier ... ? Ako je na tom životné prostredie, voda, energie a potraviny? Ako je na tom zdravotníctvo sveta a omnoho viac sa dozviete práve na tejto stránke.
Zaspievajte si spolu z výberu siedmich spevníkov, stačí si už len vybrať pesničku.
Existuje Boh? Evolucia alebo inteligentný dizajn? Veľký tresk alebo stvorenie? Alebo oboje? Ak vás trápia takéto otázky vypočujte si názory vedcov, filozofov, kazateľov či molekulárnych biológov.
Na následujúcich stránkach nájdete hlavné zásady zdravej výživy, dôležité odkazy z pera E.G. White a taktiež jednoduché recepty.

Najčítanejšie články na stránke

Vitajte na stránke venovanej ľuďom, ktorí túžia

Zmeniť Svoj Život

 
PRIDAJ SA K NÁM!

Túžiš poznať Boha bližšie? Hľadáš mladý kolektív ľudí s ktorými by si študoval Písmo Božie a základné témy Biblie, zaujímavosti zo sveta, dôkazy existencie Boha v matematike, fyzike a vede? Pridaj sa k nám a študuj s nami Písmo! Stretávame sa na byte v piatok - nedeľa. Radi ťa privítame na adrese:

Slovensko:                                                                              Česká republika:
Trieda SNP 61                                                                       Poříčí 646/37
Košice                                                                                     Brno - centrum
040 11                                                                                    639 00                  


Pre viac info: jnkiraly5@gmail.com
Trápia vás otázky: " Prečo som na tomto svete? Aký to má zmysel, aký zmysel má môj život? Existuje Boh? Existujú iné civilizácie okrem nás? Čo mám robiť preto, aby som do svojho života priniesol zmenu, pokoj, radosť a lásku? Kde je pravda? Evolúcia alebo kreacionizmus? Náhoda alebo zámer? "

Na tieto a mnoho ďalších otázok sa budeme snažiť hľadať odpovede. Avšak je veľmi dôležité, aby človek pozbieral odvahu a silu povedať si " Chcem dať svojmu životu zmysel! "
Na tieto a mnoho ďalších otázok sa budeme snažiť hľadať odpovede. Avšak je veľmi dôležité, aby človek pozbieral odvahu a silu povedať si " Chcem dať svojmu životu zmysel! "

          Väčšina ľudí a hlavne mládež si myslí, že Boh je len zástierkou, aby cirkev mohla "zdierať" ľudí, alebo že Boha nepotrebujú, že si vystačia sami, že Boh nie je...

Preto vám chcem napísať pár viet o tom, ako žili a aký majú názor na, predtým pre nich neexistujúceho, Boha a ako sa zmenil ich život, ako nabral nový smer, smer nádeje v lepší život.

Ak pociťuješ beznádej, nevzdávaj sa! Keď objavíš zmysel svojho života, v tvojom živote sa udejú zázračné zmeny. Boh hovorí: Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami... úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Jer 29,11

Ak poznáš zmysel svojho života, tvoj život sa stane jednoduchším. Budeš vedieť, čo robiť a čo nie. Zmysel v tvojom živote ti pomôže rozhodovať, ktoré činnosti sú podstatné a ktoré nie. Jednoducho sa opýtaš: Pomôže mi toto dosiahnuť jeden z cieľov môjho života?

Bez jasného cieľa sa nemáš na základe čoho rozhodovať, investovať svoj čas a používať svoje prostriedky. Máš sklon robiť rozhodnutia na základe okolností, nátlaku a momentálnej nálady. Ľudia bez cieľa sa pokúšajú robiť príliš mnoho, čo spôsobuje stratu času, stres, únavu a konflikty.

Je nemožné vyhovieť všetkým. Máš toľko času, aby si konal Božiu vôľu. Ak nestíhaš, znamená to, že sa pokúšaš urobiť viac, ako Boh pre teba naplánoval. Život s cieľom vedie k jednoduchšiemu životu, rozumnejšiemu časovému rozvrhu a prináša pokoj mysle. Biblia hovorí: Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, iný sa robí chudobným, a vládne veľkým majetkom. Pr 13,7

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   S K Ú S E N O S T I   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
space_new_dawn_013985_.jpg
1.)
" Spočiatku som bol úplne mimo viery v Boha.
Rodičia boli pokrstení evanjelici, ale vôbec nežili svoju vieru. Babka síce tlačila na nás, aby sme chodili do kostola. Jej tlaky však vyvolávali doma len nepríjemnú atmosféru. Ja som k náboženstvu nadobúdal vnútorný odpor. Keď som počul niečo o Bohu, chytala ma totálna alergia.


Ešte aj v stredoškolskom prostredí som sa utvrdzoval v takom duchu, že viera je len výmysel starších pánov a babiek. Živil som v sebe predstavy, že viera je záležitosťou starých ľudí a rozprávkou pre malé deti.Mám brata, ktorý študoval rozličné náboženstvá a filozofie, až sa dostal k evanjeliu. Niečo mi o tom rozprával a mňa to oslovilo. Zaujala ma hlavne jedna myšlienka: Čo bude potom, keď zomriem? A ďalej: Prečo vlastne žijem? S bratom sme si spoločne čítali evanjelium.

Predtým som rozmýšľal nad tým, či sa mi niekedy podarí spoznať zmysel života. A po tom prelome, keď som poznal Boha, som cítil, že už som ho našiel. Lenže som nevedel, že to bude tak rýchlo. Myslel som si, že potrvá niekoľko desaťročí, kým na to prídem. Alebo že to pochopím, až keď budem starý. Po obrátení som nabral takú úžasnú silu, elán. Cítil som, že Boh je so mnou a že ma vyslobodil z okov hrubozrnných slabostí, s ktorými som predtým zápasil.

Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal toto si prežívať. Predtým som mal také kamenné srdce, dosť ťažkopádne. Nevedel som pochopiť Ježišovo utrpenie ani utrpenie iných."

 

2.)
" Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si vůbec stačili položit otázku, co to vlastně znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti. A přece, i jim se může stát, že se život víry s celou svou novostí scvrkne na jakousi luxusní „půdní vestavbu", která má své přesně vymezené místo, ale mnoha oblastí praktického života se vlastně nedotýká. Někteří dokonce žijí své křesťanství tak trochu jako pohanské náboženství: vnímají Boha buď jako vzdáleného a vyvýšeného, jakoby na vrcholu vysokého kopce, který je třeba vlastními silami zdolat, aby se člověk Bohu přiblížil, anebo jako někoho náchylného k hněvu, koho je třeba si náboženskými úkony udobřit a naklonit. Potom jdou za Bohem z pocitu povinnosti a ze strachu, nikoli z lásky. A místo aby Bohu naslouchali, tak mu stále něco říkají; místo aby dali prostor jeho konání ve svém životě, sami se pořád snaží něco pro něj konat, ovšem stále s nepříjemným pocitem, že mu stejně nic lidského asi není dost dobré.

Naštěstí to nejsem na prvním místě já, kdo hledá Boha, ale Bůh, kdo hledá mě. On si mě již před stvořením světa zamiloval a vyvolil (srov. Ef 1,4-5), zápasí o mě, chce mi projevovat svoji lásku a stojí o mé přátelství, obětuje se za mě a čeká, až ho pustím do svého života. Podstata křesťanského života tedy nespočívá v tom, že chodím do kostela, že něco dělám nebo nedělám, že mám větší či menší povědomí o článcích víry. Křesťanství je vztah - osobní vztah Boha k člověku a člověka k Bohu, v Kristu Ježíši. Jinými slovy, je to vztah, do kterého nás uvádí Ježíš, vztah, který má sílu ovlivnit a utvářet celý náš život.

Jádra křesťanství se začínám dotýkat v okamžiku, kdy pochopím, že Bůh je ten, který si mě zamiloval, a kdy to prožiji na vlastní kůži. Když pochopím a prožiji, že Bůh je ten, který mě hledá, a zakusím, že jsme se konečně setkali. Když pochopím a prožiji, že Bůh ke mně mluví, zaslechnu jeho hlas ve svém srdci a začnu ho poslouchat. Je velmi důležité, abych ho sám za sebe do svého života, do svého srdce pozval a dovolil mu, aby byl nejen mým Spasitelem, který mě vykoupil svou krví, nejen učitelem, který mi říká, co je správné, ale také mým Pánem, jemuž patří celý můj život, všechno, co jsem a co mám. Když Pán volá k následování, může to na první pohled vypadat, jako by nám chtěl všechno sebrat. Bůh ale vždycky dává, a jestli po člověku chce, aby mu něco odevzdal, tak jenom proto, aby mu sám mohl dát něco lepšího. Povolání k následování je povolání k životu, k plnosti života: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" (srov. Jan 10,10).

Je třeba se postupně stávat lidmi, kteří milují slovo Boží, protože v něm je pravda i život, protože se skrze ně setkáváme s živým Kristem. Slovo Boží, to není soubor povznášejících myšlenek, ale pokrm, mana, kterou Bůh dává každému na každý den. Staneme-li se lidmi, kteří skutečně naslouchají Slovu, začne Bůh měnit náš život. Zůstaneme-li v jeho slově, budeme vpravdě jeho učedníky (srov. Jan 8,31). Zůstaneme-li v jeho lásce, poneseme ovoce, které bude mít trvání pro věčnost (srov. Jan 15,16).

 

3.)
" Viete, žil som tradičným náboženským katolíckym životom. No bez toho, že by som mal osobný vzťah s Bohom - Ježišom Kristom. Jednoducho som chodil do kostola, pretože sa to má ako aj iné veci. No potom som prestal, pretože som v tom nevidel význam. No Ježiš si ma našiel sám. Začal som piť alkohol, fajčiť marihuanu, hašiš, beznádej, depky, no proste to, čo prežíva dnešný mladý človek. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že som viac bol opitý ako triezvy. A to som nemal ani 18 rokov. No bol to iba prejav niečoho hlbšieho, čo je v mojom srdci a to je hriech.

Môj najbližší kamarát onedlho uveril v Boha a začal mi o ňom hovoriť. O Jeho láske, ľudskom hriechu a Ježišovej obete na kríži za nás. O všetkom tomto som vedel, no vtedy som tie slova prvý krát vnímal ako pravdu. A nie ako nejaké prázdne reči, ktoré sa ma nedotknú. Uvedomoval som si svoj hriech. Vinu ktorá ma veľmi ťažila ...

"Teraz hovorte k Bohu. Boh sa vám chce dať práve teraz poznať." A to bol ten moment , kedy som Ježišovi odovzdal svoj život. Z môjho srdca vyšla prvá úprimná modlitba po rokoch. ,, Bože, ak si, daj sa mi poznať ". Vtedy som si uvedomil, že Boh je pri mne. Cítil som svoju hriešnosť a slabosť. Rany v duši, ktoré som si rokmi získal. Naozaj som vedel, že tam je Ježiš, ten, ktorý má moc vyslobodiť ma z toho. A dať mi skutočný život v plnosti. Plakal som a plakal. Ja, ktorý som predtým snáď plakal naposledy v detstve. Pretože v našej partii pankáčov sa hovorilo, že chlapi predsa neplačú. Aj to bol dôkaz jeho lásky ku mne.

Bol 27. január 2002. A Ježiš zmenil môj život. Ukázalo sa to, už v najbližších dňoch. Zrazu mi prestal chutiť alkohol. Na marihuanu som ani nemyslel. Skôr som stále viac cítil, že Boh chce, aby som sa postupne zmieroval z ľuďmi. Ktorým som za tie roky ublížil. "

 

4.)
" Jedného rána vo februári 1985, po bezsennej noci, jeden hlas v mojom vnútri mi povedal: „Vstaň, je čas, zomri mladý!" Pristúpil som k oknu s neodolateľnou túžbou spáchať samovraždu, aby som raz a navždy skoncoval s mojím utrpením. 6 poschodí podo mnou som videl ulicu a chystal som sa skočiť.

V mojom vedomí mi zrazu prebleskla hlavou jedna ochromujúca myšlienka: „Si si istý, že tvoje utrpenie sa skončí? Nepôjdeš náhodou do pekla?"

Násilne som zatvoril okno a v tranze som padol na kolená, kričiac celým srdcom k Bohu! Povedal som mu: Bože, neviem, kto si, neviem, či si Budha, Mohamed alebo Ježiš Kristus, ale obraciam sa na TEBA, ktorý si stvoril nebo a zem - ak existuješ, zachráň ma, vrúcne ťa prosím!

Moji rodičia počuli hluk a prišli do mojej izby. Našli ma v tranze a slzách. Nevedeli, čo robiť. Videl som môjho otca bezbranného a moju matku bezmocnú. Vyhlásil som mojej matke, že si nájdem iný byt, pretože náš dom bol posadnutý. Bol som psychicky vyčerpaný! Už niekoľko mesiacov som nedokázal spať.

V to sobotné ráno som vyšiel von a blúdil som po uliciach. Nejaká skupina kresťanov mi podala nejaký leták, ktorý som rýchlo skrkval. Potom som ich stretol znova. Vzal som si leták, aby som im urobil radosť, a pokračoval som svojou cestou.

Zrazu som nadobudol presvedčenie, že ten Boh, ku ktorému som volal, v to isté ráno mi dával schôdzku. Vrátil som sa po svojich stopách a povedal som človeku, ktorý mi podal leták: „Dobrý deň, pane. Volám sa Franck Alexandre, moja matka je kartárka, špiritistka atď... Volajú ma syn čarodejnice. Môj dom je posadnutý od pivnice až po povalu. Som obklopený „prízrakmi", obeť dotykov, počujem hlasy. Vzťah medzi mojím otcom a matkou je napätý. Moja malá sestra vidí v noci prízraky a kričí! Ja mám čierny opasok v karate, bijem sa na trhových slávnostiach... Máte pre mňa nejaké riešenie?"

Ten človek mi odpovedal: „Áno, si pod vplyvom prekliatia, ale Ježiš ťa môže oslobodiť." Otvoril Bibliu a prečítal mi jeden úryvok: Deuteronómium 18,10n: Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi.

Pri čítaní toho textu som bol presvedčený, že je to pravda. Prijal som pozvanie prísť na stretnutie v ten večer a tam som si uvedomil, že uprostred tých kresťanov je niekto mocnejší ako duchovia, ktorí ma obývali. Na konci stretnutia sa pastori modlili za mňa, vyzvali ma prosiť o odpustenie mojich hriechov a vyznať Ježiša ako môjho Spasiteľa a Pána. Vzápätí som mal videnie: videl som rieku, ktorá prúdila zo srdca Boha a prichádzala oslobodiť celé moje bytie. Počul som hluk reťazí, ktoré sa lámali, a zvuk dverí, ktoré sa otvárali. Zahalil ma obrovský nadpozemský pokoj a počul som hlas Ježiša, ktorý mi hovoril: „Ty si môj sluha. Vybral som si ťa, aby si zaniesol evanjelium národom."

Dnes som evanjelizátor a hlásam evanjelium v mnohých krajinách. Kázanie je sprevádzané mnohými zázrakmi. "


Existuje viditeľný svet a existuje aj neviditeľný svet. Či tomu veríme alebo nie, sme obklopení svetom duchov. Boh existuje, anjeli tiež, ale rovnako aj diabol a zlí duchovia. Títo zlí duchovia nám vládnu a ovplyvňujú nás, pretože sme oddelení od Boha. Sme oddelení od Boha kvôli nášmu hriechu. Ak sa kajáme a obrátime sa k Ježišovi, môžeme byť oslobodení z pôsobenia diabla a zlých duchov na náš život. Umierajúc na kríži Ježiš vykúpil naše viny, zmieril nás s Bohom, oslobodil nás z moci diabla a zlých duchov. Ježiš vstal z mŕtvych. Ježiš - a nikto iný premohol diabla. Ak veríme v neho - v nikoho iného - môžeme začať nový život, zvíťaziť nad hriechom a nad silami temnôt.

Diabol a zlí duchovia nás vedú do pekla - Ježiš nás vedie do neba. Je na nás dobre si vybrať. Satan sa chopil svojej moci, zvádza celý svet tak, ako zviedol klamstvami Adama a Evu a pritom všetko zvádza na milujúceho Boha a Ježiša Krista, ktorý pre vašu záchranu obetoval svoj vlastný život a skoro príde pre svojich verných vo veľkej sláve a moci. Boh nie je taký, ako ho cirkev predstavila, tyran dožadujúci sa odpustkov a vlastných zásluh k tomu, aby sme mohli byť spasený, či vyžívajúci sa vo večnom utrpení ľudí v horiacom pekle. Je to Boh lásky a milosrdenstva, ktorý stále trpezlivo čaká až vezmeme Bibliu - Jeho slovo a začneme Ho poznávať takého, aký skutočne je.

yosemite-6000x3942-waterfall-hills-clouds-river-5357.jpg
"Ďakujem Pánu Bohu, že mi dal toto si prežívať.
Predtým som mal také kamenné srdce, dosť ťažkopádne.
Nevedel som pochopiť Ježišovo utrpenie ani utrpenie iných."

 
Na záver by som chcel uviesť  jeden zo známych citátov Alberta Einsteina, nositeľa Nobelovy ceny:
 
"Verím v jedného Boha a s kľudným svedomím môžem povedať, že som nikdy v živote neholdoval žiadnemu bezbožnému životnému systému. Už ako mladý študent som odmietal vedecký postoj 80-tych rokov a považujem vývojové teórie Darwinove, Haeckelove a Huxelove za beznádejne zastarane. Nesmieme zabúdať na to, že aj vývoj pokračuje a to nie len v technike, ale aj vo vede a predovšetkým v ich prírodovedeckých odvetviach. O väčšine predstaviteľov tejto vedy môžeme povedať: Sú zajedno v tom, že viera a veda nestoja nepriateľsky proti sebe. Isteže existuje niekoľko vedcov, ktorí stoja na rovnakom bode ako ich predchodcovia okolo roku 1880."
 
Čo mám robiť? Akou cestou mám ísť, kde mám hľadať zmysel svojho života? Odkiaľ mám čerpať energiu, lásku k blížnym a nádej v lepší život?
1 Jána 5:13 nám hovorí, " Píšem tieto veci vám, ktorí ste uverili v mene Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. "

Rim 3:23 " Všetci sme zhrešili. Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré Boha zarmucujú. "
Rim 6:23 " Za náš hriech si zasluhujeme trest, ktorý je večným odlúčením od Boha. "

Ježiš zomrel na kríži, aby splatil dlh za naše hriechy (Rímskym 5:8; 2 Korintským 5:21).
Ježiš zomrel namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Jeho vzkriesenie dokazuje, že Jeho smrť bola dostatočnou platbou za naše hriechy.
Boh daruje odpustenie a spasenie všetkým, ktorí uveria v Ježiša - uveria v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy (Ján 3:16; Rímskym 5:1; Rímskym 8:1).
3dnaturewallpapers.jpg
1. Nájdite si dobrý zbor, kde sa vyučuje Biblia.

Nemyslite na kostol ako na budovu. Zbor sú ľudia. Je veľmi dôležité, aby veriaci v Ježiša Krista mali navzájom spoločenstvo. Toto je jedným z primárnych funkcií zboru. Teraz, keď ste uverili v Ježiša Krista, chceme vás povzbudiť, aby ste si našli zbor žijúci podľa Biblie niekde vo svojom okolí a porozprávali sa s pastorom. Povedzte mu o svojej viere v Ježiša Krista.

Druhou funkciou zboru je vyučovať Bibliu. Môžete sa naučiť aplikovať Božie prikázania vo vašom živote. Porozumieť Biblii je kľúčom k úspešnému a mocnému kresťanskému životu. 2 Timoteovi 3:16-17 hovorí, "Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, naprávať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobilý na všetko dobré."

Treťou funkciou zboru je spoločenstvo. Spoločenstvo na bohoslužbách je vďakou Bohu za všetko, čo vykonal! Boh nás spasil. Boh nás miluje. Boh sa o nás stará. Boh nás vedie a pomáha nám. Ako by sme mu neďakovali? Boh je svätý, spravodlivý, milujúci, milostivý a plný milosrdenstva. Zjavenie 4:11 hovorí, "Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené."


2. Každý deň si vyhraď čas sústrediť sa na Boha.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme každý deň trávili čas úplným sústredením sa na Boha. Niektorí ľudia to nazývajú "stíšením." Iní to nazývajú "rozjímaním," pretože je to čas, ktorý zasvätíme Bohu a rozjímame o Ňom. Niektorí tak robia v ranných hodinách, kým iní radšej večer. Nezáleží na tom, ako tento čas nazývate, alebo kedy si ho vyhradíte. Záleží na tom, aby ste pravidelne trávili čas s Bohom. Čo sa deje počas našej chvíle s Bohom?

(a) Modlitba. Modlitba je jednoducho rozhovor s Bohom. Hovorte s Bohom o vašich potrebách a problémoch. Poproste Boha, aby vám dal múdrosť a viedol vás. Proste Boha, aby vám pomáhal vo vašich potrebách. Povedzte Bohu ako veľmi Ho milujete a akí ste vďační za všetko, čo pre vás robí. O tomto je modlitba.

(b) Čítanie Biblie. Okrem vyučovania Biblie v zbore, v sobotnej škole, a/alebo Biblickej hodine - Bibliu máte čítať aj sami pre seba. Biblia obsahuje všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli žiť úspešný kresťanský život. Je v nej Božie vedenie v rozhodnutiach, ktoré v živote robíte, je tam návod ako poznať Božiu vôľu, ako slúžiť iným, a ako duchovne rásť. Biblia je Božím slovom pre nás. Biblia je v zásade Božím manuálom ako máme žiť svoj život, aby bol Bohu milým a nám prospešným a uspokojujúcim.


3. Rozvíjajte vzťahy s ľuďmi, ktorí vám môžu duchovne pomáhať.

1Korintským 15:33 nám hovorí, "Nedajte sa klamať: 'Zlé reči kazia dobré mravy.'" Biblia obsahuje varovania pred "zlým" vplyvom, ktorý na nás môžu mať ľudia. Tráviť čas s tými, ktorí praktizujú hriešne aktivity nám privodí pokušenie. Charakter ľudí, s ktorými sa zdržiavame, sa o nás "obtrie". Preto je veľmi dôležité obklopovať sa ľuďmi, ktorí milujú Pána a sú Mu oddaní.

Pokúste sa nájsť si jedného - dvoch priateľov, azda z vášho zboru, ktorí by vám pomáhali a povzbudzovali vás (Židom 3:13; 10:24). Požiadajte svojich priateľov, aby dohliadli na vaše stíšenia pravidelne, aby s vami preberali vaše aktivity a vašu cestu s Bohom. Poproste, či môžete podobne robiť aj vy vo vzťahu k nim. Toto neznamená, že sa máte vzdať všetkých svojich priateľov, ktorí nepoznajú Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Buďte naďalej ich priateľmi a milujte ich. Jednoducho im dajte poznať, že Ježiš zmenil váš život, a vy už viac nemôžete robiť veci, ktoré ste zvykli robiť predtým. Poproste Pána Boha, aby vám dával príležitosť podeliť sa o Ježiša s vašimi priateľmi.

4. Dajte sa pokrstiť.

Mnoho ľudí sa mýli vo veci krstu. Slovo "pokrstiť" znamená byť ponorený do vody. Krst je biblickým spôsobom ako verejne vyznať svoju vieru v Krista a svoj záväzok nasledovať Ho. Akt ponorenia do vody ilustruje ako sme pochovaní spolu s Kristom. Akt znovu vynorenia sa z vody znázorňuje Kristovo vzkriesenie. Byť pokrstený je stotožniť sa s Ježišom v smrti, pohrebe a vzkriesení (Rímskym 6:3-4).

Krst sám nás nespasí. Krst nezmýva naše hriechy. Krst je jednoducho krokom poslušnosti, verejným vyznaním viery v Krista, že jedine On nás môže spasiť. Krst je dôležitý, lebo je krokom poslušnosti - verejným vyznaním viery v Krista a vášho odhodlania nasledovať Ho. Amen
 

 
"Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo
každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené. "
 
Evanjelium podľa Lukáša, 11:9-10
UPOZORNENIE

Na tejto stránke nenájdete apologetiku, video prednášky, semináre, dokumentárne filmy a krátke videá. Vzhľadom k veľkému záujmu návštevníkov a obšírnemu obsahu témat boli presunuté na novú stránku zmensvojzivot.webgarden.cz.
Navštívte nás!
Pozrite si fascinujúce video odhaľujúce tajomstvá vedy, evolúcie a existencie Boha! Nastavte si české titulky pomocou tlačítka "CC".
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Objednajte si zdarma a nezáväzne knihu Veľký spor vekov od autorky Ellen Gould Whiteovej. Vyplňte do formulára Vaše kontaktné údaje a my Vám obratom pošleme knihu poštou na Vami uvedenú adresu. Kniha i poštovné sú úplne zadarmo.
Získajte zadarmo jednu z najrozšíre- nejších kníh na svete "Veľký spor vekov". Dozviete sa o histórii, súčasnosti a tiež budúcnosti tohto sveta.Viac informácií nájdete TU.

O projekte          Objednať
cross-sunbeam.jpg
Zmena soboty na nedeľu - Sobota v Písme
- V tejto prednáške sa pokusim zhrnúť významné aspekty môjho bádania o zmene dňa odpočinku zo soboty na nedeľu v kresťanstve.
1920x1080_dragons-dragon-fantasy-artwork-hell-HD-Wallpaper.jpg
Bola som v pekle - svedectvo alebo klam? - Pravda o pekle
- Sú tieto zážitky biblické? Čo hovorí Písmo o pekle a večnom treste?
Img175228_Radiolarie_11.jpg
Evolúcia vs stvorenie - Datovanie a pôvod života
- Nič nevieme; my nevieme, ako vznikla prvá molekula, my nevieme nič o tom, ako vznikli prvé proteíny a vôbec, ako vznikla prvá bunka. Všetky zákonitosti, ktoré poznáme z chémie a molekulárnej biológie, vlastne hovoria proti teórii evolúcie.
6a00d83451d95b69e20133f57a49e9970b-pi.jpg
Mária, matka Ježišova a Biblia - Uctievať alebo neuctievať Máriu?
- Mária bola veľmi požehnanou a vzácnou ženou. Čo nám o nej hovorí Písmo v porovnaní s dnešným učením o nej?

Deje sa vo svete niečo zvláštne? Schyľuje sa k niečomu?

Áno, určite ! (605 | 80%)
Áno ! (67 | 9%)
Asi áno ... (32 | 4%)
Nie ! (17 | 2%)
Určite nie ! (14 | 2%)

Má väčší význam tradícia alebo Božie slovo?

Tradícia (20 | 3%)
Božie slovo (641 | 90%)
Neviem (17 | 2%)

Čo Vám v živote najviac chýba?

Viera (152 | 24%)
Odhodlanie (95 | 15%)
Sila (63 | 10%)
Nádej (14 | 2%)
Múdrosť (79 | 12%)
Láska (162 | 26%)
Zmysel života (45 | 7%)
Iné (24 | 4%)

Má Váš život väčší zmysel ak veríte v evolúciu alebo stvorenie?

Ak verím v stvorenie (596 | 83%)
V oboje (30 | 4%)
Ak verím v evolúciu (90 | 13%)

Aké náboženstvo vyznávate?

Ateizmus (153 | 14%)
Univerzalizmus (4 | 0%)
Špiritizmus (6 | 1%)
Šintoizmus (3 | 0%)
Sikhizmus (3 | 0%)
Scientológia (9 | 1%)
Rastafarianizmus (7 | 1%)
Novopohanstvo (24 | 2%)
Kresťanstvo (862 | 78%)
Judaizmus (6 | 1%)
Islam (12 | 1%)
Hinduizmus (3 | 0%)
Budhizmus (10 | 1%)
Zoroastrianizmus (2 | 0%)

Zažili ste v živote niečo, čo je za hranicou vášho chápania?

Ano (552 | 91%)
Nie (55 | 9%)

Existujú iné mimozemské civilizácie?

Áno (276 | 43%)
Asi áno (22 | 3%)
Možno (84 | 13%)
Asi nie (38 | 6%)
Nie (230 | 35%)

Do akej vekovej kategórie spadáte?

do 15 rokov (40 | 7%)
16 - 25 rokov (174 | 29%)
26 - 35 rokov (94 | 16%)
36 - 45 rokov (112 | 19%)
46 - 55 rokov (81 | 14%)
56 - 65 rokov (65 | 11%)
66 a viac rokov (25 | 4%)
Luk 21:28
Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Počet klimatických katastrof 1980 – 2011
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Priemerná globálna teplota 1860 – 2000
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
Počet distribuovaných Biblií 2009 – 2011
1900 - 2010

1900 - 2010

Prírodné katastrofy
Obsah CO2 2007 – 2010
Obsah CO2 2007 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Teplota 1850 – 2010
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Zemetrasenie o sile Magnitudy 6 a viac
Tornáda v USA 1950 – 2011
Tornáda v USA 1950 – 2011
TOPlist

Stránka založená 18.6.2010
Biblia v mp3 formáte vo vyše 500 jazykoch na stiahnutie.
Bibliaaty.sk je cirkevne nezávislý projekt, ktorý sa zaoberá otázkou biblického učenia a biblickej vierouky. Stránky vznikli v júli 2007 za účelom rozvíjania problematiky biblického obsahu. Projekt je otvorený pre ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o biblii niečo viac.
Live prednášky z Českej republiky, zboru CASD a veľký archív videozáznamov.
BibleTV chce šíriť posolstvo nádeje, istoty, lásky a skvelé vízie pre blízku i vzdiaľenú budúcnosť, ukázať na to, že Boh je mocný a živý.
Je stále platný Boží zákon? - „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
Bibleinfo.com pomáha ľuďom po celej zemi poznať, čo Biblia hovorí k rôznym životným otázkam. Tu nájdete radu, nasmerovanie, povzbudenie a pomoc - a to všetko z Božieho slova.
Premýšľali ste niekedy o otázkách typu: Aký je zmysel života? Aký je Boh? Má Boh dianie tohto sveta vo svojej moci? Prečo je toľko zla? Ćo čaká tento svet? Kým je Ježiš Kristus?
Moment pravdy je kurz o 41 lekciách, zaoberajúcimi sa zásadnými prvkami kresťanskej viery, ktorý vám pomôže systematicky študovať Bibliu. Lekciu po lekcii, vašim vlastným tempom, objavíte nádherné posolstvá, obsiahnuté v Slove Božom.
Tento web bol spustený ako informačný portál pre ľudí, ktorí sa chcú zapojit spolu s ďalšími do čítania najrozšírenejšej knihy sveta, knihy pre ktorú taktiež umieralo najviac ľudí.
Považuješ sa za dobrého človeka? Veľa ľudí áno. Ale, mnoho z nás sa mýli v definícii slova "dobrý". Biblia hovorí, že Boh je dobrý a desať prikázaní sú jeho "štandardom dobrosti". Tak sa pozrime na Boží zákon.
Kresťanská online televízia s množstvom kázní, prednášok na rôzne témy nie len duchovného života.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one